лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податковий менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Звернімо увагу й на таке: якщо за наслідками перевірки платника податку податковим органом виявлено випадки арифметичних помилок або описок, що призвели до заниження суми податку на прибуток, але не більше ніж п’яти відсотків суми загальних зобов’язань платника щодо сплати такого податку за період, що перевіряється, — керівник відповідного податкового органу може прийняти рішення про незастосування фінансових санкцій у вигляді 30 відсотків нарахованої за результатами перевірки суми податку на прибуток.

  1. Неподання чи несвоєчасне подання органам державної податкової служби податкових декларацій, розрахунків, аудиторських висновків та інших документів, необхідних для обчислення податків, а також неподання чи несвоєчасне подання установам банків платіжних доручень на сплату податків та інших обов’яз­кових платежів — штраф у розмірі 10 відсотків належних до сплати сум податків. Проте якщо порушення встановленого стро­ку подання декларацій, розрахунків не призвело до несвоєчасного надходження податків або інших обов’язкових платежів до бюджетів (державних цільових фондів), зазначена фінансова санкція не застосовується. Також 10% не стягуються за несвоєчасне подання чи неподання до податкових органів декларацій і розрахунків, якщо платник своєчасно подав до установи банку платіжне доручення на сплату до бюджету (державного цільового фонду) податків чи інших платежів у розмірах, зазначених у по­датковій декларації, розрахунку незалежно від наявності коштів на рахунку платника.

Разом з тим слід зауважити, що навіть коли мають місце зазначені вище умови, за яких фінансова санкція в розмірі 10% не застосовується, це не звільняє від адміністративної відповідальності.
3. Неповідомлення податкових органів про відкриття чи закриття рахунків у банках — штраф від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
4. Відсутність на момент перевірки податкових декларацій і розрахунків, пов’язаних із нарахуванням та сплатою податків на прибуток та додану вартість за відповідні періоди — штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів за одноразове порушення. Якщо протягом наступних дванадцяти місяців платник податку припускається другого чи більше таких порушень, то до нього застосовуються фінансові санкції в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, помножених на число таких порушень. Початком відрахунку зазначених дванадцяти місяців є місяць, на який припадає останнє порушення.
При вивченні питання про фінансову відповідальність платників податків слід також звернути увагу на порядок стягнення фінансових санкцій. Рішення про застосування та стягнення фінансових санкцій за наслідками розгляду матеріалів перевірки приймає начальник податкової інспекції або його заступник. Пер­ший примірник рішення надсилається керівнику перевіреного підприємства чи громадянину для внесення відповідних сум до бюджету, спеціальні цільові фонди. Другий — передається через керівника структурного підрозділу, працівник якого здійснював перевірку, начальнику управління (відділу) обліку та звітності для вчинення відповідних записів у картках особових рахунків. Підприємство має сплатити донараховану за результатами перевірки суму податків та фінансових санкцій у 10-денний термін з дня прийняття рішення. А для громадян цей термін дорівнює 15 дням. Не внесені в указаний строк суми стягуються податковими органами з підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та наслідків фінансово-господарської діяльності у безспірному порядку, а з громадян — за рішенням суду або за виконавчими написами нотаріусів.
Дії службових осіб податкових органів можуть оскаржуватись у встановленому порядку, але подання скарги не припиняє оскар­жуваної дії, за винятком рішень по податках на прибуток та додану вартість. У цьому разі подання скарги зупиняє стягнення фінансових санкцій до повного вирішення питання в судовому порядку.
Адміністративна відповідальність передбачає стягнення адмін­штрафів з керівників, посадових осіб підприємств, установ та організацій, а також з громадян. Види порушень і розміри стягнень указані в Законі України «Про державну податкову службу в Україні». При вивченні цього питання доцільно групувати суб’єктів, на яких накладаються стягнення. Окремо слід розглянути групу, до якої включаються керівники та посадові особи підприємств. У другу групу треба знову включити посадових осіб підприємств, а також громадян — суб’єктів підприємницької діяльності. Третю групу складатимуть громадяни, як ті, що зареєстровані, так і ті, що не зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності. Такий розподіл на групи зумовлений видами порушень, за які стягуються адмінштрафи.
При вивченні кримінальної відповідальності на групи слід поділити види порушень у залежності від їх розмірів, а саме: значні, крупні та особливо крупні.
Значними є розміри заниження сум податків і податкових платежів, що в 100 і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Якщо порушення податкового законодавства спричинили зменшення надходжень до бюджету в сумі, що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то це вважається крупними розмірами. Особливо крупні розміри передбачають заниження сум податків і обов’язкових платежів, яке у понад 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Види покарання за вказані порушення наведені в кримінально-процесуальному кодексі України, стаття 148(2).

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.