лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податковий менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Додатки

 

Додаток 1

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра фінансів

 

 

Реферат
з дисципліни «Податковий менеджмент»
на тему: «____________________________»

 

 

Виконав студент _____ групи
5 курсу ФЕФ
__________________________
(прізвище та ініціали)

 

Науковий керівник
__________________________
(науковий ступінь, вчене звання,
прізвище та ініціали)

 

Київ ______
рік
Додаток 2

 

ПЛАН*

 

І. Податковий календар на січень та графік подання до податкової адміністрації бухгалтерських звітів, декларацій та розрахунків:

 1. ПДВ;
 2. акцизного збору;
 3. податку на прибуток;
 4. плати за землю;
 5. податку з власників транспортних засобів;
 6. комунального податку.

ІІ. Методика проведення документальної перевірки.

 1. Повнота і правильність відображення в бухгалтерському обліку результатів попередньої перевірки.
 2. Правильність обліку основних фондів та нарахування амортизації.
 3. Правильність нарахування та своєчасність сплати внесків до Фонду зайнятості.
 4. Правильність нарахування та сплати до бюджету плати за воду.
 5. **
 6. **

ІІІ. Акт документальної перевірки та розрахунок фінансових санкцій.

Список використаної літератури

 

 

 

 

Додаток 3

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра фінансів

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

з дисципліни «Податковий менеджмент»
Варіант __________

 

 

студента _________ групи
5 курсу ФЕФ
_________________________
(прізвище та ініціали)

 

Науковий керівник
_______________________
(науковий ступінь, вчене звання,
прізвище та ініціали)

 

Київ ______
рік


  * План складено згідно з варіантом І завдання на курсову роботу.

** Пункти 5 і 6 заповнюються студентом відповідно до його вибору питань програми перевірки.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.