лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податковий менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Список рекомендованої літератури

 

 

 1. Конституція України.
 2. Закон України «Про державний реєстр фізичних осіб—платни-
  ків податків та інших обов’язкових платежів» від 22 грудня 1994 р. № 320/94-ВР.
 3. Закон України «Про плату за землю» від 19.09.96 р. № 378/96-ВР.
 4. Закон України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 10.02.97 р. № 75.
 5. Закон України «Про систему оподаткування» від 18.02.97 р. № 77/97-ВР.
 6. Закон України «Про податок на додану вартість» від 3 квітня 1997 р.
  № 168/97-ВР.
 7. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 р. № 283.
 8. Закон України «Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997 року» від 5 червня 1997 року № 314/97-ВР.
 9. Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26 червня 1997 року № 400/97-ВР.
 10. Закон України «Про збір на обов’язкове соціальне страхування» від 26.06.97 р. № 402.
 11. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 05.02.98 р. № 83/98-ВР.
 12. Закон України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства» від 09.04.99 р. № 587.
 13. Закон України «Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України» від 04.11.99 р. № 1212.
 14. Указ Президента України «Про створення державної податкової адміністрації України і місцевих державних податкових адміністрацій» від 22 серпня 1996 року № 760/96.
 15. Указ Президента України «Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами» від 4 березня 1998 р. № 167/98.
 16. Указ Президента України «Про деякі зміни в оподаткуванні» від 7 серпня 1998 р. № 857/98.
 17. Указ Президента України «Про заходи щодо зменшення податкової заборгованості та фінансового оздоровлення суб’єктів підприємницької діяльності» від 21.12.98 р. № 1367/98.
 18. Указ Президента України «Про місцеві податки і збори» від 25.05.99 р. № 565/99.
 19. Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткуван-
  ня, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 28.06.99 р. № 746/99.
 20. Указ Президента України «Про оподаткування операцій на ринку цінних паперів України» від 04.06.99 р. № 616/99.
 21. Декрет Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян» від 26.12.92 р. № 13—92.
 22. Декрет Кабінету Міністрів України «Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів» від 21 січня 1993 року № 8—93.
 23. Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки та збори» від 25.05.93 р. № 56.
 24. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 116.
 25. Порядок встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.99 р. № 115.
 26. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження нормативів плати за спеціальне використання водних ресурсів та плати за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту» від 18 травня 1999 р. № 836.
 27. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського облі-
  ку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств
  і організацій. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.
 28. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій.
 29. Положення про строки сплати акцизного збору, подання розрахунку акцизного збору. Затверджено наказом ГДГО України від 25.12.95 р. № 99.
 30. Порядок заповнення та подання податкової декларації по податку на додану вартість. Затверджено наказом ДПА України від 30 травня 1997 р. № 116.
 31. Про затвердження форми звіту про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Затверджено наказом ДПА України № 404 від 03.08.99 р.
 32. Про затвердження форми декларації про прибуток підприємства
  та порядку її складання. Затверджено наказом ДПА України від 8 липня 1997 р. № 214.
 33. Про затвердження форми Розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою. Затверджено наказом ДПА України від 12.10.99 р. № 553.
 34. Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва — юридичною особою, яка застосовує спрощену систему оподаткування обліку та звітності. Затверджено наказом ДПА України від 12.10.99 р. № 554.
 35. Порядок видачі Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою. Затверджено наказом ДПА України від 12.10.99 р. № 555.
 36. Порядок видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку. Затверджено наказом ДПА України від 29.10.99 р. № 599.
 37. Податкова система України / За ред. Федосова В. М. — К.: «Либідь», 1994.
 38. Фоменко Е. А. К нам пришел налоговый инспектор: Взаимосвязь налогового и бухгалтерского учета, проверка соблюдения налогового законодательства: Методическое пособие. — Одесса: Принт Мастер, 1998.
 39. Періодичні видання за поточний і попередній роки:

«Баланс».
«Бізнес».
«Бухгалтерия, налоги, бизнес».
«Вісник податкової служби України». «Галицькі контракти».
«Податки і бухгалтерський облік».

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.