лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податковий менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Варіант 8
І. Скласти податковий календар на серпень та графік подання до податкової адміністрації декларацій, розрахунків, бухгалтерських звітів і балансів у серпні, виходячи з наведених даних.
Підприємство сплачує до бюджету:

 1. ПДВ (середньомісячна сума податку становить 55 тис. грн.).
 2. Податок на прибуток.
 3. Плату за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин;
 4. Збір за геологорозвідувальні роботи (середньомісячна сума збору — 8 тис. грн.).
 5. Плату за воду.
 6. Плату за землю.

ІІ. Описати методику проведення документальної перевірки за такою програмою:

 1. правильність відображення в обліку операцій із розрахунками в іноземній валюті;
 2. правильність відображення в обліку безнадійної заборгованості;
 3. правильність нарахування та своєчасність сплати до бюджету збору за право використання місцевої символіки;
 4. правильність нарахування та своєчасність сплати до бюджету плати за воду;
 5. за вибором студента;
 6. за вибором студента.

ІІІ. Виходячи з другої частини завдання скласти акт документальної перевірки та розрахунок фінансових санкцій.

Варіант 9

І. Скласти податковий календар на вересень та графік подання до податкової адміністрації декларацій, розрахунків, бухгалтерських звітів і балансів у вересні, виходячи з наведених даних.
Підприємство сплачує до бюджету:

 1. ПДВ (середньомісячна сума податку становить 7 тис. грн.).
 2. Податок на прибуток.
 3. Податок з власників транспортних засобів.
 4. Плату за воду.
 5. Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства.
 6. Комунальний податок.

ІІ. Описати методику проведення документальної перевірки за такою програмою:

 1. правильність відображення в обліку витрат на відрядження;
 2. правильність обліку основних фондів та нарахування амортизації;
 3. правильність відображення в обліку операцій з векселями, їх вплив на розрахунки з бюджетом;
 4. правильність нарахування та своєчасність сплати до бюджету акцизного збору;
 5. за вибором студента;
 6. за вибором студента.

ІІІ. Виходячи з другої частини завдання скласти акт документальної перевірки та розрахунок фінансових санкцій.
Варіант 10
І. Скласти податковий календар на жовтень та графік подання до податкової адміністрації декларацій, розрахунків, бухгалтерських звітів і балансів у жовтні, виходячи з наведених даних.
Підприємство сплачує до бюджету:

 1. ПДВ (середньомісячна сума податку становить 100 тис. грн.).
 2. Акцизний збір (підприємство реалізує алкогольні напої).
 3. Податок на прибуток.
 4. Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства.
 5. Плату за землю.
 6. Збір до Державного інноваційного фонду.

ІІ. Описати методику проведення документальної перевірки за такою програмою:

 1. правильність відображення в обліку валових доходів підприємства;
 2. правильність обліку та списання на валові витрати вартості малоцінних та швидкозношуваних предметів;
 3. правильність відображення в обліку операцій із розрахунками в іноземній валюті;
 4. правильність нарахування та своєчасність сплати до бюджету податку з власників транспортних засобів;
 5. за вибором студента;
 6. за вибором студента.

ІІІ. Виходячи з другої частини завдання скласти акт документальної перевірки та розрахунок фінансових санкцій.
Варіант 11
І. Скласти податковий календар на листопад та графік подання до податкової адміністрації декларацій, розрахунків, бухгалтерських звітів і балансів у листопаді, виходячи з таких даних.
Підприємство сплачує до бюджету:

 1. ПДВ (середньомісячна сума податку становить 35 тис. грн.).
 2. Акцизний збір (підприємство реалізує тютюнові вироби).
 3. Податок на прибуток.
 4. Плату за воду.
 5. Податок з власників транспортних засобів.
 6. Комунальний податок.

ІІ. Описати методику проведення документальної перевірки за такою програмою:

 1. правильність відображення в обліку представницьких витрат;
 2. правильність відображення в обліку витрат на рекламу;
 3. правильність нарахування та своєчасність сплати до бюджету ПДВ;
 4. правильність нарахування та своєчасність сплати до бюджету плати за воду;
 5. за вибором студента;
 6. за вибором студента.

ІІІ. Виходячи з другої частини завдання скласти акт документальної перевірки та розрахунок фінансових санкцій.
Варіант 12
І. Скласти податковий календар на грудень та графік
подання до податкової адміністрації декларацій, розрахун-
ків, бухгалтерських звітів і балансів, виходячи з наведених даних.
Підприємство сплачує до бюджету:

 1. ПДВ (середньомісячна сума податку становить 15 тис. грн).
 2. Податок на прибуток.
 3. Збір за геологорозвідувальні роботи (середньомісячна сума збору — 10 тис. грн.).
 4. Плату за використання надр при видобуванні корисних копалин.
 5. Плату за землю.
 6. Збір за використання місцевої символіки.

ІІ. Описати методику проведення документальної перевірки фінансово-господарської діяльності фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності.
ІІІ. Скласти акт документальної перевірки фінансово-госпо­дарської діяльності громадянина, що займається підприємницькою діяльністю, та розрахунок фінансових санкцій.
Варіант 13
І. Указати порядок розрахунків з бюджетом та терміни
подання до податкової адміністрації декларації про доходи
для громадян, що займаються підприємницькою діяльністю, виходячи з таких даних: громадянин розпочав підприємниць-
ку діяльність у квітні поточного року; дохід, що підлягає
оподаткуванню прибутковим податком, становить за квітень 300 грн.
ІІ. Описати методику проведення документальної перевірки за такою програмою:

 1. правильність відображення в обліку витрат на науково-технічне забезпечення виробництва;
 2. законність і правильність нарахування резерву на оплату відпусток працівників;
 3. достовірність відображення в обліку витрат на утримання об’єктів соціальної сфери;
 4. правильність нарахування та своєчасність сплати до бюджету прибуткового податку з доходів громадян, отриманих за місцем основної роботи;
 5. за вибором студента;
 6. за вибором студента.

ІІІ. Виходячи з другої частини завдання скласти акт документальної перевірки та розрахунок фінансових санкцій.
Варіант 14
І. Указати терміни подання до податкової адміністрації декларацій про доходи громадян та порядок проведення перерахунків прибуткового податку з громадян, що отримують доходи за місцем основної роботи і за сумісництвом.
ІІ. Описати методику проведення документальної перевірки за такою програмою:

 1. правильність обліку та списання на валові витрати вартості матеріальних цінностей;
 2. правильність відображення в обліку витрат на відрядження;
 3. достовірність відображення в обліку кредиторської та дебіторської заборгованостей, за якими минув термін позовної давності;
 4. правильність нарахування та сплати до бюджету податку з реклами;
 5. за вибором студента;
 6. за вибором студента.

ІІІ. Виходячи з другої частини завдання скласти акт документальної перевірки та розрахунок фінансових санкцій.

 


Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.