лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податковий менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

У попередньому звітному періоді:
задекларовано товари, які не було оплачено покупцем, — 20 тис. грн., а борг визнано безнадійним. Всього — в т. ч. учнівських зошитів — 10 тис. грн.
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за звітний період, підприємство визначило в сумі 4,4 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми, враховуючи, що в попередньому звітному періоді платник побажав визначену до відшкодування суму ПДВ у розмірі 2 тис. грн. зарахувати в рахунок майбут­ніх платежів.
2. У другому кварталі поточного року з офісу фірми було здійснено крадіжку телевізора. Облікова вартість телевізора 1 000 грн. Знос телевізора на момент крадіжки становив 100 грн. Винну особу знайдено. Суму збитку з винної особи стягнуто в розмірі 2 160 грн. До бюджету перераховано 1 260 грн. Перевірити правильність розрахунків з бюджетом.
3. Перевірити правильність визначення суми плати за воду, виходячи з таких даних:
Ліміт забору води — 4 000 м3
Фактично забрано води — 5 000 м3
Сума плати за воду, визначена підприємством — 184 грн. 20 коп.
Довідково: підприємство використовує воду з двох джерел: р. Дні­про — 79% і артезіанської свердловини — 21%.
Ставки плати за воду:
р. Дніпро — 3,6 коп. за м3;
артезіанська свердловина — 4 коп. за м3.
Варіант 6
1. Перевірити правильність обчислення податкових зобов’язань з ПДВ, виходячи з таких даних. Підприємство виготовляє підакцизні товари. Собівартість одиниці товару — 7 грн., рентабельність виробництва 20%.
У червні було виготовлено 200 одиниць підакцизних товарів, з яких 130 реалізовано на території України, 30 — експортовано за ВКВ, 20 — передано на базу відпочинку, що знаходиться на балансі підприємства. ПДВ визначено в сумі 273 грн.
Довідково: ставка акцизного збору — 20%.
2. На початок поточного року балансова вартість груп основних фондів характеризується такими даними:
1 група — 200 000 грн.
2 група — 30 000 грн.
3 група — 15 000 грн.

У І кварталі поточного року був проведений ремонт основних фондів

1-ї групи — на суму 24 000 грн (вкл. ПДВ)
2-ї групи — на суму 12 000 грн. (вкл. ПДВ)
3-ї групи — на суму 6 000 грн. (вкл. ПДВ)

Амортизацію було нараховано в таких сумах:

 

І кв.

ІІ кв.

1 група

2 500

2468,75

2 група

1875

3179,68

3 група

562,5

541,40

Перевірити правильність нарахування амортизації, беручи до уваги, що підприємство має право віднести на валові витрати вартість ремонту в сумі, що не перевищує 5% балансової вартості груп основних фондів на початок поточного року. В разі виявлення порушень нарахувати фінансові санкції та визначити загальну суму донарахувань до бюджету. Перевірка проводилася 15 серпня поточного року.
3. Нарахувати плату за землю для фізичних осіб, виходячи з таких даних:
а) дача громадянина займає земельну ділянку площею 600 м2;
б) гараж громадянина-пенсіонера займає земельну ділянку площею 15 м2;
в) громадянин — суб’єкт підприємницької діяльності є власником приміщення, яке використовується для виробництва продукції. Площа земельної ділянки, на якій розташоване приміщення, — 50 м2.
Довідково: ставка плати за землю 15 грн. за м2.
Вказати порядок сплати земельного податку до бюджету в усіх випадках.
Модуль 3
Варіант 1
І. 1. Контроль податкових органів щодо оподаткування доходів громадян, отриманих за місцем основної роботи.
І. 2. Перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати до бюд­жету збору на геологорозвідувальні роботи.
ІІ. 1. Перевірити правильність нарахування прибуткового податку з доходів громадян, виходячи з таких даних:
А. Громадянці за місцем основної роботи було нараховано у липні заробітну плату в сумі 180 грн., відпускні в сумі 160 грн., а також сплачено за рахунок прибутку вартість путівки на лікування в сумі 300 грн. Вона має двох дітей віком 14 і 17 років. Прибутковий податок утримано в сумі 50 грн. 15 коп.
Б. Працівнику підприємства, який має посвідчення постраждалого від Чорнобильської катастрофи ІІІ категорії, в січні було нараховано заробітну плату в сумі 200 грн., на харчування в сумі 70 грн., сплачено за рахунок прибутку вартість навчання дитини в сумі 500 грн. Він має одну дитину віком 15 років. Прибутковий податок утримано в сумі 37 грн.
В. Працівникові підприємства було передано в жовтні в рахунок натуральної оплати праці побутовий прилад вартістю 200 грн., а також нараховано матеріальну допомогу в сумі 500 грн. і сплачено страховий внесок за умовами добровільного страхування в сумі 50 грн. Прибутковий податок утримано в сумі 25 грн. 55 коп.
ІІ. 2. Громадянин — ветеран Великої Вітчизняної війни займається підприємницькою діяльністю. В цьому йому допомагає дружина, яка виконує 25% робіт. Валовий дохід за звітний рік становить 8 000 грн., документально підтверджені витрати — 3 000 грн. Визначити суму прибуткового податку з сукупного річного доходу і сальдо розрахунків з бюджетом, враховуючи, що авансовими платежами було сплачено 700 грн.

Варіант 2

І. 1. Контроль податкових органів у сфері оподаткування доходів громадян, отриманих за місцем основної роботи і за сумісництвом. Перерахунок прибуткового податку.
І. 2. Перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати до бюд­жету єдиного податку юридичними особами.
ІІ. 1. Перевірити правильність нарахування збору до Інноваційного фонду, виходячи з таких даних:

  • залишок товарів на початок звітного періоду

— 14,4 тис. грн.

  • залишок товарної надбавки на початок звітного періоду

— 2,88 тис. грн.

  • вартість придбаного товару

— 732 тис. грн.

  • товарна надбавка

— 195,2 тис. грн.

  • товарообіг за звітний період

— 792 тис. грн.

  • залишок товару на кінець звітного періоду

— 27,6 тис. грн.

  • нараховано збору до Інноваційного фонду

— 396 тис. грн.

ІІ. 2. Перевірити правильність нарахування комунального податку за ІІІ квартал, виходячи з таких даних:
кількість працівників на підприємстві — 800 осіб, у тому числі працює за сумісництвом — 100 осіб. Комунальний податок нараховано в сумі 4 080 грн.
ІІ. 3. До податкової інспекції на громадянина надійшли такі відомості про виплачені йому суми доходу та утримані суми прибуткового податку:

  • заробітна плата за договором підряду в сумі 800 грн., прибутковий податок утримано в сумі 160 грн.
  • авторська винагорода за видання підручника в сумі 2 000 грн., прибутковий податок утримано в сумі 400 грн.
  • дивіденди за акціями в сумі 500 грн.

Крім того, за місцем основної роботи протягом року йому було нараховано заробіток у сумі 3 000 грн. і утримано прибутковий податок у сумі 426 грн. 60 коп.
Визначити суму прибуткового податку з сукупного річного доходу і сальдо розрахунків з бюджетом.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.