лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податковий менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Варіант 2

 • Випадки, в яких може мати місце збільшення податкових зобов’я­зань по ПДВ. Наведіть приклади.
 • Підстави для виникнення податкового кредиту.
 • Порядок камеральної перевірки другого розділу Розрахунку акцизного збору.
 • Перевірка правильності відображення в обліку надлишків основних фондів, матеріальних цінностей, цінних паперів, виявлених при інвентаризації.
 • Найімовірніша помилка при віднесенні на валові витрати витрат на спецодяг, спецвзуття і спецхарчування.
 • Види витрат на відрядження, які можуть бути віднесені до складу валових витрат.
 • Групи, на які поділяються основні фонди для нарахування амортизації.
 • Перевірка правильності відображення у звітності сум дебіторської заборгованості, за якою минув термін позовної давності, та сум безнадійної заборгованості.

Варіант 3

 • Випадки, в яких може мати місце зменшення податкових зобов’я­зань по ПДВ. Наведіть приклади.
 • Встановлення правильності розподілу сум ПДВ по придбаних товарах і основних фондах у залежності від напрямів їх використання.
 • Порядок камеральної перевірки третього розділу Розрахунку акцизного збору.
 • Перевірка правильності відображення в обліку нестач матеріальних цінностей у межах норм природного убутку.
 • Перевірка достовірності витрат на проведення науково-технічних семінарів.
 • Документи, що підтверджують достовірність витрат на відряд­ження.
 • Види витрат, що не включаються до об’єкта нарахування зборів на соціальне страхування.
 • Перевірка розрахунків плати за землю.

Варіант 4

 • Випадки, в яких може мати місце збільшення податкового кредиту по ПДВ. Наведіть приклади.
 • Перевірка правильності нарахування ПДВ при здійсненні операцій з імпорту товарів.
 • Порядок документальної перевірки правильності нарахування акцизного збору.
 • Перевірка правильності визначення валового доходу від продажу основних фондів.
 • Основні питання, що підлягають перевірці при обґрунтованості витрат на підготовку кадрів.
 • Обмеження, які встановлені при відображенні в складі валових пред­ставницьких витрат.
 • Види витрат на утримання об’єктів соціально-культурної сфери, які мають покриватися за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємств.
 • Перевірка розрахунків плати за використання надр при видобуванні корисних копалин.

Варіант 5

 • Випадки, в яких може мати місце зменшення податкового кредиту по ПДВ. Наведіть приклади.
 • Перевірка правильності нарахування ПДВ при відчуженні об’єктів застави.
 • Строки сплати акцизного збору в бюджет.
 • Перевірка правильності відображення в обліку нестач матеріальних цінностей понад норми природного убутку.
 • Первинні документи, що підтверджують достовірність витрат на рекламу.
 • Перевірка достовірності відображення в складі валових витрат сум орендної плати.
 • Мета перевірки правильності застосування норм амортизаційних відрахувань.
 • Перевірка правильності визначення валового доходу від позареалізаційних операцій. Суми, що не включаються у валовий дохід.
Варіант 6
 • Порядок перевірки ІІІ розділу декларації по ПДВ.
 • Основні етапи документальної перевірки правильності нарахування ПДВ.
 • Структура розрахунку акцизного збору. Термін подання розрахунку в податкову інспекцію.
 • Перевірка правильності визначення валового доходу від операцій із розрахунками в іноземній валюті.
 • Документи, що підтверджують достовірність представницьких витрат.
 • Види витрат на утримання об’єктів соціально-культурної сфери, які можуть бути віднесені до складу валових витрат.
 • Порядок визначення балансової вартості груп основних фондів для нарахування амортизації.
 • Перевірка розрахунків плати за воду.

Модуль 2-Б
Варіант 1
1. Підприємство виготовляє товари народного споживання.

У звітному періоді:

загальний обсяг реалізації (за контрактними цінами) становив 450 тис. грн.
в т. ч. на експорт — 150 тис. грн.
сплачено постачальникам вартість сировини та матеріалів (за контрактними цінами), з яких використано 180 тис. грн.
для виробництва товарів на експорт — 60 тис. грн.
для виробництва товарів, реалізованих на території України — 120 тис. грн.
повернуто неякісні товари, які були реалізовані на території України та задекларовані в попередньому звітному періоді — 120 тис. грн.
У попередньому звітному періоді:
задекларовано товари, які передбачалося експортувати, але не було експортовано, а реалізовано на території України — 90 тис. грн.
ПДВ, що підлягає сплаті в бюджет за звітний період, підприємство визначило у сумі 12 тис. грн.
Перевірити достовірність цієї суми.
2. Перевірити правильність визначення приросту (убутку) балансової вартості сировини та матеріалів за І квартал поточного року, виходячи з таких даних:

Рахунок 201

 

Дт

Кт

Сальдо на 1.01

 

Сальдо на 1.04

100 000
2 200 000

500 000

 

1 800 000

Протягом звітного періоду здійснено обробку 4400 виробів, виготовлено 3200 готових виробів, з яких 2400 реалізовано. Вироби у незавершеному виробництві становлять 70% готовності. Приріст запасів визначено в сумі 400 000 грн.
У разі виявлення порушень нарахувати фінансові санкції та визначити загальну суму донарахувань до бюджету, зважаючи на те, що перевірка проводилася 5 травня поточного року.
3. Перевірити за січень правильність нарахування плати за воду, виходячи з таких даних:

 • ліміт забору води на січень — 3 000 м3
 • фактично забрано води у січні — 3 500 м3
 • нараховано та сплачено до бюджету плату за воду — 137 грн.

Всю суму плати за воду підприємство віднесло на валові витрати.
Довідково: тарифи плати за воду:
з р. Дніпро — 3,6 коп.;
з артезіанської свердловини — 4 коп.
Підприємство використовує воду з двох джерел:
21% — з артезіанської свердловини;
79% — з р. Дніпро.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.