лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податковий менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

2.6. Завдання для перевірки знань СТУДЕНТІВ

Модуль 1

Варіант 1
1.   Суб’єкт, об’єкт та мета податкового менеджменту.
2.   Органи управління в сфері оподаткування, які здійснюють контроль за справлянням окремих видів податків.
3.   Функції вищої ланки ДПА, які не виконує низова ланка.
4.   Фінансові санкції за порушення законодавства України про оподаткування прибутку підприємств.
5.   За які види порушень податкового законодавства можуть притягатися до адміністративної відповідальності громадяни? Укажіть розміри адмін. штрафів.
6.   Документи, на підставі яких проводяться записи про нарахування платежів в особових рахунках платників податків.
7.   Підприємство сплачує ПДВ до бюджету один раз на місяць. Показати стан на особовому рахунку платника та обчислити пеню, виходячи з таких даних:
у квітні підприємство нарахувало 40 тис. грн. ПДВ, у травні — 30 тис. грн. Платіжне доручення в банк про перерахування ПДВ до бюд­жету воно подало:
15.05 — на суму 10 тис. грн., 26.05 — на суму 40 тис. грн., 15.06 — на суму 25 тис. грн.
8.   Вкажіть шляхи ліквідації податкової заборгованості.
9.   Дані, які включаються до інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб.
10.   Види перевірок податкових органів.
Варіант 2
1. Складові податкового менеджменту.
2. Документи, які є правовою основою діяльності податкових органів, їх характеристика.
3. Структура податкової служби України.
4. Порядок стягнення фінансових санкцій за порушення податкового законодавства.
5. За які види порушень податкового законодавства можуть притягатися до адміністративної відповідальності керівники та посадові особи підприємств, установ і організацій? Укажіть розміри адмін. штрафів.
6. Документи, на підставі яких проводяться записи в особових рахунках платників про суми надходжень до бюджету.
7. Документальною перевіркою за II квартал поточного року було
встановлено заниження суми податку на прибуток у червні місяці на 100 тис. грн. Розрахувати розмір фінансових санкцій, пені та загальну суму донарахувань до бюджету, зважаючи на те, що перевірка проводилася 25 серпня.
8. Підприємства яких галузей мають право на реструктуризацію податкової заборгованості згідно з чинним законодавством?
9. Обліковий реєстр юридичних осіб—платників податків. Дані, які до нього заносяться.
10. Мета документальної перевірки.

Варіант 3

1. Поняття податкового менеджменту.
2. Органи управління в сфері оподаткування, які здійснюють стратегічне управління.
3. Права керівників податкових органів.
4. Фінансові санкції за порушення законодавства про ПДВ.
5. За які види порушень податкового законодавства можуть притягатися до адміністративної відповідальності посадові особи підприємств та громадяни—суб’єкти підприємницької діяльності? Укажіть розміри адмін. штрафів.
6. Джерела погашення недоїмки.
7. Підприємство сплачує акцизний збір один раз на місяць. Показати стан на особовому рахунку платника та обчислити пеню, виходячи з таких даних:
у січні підприємство нарахувало 50 тис. грн. акцизного збору, в лютому — 60 тис. грн., платіжне доручення в банк на перерахування акцизного збору до бюджету воно подало: 10 лютого — на суму 30 тис. грн., 20 лютого — на суму 35 тис. грн., 14 березня — на суму 50 тис. грн.
8. Види податків і платежів, на які поширюється списання та реструктуризація податкової заборгованості.
9. Організація роботи податкових органів зі створення й ведення Державного реєстру фізичних осіб—платників податків і обов’язкових платежів.
10. Основні питання, що включаються до програми документальної перевірки.
Варіант 4
1. Стратегічний та оперативний податковий менеджмент, їхні складові.
2. Завдання податкової служби України.
3. Функції низової ланки податкової служби України, які не виконує вища ланка.
4. Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства.
5. На кого і за які види порушень можуть накладатися адміністративні стягнення від 3 до 8 та від 1 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян?
6. Розмір пені по таких податках:
ПДВ, акцизний збір, прибутковий податок з громадян, податок на прибуток, плата за землю, податок з власників транспортних засобів, державне мито.
7. Документальною перевіркою за І квартал поточного року було встановлено заниження суми ПДВ в березні на 200 тис. грн. Розрахувати розмір фінансових санкцій, пені та загальну суму донарахувань до бюджету, враховуючи, що перевірка проводилася 25 квітня.
8. Порядок реструктуризації податкової заборгованості.
9. Джерела формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб—платників податків і обов’язкових платежів.
10. Організація проведення документальних перевірок.
Варіант 5
1. Розташувати в логічній послідовності поняття:
«податки», «фінанси», «бюджет»;
«податковий менеджмент», «фінансовий менеджмент», «бюджетний менеджмент». Обґрунтуйте відповідь.
2. Органи управління в сфері оподаткування, які здійснюють оперативне управління.
3. Права посадових осіб податкових органів.
4. За які види порушень стягується:
10% належних до сплати сум податків;
10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
від 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У яких випадках штраф у розмірі 10% належних до сплати сум податків не стягується?
5. На кого і за які види порушень можуть накладатися адміністративні стягнення від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян?
6. Поняття недоїмки. Порядок її стягнення. На які види платежів не нараховується пеня?
7. Громадянин затримав сплату прибуткового податку в сумі 3 тис. грн. на 10 днів. Визначити розмір пені.
8. Періодичність проведення зустрічних та планових документальних перевірок.
9. Мета створення державного реєстру платників податків фізичних осіб.
10. Загальні підходи до проведення камеральних перевірок.

Модуль 2-А

Варіант 1

  • Структура декларації по ПДВ. Термін подання декларації до податкової інспекції. Строки сплати ПДВ.
  • Встановлення повноти оборотів з продажу товарів (робіт, послуг) при документальній перевірці ПДВ.
  • Порядок камеральної перевірки першого розділу Розрахунку акцизного збору.
  • Перевірка правильності відображення в бухгалтерському обліку результатів попередньої перевірки.
  • Види виплат, які безпосередньо не пов’язані з оплатою праці і мають відноситися за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємств.
  • Обмеження, що встановлені при відображенні у складі валових витрат на рекламу.
  • Види виплат, що не включаються до об’єкта оподаткування при нарахуванні зборів на державне пенсійне страхування.
  • Перевірка правильності відображення в звітності сум кредиторської заборгованості, за якою минув термін позовної давності.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.