лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податковий менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

За деякими темами лекції та практичні заняття навчальним планом не передбачені. Тож у ході самостійної роботи студентові слід за допомогою рекомендованої літератури вивчити весь матеріал, передбачений програмою курсу за відповідною темою, виконати навчальні завдання. Вивчення таких тем контролюється ось у яких формах:
1) усне опитування в ході проведення колоквіуму;
2) написання контрольних робіт (питання по темах, запланованих для самостійного вивчення, включені до завдань для перевірки знань студентів — модуль 1; модуль 2; модуль 3);
3) написання рефератів за однією із запропонованих тем на вибір студента.
Теми рефератів для самостійної роботи студентів

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи податкового менеджменту

Теми рефератів:

 • Правове регламентування — основа податкової діяльності.
 • Становлення та розвиток податкової служби України.
 • Шляхи оптимізації розмежування функцій між ланками ДПА.
 • Місце та роль податкової міліції в системі Державної податкової служби України.
 • Відповідальність платників як засіб боротьби з ухиленням від сплати податків.

Тема 2. Облік платників податків
Теми рефератів:

 • Облік платників податку на додану вартість.
 • Реєстрація та облік постійних представництв нерезидентів в Україні як платників податку на прибуток.
 • Облік неприбуткових підприємств.

Тема 3. Нарахування податків та облік податкових надходжень
Теми рефератів:
1.   Податкова застава як засіб погашення податкової заборгованості.
2.   Аналіз чинного законодавства з питань реструктуризації податкової заборгованості.

Тема 4. Види перевірок податкових органів

Теми рефератів:
1.   Документальна перевірка як складова податкового менеджменту.
2.   Зустрічні перевірки в системі податкового контролю. Проблеми організації проведення документальних і тематичних перевірок.
Тема 5. Контрольна робота податкових органів у сфері непрямого оподаткування
І. Теми рефератів:
1.   Проблеми застосування непрямих методів перевірки правильності нарахування ПДВ.
2.   Контроль за правильністю оподаткування ПДВ в сфері експортно-імпортних операцій.
3.   Перевірка правильності нарахування ПДВ по бартерних операціях.
4.   Контрольна робота податкових органів за достовірністю нарахування ПДВ у сфері вексельного обігу.
5.   Організація податкової роботи за наявністю марок акцизного збору.
II. Виконання навчальних завдань за вказівкою викладача.
Тема 6. Контроль за правильністю нарахування та своєчас-
ністю сплати до бюджету податку на прибуток

І. Теми рефератів:
1.   Податковий контроль у сфері оподаткування прибутку від банківських операцій.
2.   Документальні перевірки податкових органів правильності нарахування податку на прибуток від страхової діяльності.
3.   Контроль оподаткування прибутку в сфері вексельного обігу.
4.   Контролювання податковими інспекціями правильності оподаткування прибутку від спільної діяльності.
5.   Дискусійні питання відображення в обліку валових витрат підприємства.
II. Виконання навчальних завдань за вказівкою викладача.

Тема 7. Контроль податкових інспекцій в сфері оподаткування доходів громадян

І. Теми рефератів:
1.   Шляхи вдосконалення податкового контролю в сфері оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності.
2.   Вдосконалення організації податкової роботи щодо прийому декларацій про доходи громадян.
3.   Податковий контроль за сплатою податку на промисел.
II. Виконання навчальних завдань за вказівкою викладача.
Тема 8. Особливості податкового контролю при спрощеній системі оподаткування
І. Методичні поради
При вивченні цієї теми необхідно розглянути такі питання:

 • порядок видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку окремо для юридичних і фізичних осіб;
 • попередня перевірка Розрахунку про сплату єдиного податку;
 • документальна перевірка фінансово-господарської діяльності платника єдиного податку, встановлення відповідності фактичних даних про виручку від реалізації продукції та чисельність працюючих даним, відображеним у заяві.

ІІ. Виконання практичних завдань за вказівкою викладача.
Тема 9. Контроль за правильністю справляння платежів за ресурси
І. Методичні поради
В рамках цієї теми потрібно вивчити методику контрольної роботи податкових органів за справлянням таких платежів: плати за землю, плати за воду, плати за використання надр при видобуванні корисних копалин.
Розглядати методику перевірки слід по кожному податку окремо за такою схемою:
1)  своєчасність подання розрахунку до податкової інспекції;
2)  правильність заповнення всіх реквізитів розрахунку;
3)  достовірність арифметичних підрахунків з одночасною перевіркою правильності застосування ставок, тарифів;
4)  документальна перевірка правильності нарахування та відображення у звітності суми податку: достовірність об’єкта оподаткування, обґрунтованість пільг, законність віднесення суми податку на валові витрати.
II. Виконання навчальних завдань за вказівкою викладача.
Тема 10. Контроль податкових органів у сфері майнового оподаткування
Методичні поради
В рамках цієї теми необхідно вивчити методику податкового контролю за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджету податку з власників транспортних засобів. Методику перевірки слід розглянути за схемою, наведеною в методичних порадах теми 9.
Тема 11. Податковий контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджету місцевих податків та зборів
Теми рефератів:
1.   Податковий контроль за правильністю справляння збору за право використання місцевої символіки.
2.   Податкова робота в сфері місцевого оподаткування: проблеми та шляхи їх вирішення.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.