лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податковий менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 8. Особливості податкового контролю при спрощеній системі оподаткування
Завдання 53
Обґрунтуйте відповіді на запитання.
1. Чи може неприбуткова організація бути засновником суб’єкта малого підприємництва?
2. Чи може перейти на сплату єдиного податку ломбард?
3. Чи може суб’єкт малого підприємництва перейти на сплату єдиного податку, якщо буде мати заборгованість по заробітній платі та нарахуваннях на заробітну плату?
4. Чи може платник єдиного податку протягом року змінити ставку єдиного податку з 6% на 10% ?
5. Чи повинен платник єдиного податку сплачувати:

  • щорічний місцевий збір за розміщення кіоску?
  • ринковий збір?

6. Чи включається в дохід для обкладання єдиним податком списана прострочена кредиторська заборгованість?
Тема 9. Контроль за правильністю справляння платежів за ресурси
Завдання 54
Перевірити за І квартал поточного року правильність нарахування та своєчасність сплати до бюджету юридичною особою плати за землю, виходячи з таких даних:
офіс розміщений на 3-му поверсі 5-поверхового будинку і займає площу 100 м2. Загальна площа земельної ділянки, на якій стоїть будинок, становить 300 м2.
Плату за землю нараховано і внесено до бюджету:
10 січня — 12 грн.
14 лютого — 12 грн.
20 березня — 12 грн.
Довідково: ставка плати за землю — 7 грн. за 1 м2.
Завдання 55
Перевірити правильність нарахування плати за воду у II кварталі поточного року, виходячи з таких даних:
ліміт забору води на II квартал — 4500 м3;
фактично забрано води за II квартал — 4875 м3;
нараховано плати за воду — 218 грн.
Всю суму плати за воду підприємство віднесло на валові витрати.
Довідково: підприємство знаходиться у м. Києві й використовує воду з двох джерел:
21% — з артезіанської свердловини (норматив плати — 5 коп. за м3),79% — р. Дніпро (норматив плати — 3 коп. за м3).
Завдання 56
Перевірити правильність нарахування плати за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин, виходячи з таких даних.
Комбінат розробляє родовище каоліну. За звітний період видобуток становив 200 тис. т, втрати в надрах — 6 тис. т (ліміт втрат — 4 тис. т). Норматив плати 1,1 грн. за тонну. Суму плати за використання надр визначено в розмірі 2244 грн. Всю суму плати віднесено на валові витрати.
Завдання 57
Перевірити правильність нарахування збору за геологорозвідувальні роботи, виходячи з таких даних:
а) ТОВ «Укрнафта» видобуло за 9 місяців 16 800 т нафти, в т. ч. за ІІІ квартал 4800 т. Геологорозвідувальні роботи з підготовки родовища до промислової розробки повністю виконувалися за рахунок державного бюджету.
Офіційно встановлений індекс інфляції становить 102%. Збір визначено в сумі 100,4 тис. грн. (Норматив — 20,5 грн. за 1 т);
б) (ТОВ «Надра» видобуло у ІІ кварталі 8 568 тис. куб. природного газу
і 696 т конденсату, що залягав разом з основним видом корисних копалин. За довідкою Геолкому загальні і детальні пошукові роботи та попередня розвідка на родовищі виконані за рахунок державного бюджету, а детальна розвідка
з промисловою розробкою здійснюються за рахунок власних коштів ТОВ. Офіційно встановлений індекс інфляції становить 102,5%. Норматив збору за природний газ — 9,95 грн / тис. м3. Збір визначено в сумі 62,9 тис. грн.
Завдання 58
Перевірити правильність нарахування зборів в Інноваційний фонд, виходячи з таких даних.
У звітному періоді підприємство здійснювало операції з оптової торгівлі та надання посередницьких послуг. За даними бухгалтерського обліку товарообіг становив 24 000 грн. Облікова вартість проданого тoвapy — 14 000 грн. Обсяг реалізації посередницьких послуг — 14 400 грн. Фактичні витрати з надання послуг становили 8000 грн. Нараховано збір до Інноваційного фонду — 180 грн.
Завдання 59
Діяльність підприємства роздрібної торгівлі за звітний період характеризується такими даними:


залишок товарів на початок звітного періоду  

— 7,2 тис. грн.

залишок товарної надбавки на початок звітного періоду

— 1,44 тис. грн.

вартість придбаного товару                  

— 366 тис. грн.

товарна надбавка                           

— 97,6 тис. грн.

товарообіг за звітний період                 

— 396 тис. грн.

залишок товару на кінець звітного періоду    

— 13,8 тис. грн.

Нараховано збір до Інноваційного фонду     

— 297 грн.

Перевірити правильність нарахування збору.
Тема 11. Податковий контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджету місцевих податків та зборів
Завдання 60
Чи потрібно сплачувати податок з реклами в разі розміщення рекламних листівок підприємства в потягах метрополітену?
Завдання 61
Чи повинна сплачувати неприбуткова організація комунальний податок?
Завдання 62
Перевірити правильність нарахування підприємством комунального податку за І квартал, виходячи з таких даних:
кількість працівників на підприємстві — 500 осіб, у тому числі працює за сумісництвом — 50 осіб. Комунальний податок нараховано в сумі 2550 грн.
2.4. Самостійна робота студентів
Самостійна робота студентів полягає у вивченні та опрацюванні відповідних літератури, законодавчих та нормативних документів, виконанні навчальних завдань. Більшість тем, за якими за навчальним планом передбачається самостійна робота, включені до лекційного курсу, і за цими темами заплановані практичні заняття для закріплення отриманих знань. Отже, в ході самостійної роботи за такими темами студенту необхідно опрацювати додатково рекомендовану літературу і виконати навчальні завдання за вказівкою викладача з метою розширення і поглиблення знань. Навчальні завдання виконуються в письмовій формі і подаються на перевірку викладачеві в установлений термін. Результати роботи з літературою, законодавчими та нормативними документами оформлюються у вигляді реферату за однією з запропонованих тем на вибір студента. Обсяг реферату 10—12 сторінок формату A4. Реферат має бути написаним від руки. В кінці реферату потрібно навести список використаної літератури. Нумерація сторінок наскрізна, включаючи титульний аркуш. Зразок титульного аркуша наведений у додатку 1. Реферат подається на перевірку викладачу в установлений термін.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.