лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податковий менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 7. Контроль податкових інспекцій у сфері оподаткування доходів громадян
Завдання 44
Перевірити правильність обчислення суми прибуткового податку за такими даними:
1. Громадянину за місцем основної роботи було нараховано заробітну плату в сумі 600 грн.
Прибутковий податок визначено в сумі 105,55 грн.
2. Громадянці за місцем основної роботи нараховано заробітну плату в сумі 200 грн. Вона має двох дітей віком до 16 років. Прибутковий податок визначено в сумі 24,7 грн.
3. Працівник підприємства, який постраждав від Чорнобильської катастрофи і віднесений до І категорії, отримує щомісяця 250 грн. Він має двох дітей віком 10 і 17 років. Прибутковий податок визначено в сумі 16 грн.
4. Працівнику підприємства нараховано в липні заробіток у сумі 400 грн. Крім того, йому було нараховано на харчування 70 грн. і на проїзд 30 грн. Прибутковий податок визначено в сумі 82,1 грн.
5. Громадянці за місцем основної роботи нараховано заробітну плату в сумі 220 грн. Крім того, їй було нараховано допомогу за тимчасовою непрацездатністю в сумі 40 грн. і матеріальну допомогу в сумі 700 грн. Прибутковий податок визначено в сумі 15 грн.
6. Працівнику підприємства нараховано заробітну плату в сумі 500 грн. Він звернувся до бухгалтерії цього підприємства з проханням придбати акції на суму 200 грн. Громадянин має двох дітей віком 15 і 20 років. Прибутковий податок визначеної сумі 48,1 грн.
7. Працівникові підприємства у зв’язку зі звільненням 22 березня було нараховано заробіток за дні роботи в березні — 200 грн., вихідну допомогу — 300 грн., компенсацію за невикористану відпустку — 50 грн. Прибутковий податок визначено в сумі 38,1 грн.
Завдання 45
До податкової інспекції на громадянина надійшли відомості про отриманий ним дохід за виконання робіт за договором підряду не за
місцем основної роботи в сумі 1 тис. грн. і утриманий з цього доходу прибутковий податок у сумі 200 грн. Крім того, за місцем основної роботи цьому громадянину протягом року було виплачено дохід у сумі 3 тис. грн. і утримано прибутковий податок у сумі 457,2 грн. Визначити прибутковий податок із сукупного річного доходу і сальдо розрахунків з бюджетом.
Завдання 46
Громадянин не має основного місця роботи і почав займатися підприємницькою діяльністю в січні поточного року. 4 лютого він подав до податкової інспекції декларацію про доходи, в якій указав, що валовий дохід за роботу в минулому місяці становить 1,5 тис. грн., документально підтверджені витрати 700 грн. Визначити очікуваний річний дохід, суму прибуткового податку та розмір авансових платежів. Указати термін їх сплати.
Завдання 47
Громадянин не має основного місця роботи і займається підприємницькою діяльністю. В цьому йому допомагає дружина, яка виконує 30% робіт. Громадянин є учасником Великої Вітчизняної війни. Фактична сума річного доходу за минулий рік становить 10 тис. грн., документально підтверджені витрати — 4 тис. грн. Обчислити суму прибуткового податку.
Завдання 48
Громадянин затримав сплату авансової суми прибуткового податку в розмірі 200 грн. на 15 днів. Крім того, під час перевірки податковий інспектор виявив факти неналежного ведення обліку доходів і прихований дохід, що підлягає оподаткуванню в сумі 1 тис. грн. Визначити розмір фінансових санкцій і термін їх сплати до бюджету.
Завдання 49
Сукупний річний дохід іноземного громадянина становить 20 тис. грн. У тому числі:

  • компенсація витрат на навчання дітей у школі — 500 грн.;
  • суми надбавок, виплачувані у зв’язку з проживанням в Україні, — 5 тис. грн.;
  • суми компенсації витрат на наймання житла — 3 тис. грн.

Визначити суму прибуткового податку і сальдо розрахунків з бюджетом, ураховуючи, що протягом року було сплачено податку в сумі 2 тис. грн.
Завдання 50
До податкової інспекції надійшли відомості, що громадянину в звітному році було нараховано такі доходи:

  • заробітну плату за виконання робіт за договором підряду в сумі 1000 грн. (прибутковий податок утримано в сумі 200 грн.);
  • авторську винагороду, як спадкоємцю, в сумі 2000 грн. (прибутковий податок утримано в сумі 400 грн.).

Крім того, за місцем основної роботи протягом року йому було виплачено заробіток у сумі 3600 грн. і утримано прибутковий податок у сумі 506 грн. 60 коп. Розрахувати суму прибуткового податку з сукупного річного доходу і визначити сальдо розрахунків з бюджетом.
Завдання 51
Громадянин, який займається підприємницькою діяльністю, 25 січня подав у ДПІ декларацію про доходи за звітний рік. За даними цієї декларації валовий дохід становить 24 000 грн. Витрати на виробництво продукції — 12 000 грн. Прибутковий податок було визначено в сумі 2226 грн. 60 коп. і з урахуванням авансових платежів у сумі 1500 грн. було виписано пла­тіжне повідомлення на суму 726 грн. 60 коп., яке громадянин отримав 3 лютого. При проведенні документальної перевірки 8 квітня року, наступного за звітним, встановлено, що валовий дохід занижено на 700 грн., а валові витрати на суму 800 грн. документально не підтверджені. Прибутковий податок, зазначений у повідомленні, сплачено 12 березня.
Визначити суму прибуткового податку, що підлягає донарахуванню, суму фінансових санкцій і пені.
Завдання 52
Між підприємством та його працівником укладено договір, згідно з яким працівник надає підприємству власний автомобіль на умовах оперативної оренди. Обов’язками орендатора згідно з договором є утримання орендованого автомобіля в робочому стані, а саме: заправлення його пальним, здійснення заходів з технічного обслуговування, поточного ремонту і за необхідності — капітального ремонту. Оціночна вартість переданого в оренду автомобіля становить 14 000 грн. Щомісячно працівникові-орендо­давцю сплачується орендна плата в розмірі 400 грн. Щомісячний дохід працівника (заробітна плата) становить 300 грн. Указані операції були відображені в обліку такими проводками:

№ з/п

Господарська операція

Дебет
рахунка

Кредит
рахунка

Сума,
грн.

1

Відображено вартість орендованого автомобіля

01

 

14 000,00

2

Нараховано місячну заробітну плату робітникові

23

661

300,00

3

Нараховано суму прибуткового податку і обов’язкових зборів, які будуть утримані при виплаті заробітку:

 

 

 

 

прибутковий податок

661

641

45,55

 

— пенсійний збір

661

651

6,00

 

— збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття

661

652

1,50

4

Нараховано суму орендної плати за місяць

23

684

400,00

5

Виплачено робітнику:

 

 

 

 

— сума орендної плати

684

301

400,00

 

— заробітна плата

661

301

246,95

Встановити порушення, визначити його вплив на стан розрахунків з бюджетом.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.