лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податковий менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Завдання 36
Під час перевірки дотримання податкового законодавства на підприємстві А було встановлено:
1. Нарахування валових доходів, валових витрат і амортизації за звітний рік характеризується такими даними:

Звітний період. Показники

І квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Всього за рік

Валові доходи

200

250

350

300

1100

Валові витрати

70

100

200

140

510

Амортизація

30

40

40

30

140

2. У складі валових витрат значаться такі витрати:

 

І
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

Всього
за рік

Придбання сировини та матеріалів

10

25

50

40

125

Приріст (убуток) балансової вартості матеріалів

–5

3

–5

5

–2

Заробітна плата

20

30

60

50

160

Відрахування до Фонду соціального страхування і до Пенсійного фонду

7

10,5

22

19

58,5

Обов’язкові платежі до бюджету (плата за землю, податок з власників транспортних засобів)

4

4

4

4

16

Представницькі витрати

3

3

1

2

9

Витрати на службові відрядження

2,5

6,5

3

1

13

Витрати на рекламу, в т. ч.

3,5

4

5

4

16,5

безоплатну роздачу рекламної продукції

1,5

2,5

2

6

Утримання дитячого садка

10

10

35

15

70

Перерахування на благодійні цілі підшефній школі

5

10

15

10

40

Перевірити правильність відображення в податковому обліку валових витрат за ІІ, III і IV квартали. В разі виявлення порушень визначити їх вплив на розрахунки з бюджетом.
Завдання 37
Валові витрати підприємства за звітний період характеризуються такими даними:


Придбання сировини та матеріалів

— 70 тис. грн.

Приріст балансової вартості сировини та матеріалів на кінець звітного періоду

— 30 тис. грн.

Заробітна плата працівників підприємства

— 50 тис. грн.

Виплата матеріальної допомоги працівникам

— 5 тис. грн.

Відрахування до Фонду соціального страхування та Пенсійного фонду

— 18 тис. грн.

Сплата обов’язкових платежів до бюджету: плата за землю, податок з власників транспортних засобів

— 3 тис. грн.

Придбання канцприладдя

2 тис. грн.

Ремонт системи сигналізації

0,1 тис. грн.

Придбання та встановлення телефону

— 0,5 тис. грн.

Службові відрядження АУП

— 1,5 тис. грн.

Придбання форменого одягу

— 2 тис. грн.

Сплата страхових внесків на добровільне страхування працівників

— 3 тис. грн.

Виготовлення бланків візитних карток директора підприємства та його заступників

— 2 тис. грн.

Утримання бази відпочинку

— 20 тис. грн.

Всього

208 тис. грн.

Встановити законність відображення в складі валових указаних витрат. У разі виявлення порушень визначити їх вплив на стан розрахунків з бюджетом. Нарахувати фінансові санкції.
Завдання 38
Підприємство* визначило оподатковуваний прибуток за звітний період у розмірі 83 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми, виходячи з таких даних:

виручка від реалізації продукції

500 тис. грн. + 100 тис. грн. ПДВ

— кредиторська заборгованість, за якою минув термін позовної давності

30 тис. грн.

— дебіторська заборгованості, за якою минув термін позовної давності

10 тис. грн.

— суми штрафних санкцій, сплачені підприємству за порушення умов договорів

5 тис. грн.

— фінансова допомога, надана підприємству

40 тис. грн.

— виграти на придбання сировини та матеріалів

100 тис. грн.

— приріст балансової вартості сировини та матеріалів

10 тис. грн.

— заробітна плата працівників

150 тис. грн.

— відрахування до державних цільових фондів і обов’язкові платежі до бюджету

60 тис. грн.

— оплата послуг з охорони підприємства

15 тис. грн.

— виплата дивідендів

50 тис. грн.

— оплата навчання дитини працівника підприємства

4 тис. грн.

— суми штрафних санкцій, сплачені за несвоєчасне перерахування платежів до бюджету

10 тис. грн.

— утримання дитячого садка, що знаходиться на балансі підприємства

30 тис. грн.

— списання залишкової вартості об’єкта І групи основних фондів

3 тис. грн.

— амортизація

20 тис. грн.

Завдання 39
Перевірити правильність нарахування підприємством зборів на соціальне страхування та на державне пенсійне страхування, виходячи з таких даних:

заробітна плата працівників підприємства

70 тис. грн.

компенсація за невикористану відпустку

3 тис. грн.

відшкодування у зв’язку з каліцтвом робітників

10 тис. грн.

вартість безкоштовно наданих проїзних квитків

1 тис. грн.

матеріальна допомога на оздоровлення дітей
(понад 12 мінімальних зарплат)

5 тис. грн.

оплата вартості путівок для працівників

3 тис. грн.

сплата за рахунок прибутку страхових внесків на

20 тис. грн.

добровільне страхування працівників
вартість безкоштовно наданого спецодягу


3 тис. грн.

вартість спецхарчування

2 тис. грн.

вихідна допомога при звільненні

2 тис. грн.

Нараховано зборів:
на соціальне страхування

3,5 тис. грн.

в т. ч. на випадок безробіття

1,3 тис. грн.

на державне пенсійне страхування

28 тис. грн.

* Підприємство державної форми власності.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.