лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податковий менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

12) Згідно з ВМД від 11.10 отримано товар на суму 2000 дол. США, що на момент розмитнення становить в еквіваленті 6000 грн. (курс НБУ —
3 грн.). Станом на 1.01 наступного року борг не погашено. На 31.12 поточного року курс гривні відносно долара (курс НБУ) становив 3,5 грн.
13) Станом на 1.10 поточного року в підприємства А значилася заборгованість за отриманий товар у розмірі 5200 ОМ, що в еквіваленті становило 10 400 грн. (курс НБУ — 2 грн.). 15.11 поточного року частину боргу в сумі 2600 ОМ було погашено (курс НБУ на момент перерахування валюти постачальнику — 1,9 грн.). На кінець кварталу борг перед нерезидентом становив 2 600 DM (курс НБУ — 1,8 грн.).
14) У IV кварталі в підприємства А були бартерні поставки. Так,
у жовтні згідно з накладною від 17.10 за № 386 від підприємства
«Альфа» за бартерним контрактом був отриманий товар на суму 24 000 грн. (20 000 грн. + ПДВ – 4 000 грн.). У грудні за накладною № 16 від 12.12 відвантажено товар підприємству «Альфа» на суму 24 000 грн.
Валовий дохід підприємство визначило в сумі 57 330 грн. Перевірити достовірність цієї суми. У разі виявлення порушень визначити розмір фінансових санкцій.
Завдання 26
Акціонерне товариство протягом звітного періоду викупило 100 акцій власної емісії. Вартість викупу становила 20 000 грн. (200 грн. за одну акцію). Номінальна вартість акції — 300 грн. У тому ж звітному періоді було розміщено 50 акцій за ціною 350 грн. за одну акцію. Вказані операції відображені в бухгалтерському та податковому обліку такими проводками:


№ з/п

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Валовий
дохід

Валові витрати

1

Відображено викуп акцій

451

301, 311

20 000

2

Списано вартість розміщених акцій за номінальною ціною

971

451

10 000

 

 

3

Відображено надходження коштів за розміщені акції

301, 311

741, 421

10 000
7500

2500

Встановити достовірність суми, віднесеної на валовий дохід.
Завдання 27
За ІІІ квартал поточного року акціонерне товариство (недержавної форми власності) визначило скоригований валовий дохід з метою оподаткування в сумі 550 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми, виходячи з таких даних:
Виручка від реалізації продукції    — 400 тис. грн. + 80 тис. ПДВ
Надходження сум орендної плати             — 100 тис. грн + 20 тис. ПДВ
Капітальний дохід                              — 20 тис. грн.


Кредиторська заборгованість, за якою минув термін позовної давності

40 тис. грн.

Суми штрафних санкцій, що надійшли на підприємство за порушення умов договорів

— 30 тис. грн.

Емісійний дохід

— 30 тис. грн.

Дивіденди, отримані від інших платників

— 20 тис. грн.

У разі виявлення порушень нарахувати фінансові санкції та визначити загальну cyмy донарахувань до бюджету, зважаючи на те, що перевірка проводилася 1 листопада поточного року
Завдання 28
Перевірити правильність визначення приросту (убутку) балансової вартості сировини та матеріалів за І квартал поточного року, виходячи з таких даних:
Рахунок 201

 

Дт

Кт

Сальдо на 1.01

50 000

 

 

1 100 000

900 000

 

 

 

Сальдо на 1.04

250 000

 

Протягом звітного періоду здійснено обробку 2200 виробів, виготовлено 1600 готових виробів, з яких 1200 реалізовано. Вироби в незавершеному виробництві становлять 70% готовності. Приріст запасів визначено в сумі 200 000 грн.
Завдання 29
Підприємство здійснює діяльність з торгівлі будівельними матеріалами. На початок звітного періоду на складі числився залишок товару на суму 20 000 грн. Протягом звітного періоду були придбані товари
за обліковою вартістю 60 000 тис. грн. У тому ж звітному періоді був проведений ремонт вартістю 26 000 грн. об’єкта основних фондів пер­шої групи. Для ремонту були використані будівельні матеріали, які значилися як товари, на суму 24 000 грн. На кінець звітного періоду в підприємства числився на складі залишок товару на суму 16 000 грн. Уся вартість ремонту була списана на збільшення балансової вартості об’єкта, яка надалі амортизувалася, починаючи з наступного звітного періоду. Вказані операції в бухгалтерському і податковому обліку були відображені так:

№ з/п

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума,
грн.

Валовий
дохід

Валові витрати

1

Відображено облікову вартість придбаного товару

281 641

631
631

60 000
12 000

60 000

2

Відображено витрати, пов’язані з ремонтом об’єкта

 

 

 

 

 

 

  • вартість товару, списаного зі складу

239

281

24 000

 

  • сума інших витрат

239

661, 641

2000

3

Списано витрати, пов’язані зі здійсненням ремонту на збіль­шення вартості будівлі

103

239

26 000

4

Відображено збільшення валових витрат у зв’язку з розрахунком (убутку) товарних залишків

 

 

 

 

4000

Перевірити правильність віднесення сум на валові витрати підприємства. У разі виявлення порушень визначити їх вплив на величину оподатковуваного прибутку, розрахувати фінансові санкції, пеню та загальну суму донарахувань до бюджету, зважаючи на те, що перевірка за ІІІ квартал проводилася 5 листопада.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.