лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податковий менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Завдання 15
Підприємство в серпні виготовило 100 холодильників. 60 холодильників було реалізовано за контрактною ціною 800 грн. за одиницю, 5 — передано до їдальні, яка знаходиться на балансі підприємства, а 15 — реалізовано працівникам цього ж підприємства за ціною 500 грн. за одиницю (без урахування ПДВ). Собівартість одиниці виробу становить 500 грн. Податкові зобов’язання за серпень визначені платником у сумі 11,6 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми.
Завдання 16
Операції підприємства з придбання товарно-матеріальних цінностей у січні поточного року характеризуються такими даними:


з/п

Дата оприбуткування ТМЦ на склад

Дата оплати
ТМЦ

Дата отримання
податкової накладної

Сума ПДВ, грн.

1

2.01

5.01

4,01

15 000

2

7.01

9.01

8.01

18 000

3

9.01

12.01

13.01

21 000

4

11,01

10.01

15.01

10 000

5

15.01

14.01

20.01

15 000

6

19.01

24.01

22.01

8000

7

22.01

22.01

29.01

5000

8

25.01

1.01

31.01

10 000

9

29.01

2.02

1.02

15 000

10

31.01

3.02

2.02

21 000

Податковий кредит у січні підприємство визначило у сумі 148 000 грн. Перевірити достовірність цієї суми.
Завдання 17
Підприємство здійснює діяльність з надання рекламних послуг і є платником податку з реклами. Ставка податку становить 0,5%.
Вартість рекламних послуг бухгалтером підприємства була визначена за допомогою такого розрахунку:
В відп. = В рекл. + П + ПДВ + П рекл.,
де: В відп. — відпускна вартість рекламних послуг;
В рекл. — сума витрат, понесених підприємством у зв’язку з наданням рекламних послуг протягом звітного періоду;
П — прибуток від надання рекламних послуг;
ПДВ — сума податку на додану вартість, розрахована як (В рекл. + П) ? 0,2;
П рекл. — податок з реклами, розрахований як (В рекл. + П) ? 0,005.
За даними бухгалтерського обліку витрати з надання рекламних послуг за звітний період становили 20 800 грн., прибуток — 25% від суми витрат, тобто 5200 грн. Податок з реклами — 130 грн. ((20 800 + 5 200) ? 0,005). Відпускна вартість наданих послуг — 31 330 грн. (20 800 + 5 200) + (20 800 + + 5 200) ? 0,2 + 130). У бухгалтерському обліку були зроблені такі записи:


з/п

Господарська операція

Дебет
рахунка

Кредит
рахунка

Сума,
грн.

1

Відображені виграти з надання рекламних послуг

231

903

201,
641, 661, 651
231

20 800

2

Відображено реалізацію рекламних послуг

361

703

31 330

3

Відображені податкові зобов’язання з ПДВ

703

643

5200

4

Нараховано податок з реклами

903

641

130

5

Списано суму витрат у зв’язку з наданням рекламних послуг на фінансовий результат

791

903

20 930

6

Списано доходи від надання рекламних послуг

46

80

5200

Перевірити правильність нарахування ПДВ.
Завдання 18
Підприємство випускає промислову продукцію, а також виконує роботи за рахунок коштів інвесторів з будівництва житла для військовослужбовців. У вересні загальний обсяг реалізації продукції за контрактними цінами становив 100 тис. грн., в т. ч. експорт продукції власного виробництва
дорівнював 30 тис. грн. Обсяг будівельно-монтажних робіт становив 40 тис. грн. У вересні було сплачено постачальникам вартість придбаних матеріалів за контрактними цінами на суму 30 тис. грн., з яких матеріали на суму 6 тис. грн. були використані на виробництво експортної продукції, а на суму 10 тис. грн. — на будівельно-монтажні роботи. У вересні були придбані і введені в експлуатацію основні виробничі фонди на суму 10 тис. грн., які використовуються для виконання будівельно-монтажних робіт. ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за вересень, підприємство визначило y сумі 8 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми. У разі виявлення порушень нарахувати суму фінансових санкцій, пеню та визначити загальну суму донарахувань до бюджету, враховуючи, що перевірка проводилася 5 листопада поточного року.
Завдання 19
У квітні підприємство виготовило 100 одиниць підакцизного товару. 70 одиниць було реалізовано, а 20 — передано на базу відпочинку, що знаходиться на балансі підприємства.
Прибуток від реалізації був отриманий у сумі 4200 грн. Рентабельність виробництва 20%. Акцизний збір було визначено в сумі 1326 грн. Перевірити достовірність цієї суми, враховуючи, що ставка акцизного збору на цей товар становить 5%.
Завдання 20
Перевірити правильність визначення суми акцизного збору, виходячи з таких даних:
у лютому підприємство реалізувало 100 одиниць ювелірних виробів. Собівартість одного виробу 250 грн., рентабельність виробництва одиниці продукції — 20%. Акцизний збір визначено в сумі 16 153,8 грн.
Довідково: ставка акцизного збору — 35%.
Вказати терміни перерахування суми акцизного збору до бюджету та подання розрахунків до податкової адміністрації.
Завдання 21
Перевірити правильність обчислення ПДВ з обороту по реалізації, виходячи з таких даних:
підприємство виготовляє ювелірні вироби. Собівартість виробництва одного виробу — 500 грн., рентабельність виробництва — 20%. У липні було виготовлено 100 виробів, з яких 70 — реалізовано, а 20 — передано працівникам підприємства в рахунок оплати праці. ПДВ визначено в сумі 10 768 грн.
Довідково: ставка акцизного збору — 35%.
Тема 6. Контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджету податку на прибуток

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.