лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податковий менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

6. Права податкових органів.
7. Відповідальність платників податків.
II. Виконання навчальних завдань.
Література: 1,5; 11; 14; 37.
Тема. Податковий облік. Види перевірок податкових органів (2 год)
Заняття 2
І. Усне опитування.
1. Облік платників податків — юридичних осіб.
2. Облік платників податків — фізичних осіб.
3. Порядок ведення особових рахунків платників податків.
4. Недоїмка: порядок визначення, джерела погашення.
5. Шляхи ліквідації податкової заборгованості.
6. Види перевірок податкових органів.
II. Bикoнaння нaвчaльниx зaвдaнь.
Література: 2; 8; 15; 17; 22; 37.
Тема. Контрольна робота податкових органів у сфері непрямого оподаткування (2 год)
Заняття 3
І. Усне опитування.
1. Камеральна перевірка декларацій по ПДВ.
2. Документальна перевірка правильності нарахування та своєчасності сплати до бюджету ПДВ:
а) перевірка податкових зобов’язань;
б) перевірка податкового кредиту;
в) обгрунтованість пільг по ПДВ.
3. Камеральна і документальна перевірка розрахунків акцизного збору.
II. Bикoнaння нaвчaльниx зaвдaнь.
Література: 6; 16; 29; 30; 38.
Тема. Контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджету податку на прибуток (4 год)
Заняття 4
І. Усне опитування.
1. Камеральна перевірка декларацій по податку на прибуток.
2. Документальна перевірка бухгалтерської звітності з питань нарахування податку на прибуток:
а) повнота і правильність відображення в обліку результатів попередньої перевірки;
б) дотримання положень з інвентаризації і правильність відображення в обліку її результатів;
в) достовірність відображення в обліку валових доходів платника.
II. Виконання навчальних завдань.
Література: 7; 20; 24; 27; 28; 32; 38.
Заняття 5
І. Усне опитування.
г) Обгрунтованість валових витрат платника:

  • правильність обліку та списання матеріальних цінностей;
  • достовірність витрат на оплату праці та нарахувань на фонд оплати праці;
  • законність створення резервів майбутніх витрат;
  • обґрунтованість витрат на спецодяг, спецвзуття, спецхарчування;
  • правильність списання витрат на підготовку кадрів та науково-техніч­не забезпечення;
  • достовірність витрат на рекламу;
  • законність представницьких витрат;
  • обґрунтованість витрат на відрядження;
  • правильність списання витрат на утримання об’єктів соціально-куль­турної сфери, інших витрат;

ґ) дотримання порядку обліку основних фондів та нарахування амортизації;
д) правильність відображення в обліку сум кредиторської, дебіторської заборгованості, за якими минув термін позовної давності; обґрунтування зменшення валового доходу на суми безнадійної заборгованості.
II. Виконання навчальних завдань.
Література: 7; 9; 10; 27; 28; 38.
Тема. Контроль податкових інспекцій у сфері оподаткування доходів громадян (2 год)
Заняття 6
І. Усне опитування.
1. Контроль за утриманням податків у джерела доходів,
2. Порядок подання до податкових органів декларації про доходи громадян. Перерахунок прибуткового податку.
3. Контроль у сфері оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності.
4. Контроль за сплатою податку на промисел.
II. Виконання навчальних завдань.
Література: 21; 37; 38.
2.3. Навчальні завдання
Тема 1. Теоретичні та організаційні основи податкового менеджменту
Завдання 1
Документальною перевіркою платника податку за попередній звітний рік, проведеною в квітні поточного року, донараховано податку
на прибуток 20 тис. грн., податку на додану вартість — 30 тис. грн.,
акцизного збору — 15 тис. грн. Розрахувати розмір фінансових
санкцій.
Завдання 2
Декларацію податку на прибуток за І квартал поточного року було подано платником до податкової інспекції 30 квітня. Сума податкових зобов’язань платника по декларації становить 50 тис. грн. Станом на 20 квітня платником внесено до бюджету податку на прибуток у сумі 48 тис. грн. Крім того, є переплата податку на додану вартість у сумі 5 тис. грн. Розрахувати розмір фінансових санкцій.
Завдання 3
За актом документальної перевірки було донараховано податку на прибуток у сумі 98 грн. Начальником податкової інспекції прийнято рішення про стягнення адміністративного штрафу з бухгалтера підприємства в розмірі 170 грн. (10-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Чи правомірні дії податкового органу?
Тема 2. Облік платників податків
Завдання 4
Мале підприємство надає побутові послуги з рихтування автомобіля. Обсяг виконаних робіт — 40 000 грн. на рік. Чи повинно вказане підприємство зареєструватися як платник ПДВ ?
Завдання 5
Мале підприємство здійснює торгівлю за готівкові кошти. Обсяг продажів за рік дорівнює 10 тис. грн. Чи повинно це підприємство зареєструватися як платник ПДВ?
Тема 3. Нарахування податків та облік податкових надходжень

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.