лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податковий менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 10. Контроль податкових органів
у сфері майнового оподаткування

Контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджету податку з власників транспортних засобів здійснюють податкові органи та державтоінспекції. Податкові органи контролюють справляння цього податку з юридичних осіб, а Державтоінспекції — з юридичних та фізичних.
Контроль юридичних осіб починається в податкових органах з перевірки розрахунку податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. Термін подання розрахунку — до 15 березня року, наступного за звітним. Увага звертається на повноту і правильність заповнення всіх реквізитів, а також на достовірність ставок, застосованих у розрахунку. Якщо ставки податку встановлені у відносних величинах (наприклад, в ЄВРО, як це було до 1 січня 2000 року), то потрібно перевірити правильність перерахунку відносних величин у гривні. Слід мати на увазі, що перерахунок здійснюється на підставі обмінного курсу НБУ станом на 1 січня поточного року. Податковий інспектор самостійно розраховує суму податку в окремій колонці та виводить відхилення від даних платника.
При перевірці своєчасності сплати податку з власників транспортних засобів до бюджету слід пам’ятати, що чіткі строки сплати даного податку до бюджету законом не встановлені, але вказано, що він має сплачуватися перед реєстрацією, перереєстрацією чи технічним оглядом транспортного засобу. Тож органами ДПІ перевіряється наявність квитанцій (платіжних доручень) про сплату транспортного податку, а також документи, які є підставою для надання пільг.
Під час документальної перевірки насамперед встановлюється достовірність об’єкта оподаткування. Для цього використовуються дані про наявність автомобілів, які значаться на балансі підприємства. Якщо дані про кількість і склад автомобілів на момент перевірки не збігаються з відповідними даними на 1 січня, зазначеними в розрахунку, то перевіряються документи, що засвідчують про придбання автомобілів або їх списання з балансу підприємства. У разі виявлення випадків ненарахування податку на ті чи ті транспортні засоби, що підлягають оподаткуванню, податковий інспектор проводить відповідні коригування суми транспортного податку. Для цього слід користуватися гармонізованою системою опису та кодування товарів «Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності». Цей документ допомагає правильно віднести транспортний засіб до об’єкта оподаткування. За ТНЗЕД потрібно визначити код транспортного засобу та зіставити його з кодами, наведеними в статті 2 «Закону про транспортний податок». Таким методом можна перевірити правильність віднесення до об’єкта оподаткування всіх транспортних засобів, що значаться на балансі платника. При документальній перевірці слід також звернути увагу на дату проведення техогляду автомобілів. Якщо для якихось транспортних засобів передбачено проведення більш як одного техогляду на рік, то податок сплачується перед проходженням першого з них.
Тема 11. Податковий контроль за правильністю
нарахування та своєчасністю сплати
до бюджету місцевих податків та зборів

Податок на рекламу. Платниками податку на рекламу є рекламодавці, але фактично перераховують цей податок до бюджету виготовлювачі реклами. При перевірці слід встановити правильність визначення об’єкта оподаткування. При цьому слід пам’я­тати, що об’єктом оподаткування є вартість послуг з виготовлення реклами. Найвірогідніша помилка з цього приводу — нарахування податку з собівартості рекламних послуг. Увага звертається також на правильність застосування ставок податку: 0,1% — за розміщення одноразової реклами всіх видів; 0,5% — за розміщення реклами на триваліший час; 0,3% — за розміщення реклами на майні, товарах народного споживання та одязі. Важливою складовою перевірки є встановлення обґрунтованості пільг. Так, від податку звільняється реклама благодійних заходів, інформаційні табло, які розміщуються в приміщеннях, що використовуються для реалізації товарів, оголошення про зміни місцезнаходження підприємств або зміни номерів телефонів, факсів, оголо­шення органів державної влади, які містять інформацію, пов’я­зану з виконанням покладених на них функцій.
У деяких випадках рекламні роботи можуть виконувати безпосередньо самі рекламодавці. В такому разі об’єктом для нарахування податку є обсяг виконаних робіт, виходячи з фактичних витрат на виготовлення реклами.
Комунальний податок. Виходячи з формули визначення комунального податку, а саме:
Кп = Чср ? Нмін ? 10%,
де Кп — сума комунального податку;
Чсп — середньосписочна чисельність постійних працівників;
Нмін — неоподатковуваний мінімум доходів громадян, при перевірці необхідно звернути увагу на такі питання.

 • Правильність визначення середньосписочної чисельності працівників, що приймається для розрахунку. До цього показника не повинні входити працівники, прийняті на роботу за сумісництвом. Основними формами первинної документації, що підтверджують правильність включення працівників у середньосписочну кількість, є:
 • наказ, розпорядження про прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, про закінчення трудового договору;
 • особові картки працівників;
 • табель обліку використання робочого часу;
 • розрахунково-платіжні відомості;
 • особові рахунки;
 • довідки з основного місця роботи тих осіб, які працюють за сумісництвом.
 • Правильність арифметичних підрахунків. При цьому слід мати на увазі, що зайво нарахована сума комунального податку збільшує валові витрати, а значить зменшує оподатковуваний прибуток. У такому разі особі, яка здійснює перевірку, необхідно скоригувати суму податку на прибуток і нарахувати штрафні санкції.
 • Обґрунтованість пільг. Звільняються від сплати комунального податку бюджетні установи, сільськогосподарські підприємства, метробуд і метрополітен, державні підприємства комунального господарства, які отримують дотації з бюджету, а також підприємства, що у відповідності з чинним законодавством звільнені від сплати податку на прибуток.

Збір за використання місцевої символіки. Під час перевірки необхідно встановити:

 • Наявність дозволу Комітету охорони і реставрації пам’яток історії, культури та історичного середовища на виготовлення продукції з використанням місцевої символіки.
 • Достовірність обсягів виготовленої продукції з використанням місцевої символіки за період, що перевіряється.
 • Правильність арифметичних підрахунків. При цьому слід мати на увазі, що ставка податку становить 0,1% від об’єкта, указаного в п. 2.

Під час перевірки необхідно керуватися переліком місцевої символіки, який затверджується місцевими органами влади.
Підсумовуючи, зазначимо, що методика перевірки правильності нарахування кожного виду податку залежить від особливостей їх стягнення у відповідності з чинним законодавством. Виходячи з цього, студентам потрібно самостійно розробити методику перевірки місцевих податків і зборів, не розглянутих вище.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.