лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податковий менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

4. Правильність списання залишкової вартості основних фондів на валові витрати платника. Таке списання можливе лише для об’єктів 1-ї групи за умови досягнення балансової вартості об’єк­та цієї групи 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
5. Правильність нарахування прискореної амортизації. При пе­ревірці слід звернути увагу на дотримання платником схеми прискореної амортизації, а саме:
1-й рік експлуатації — 15 відсотків
2-й рік експлуатації — 20 відсотків
3-й рік експлуатації — 30 відсотків
4-й рік експлуатації — 15 відсотків
5-й рік експлуатації — 10 відсотків
6-й рік експлуатації — 5 відсотків
7-й рік експлуатації — 5 відсотків
Необхідно також упевнитися, що прискорена амортиза-
ція не застосовується до об’єктів 1-ї і 2-ї груп незалежно
від терміну прийняття на баланс платника та до об’єктів
3-ї групи, прийнятих на баланс або введених в експлуатацію до 01.07.97 року.
При перевірці правильності відображення у звітності кредиторської та дебіторської заборгованості потрібно:

  1. встановити факти кредиторської та дебіторської заборгованості, за якою минув термін позовної давності, тобто три роки після її виникнення. Для цього використовуються журнали-ордери 6, 7, відомості 7 або 8;
  2. при встановленні простроченої кредиторської заборго­ваності між підприємствами державної форми власності чи в разі, коли одне з підприємств, між якими має місце прострочена кредиторська заборгованість, є державним, слід упевнитися, що вся сума заборгованості перерахована до бюджету.

Для цього встановляється наявність платіжних доручень, що підтверджують перерахування кредиторської заборгованості до бюджету;

  1. при встановленні простроченої кредиторської заборгованості між недержавними підприємствами, слід упевнитися, що сума заборгованості приєднана до оподатковуваного прибутку за той звітний період, у якому закінчився термін позовної давності і на неї нараховано податок на прибуток;
  2. при встановленні простроченої дебіторської заборгованості слід упевнитися, що ця сума приєднана до оподатковуваного обороту для нарахування ПДВ. ПДВ необхідно нараховувати, оскільки в даному разі вважається, що було здійснено відвантаження товарів без оплати їх вартості, тобто мала місце безоплатна передача товарів, що, в свою чергу, є об’єктом оподаткування ПДВ.

Під час перевірки законності зменшення валового дохо-
ду на суму безнадійної заборгованості потрібно встанови-
ти, чи було повідомлено податковому органу про зменшен-
ня валового доходу на суму безнадійної заборгованості, а також чи було прийняте рішення суду на користь платника
податку.
Якщо позов не задоволено, то треба перевірити, чи був платником збільшений валовий дохід на суму, не визнану судом, та нараховано пеню виходячи з облікової ставки НБУ, збільшеної в 1,2 раза.
Тема 7. Контроль податкових інспекцій
у сфері оподаткування доходів громадян

Вивчення цієї теми охоплює такі питання:
1. Контроль за утриманням податків у джерела доходів.
2. Контроль у сфері оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності.
3. Особливості контрольної роботи при оподаткуванні доходів іноземних осіб та осіб без громадянства.
Щодо першого питання, то необхідно окремо розглянути порядок проведення перевірок правильності нарахування, повноти і своєчасності перерахування до бюджету сум прибуткового по-
датку з доходів, отриманих за місцем основної роботи, а також порядок подання та перевірки декларацій про доходи громадян, отримані як за місцем основної роботи, так і за сумісництвом.
Перевірка правильності нарахування, утримання й перерахування до бюджету прибуткового податку з доходів, одержаних за місцем основної роботи, проводиться безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях за допомогою касових книг, де відображаються всі грошові виплати (заробітна плата, премії, разові виплати, відпускні, у підзвіт та ін.), розрахунково-платіжних відомостей нарахування заробітної плати й утримання податку, особистих рахунків працівників, документів, що підтверджують право на пільги, та інших документів.
Спочатку на вибір або повністю перевіряється правильність нарахування прибуткового податку особисто по кожному працівникові. При цьому увага звертається на достовірність об’єкта оподаткування, правильність зменшення оподатковуваного доходу на суми, що не підлягають оподаткуванню, а також на повноту включення до об’єкта всіх оподатковуваних виплат як у грошовій, так і в натуральній формах. Окрім того, податківцеві треба переконатися в наявності документів, які є підставою для надання пільг. Податковий інспектор самостійно розраховує суму прибуткового податку по кожному працівникові або вибірково і звіряє свій результат з даними підприємства. В разі розбіжностей з’ясовує причини й робить відповідні коригування.
Потому підсумки виплат, які вказані в розрахунково-платіж­них відомостях, звіряються з даними касової книги. За касовою книгою встановлюються всі виплати, які проводилися в період, що перевіряється, і підлягають оподаткуванню, перевіряється правильність нарахування та утримання прибуткового податку з цих сум. У ході такої перевірки встановлюються також факти повернення працівникам сум податку, чим це викликано, кількість випадків і правильність проведеного повернення.
Потім на вибір звіряються підсумки утримання податків за відомостями на видачу заробітку по підрозділах (відділу, цеху, управлінню і т. ін.) або ж у цілому по підприємству з даними запису бухгалтерського обліку про нараховані суми податків (рахунок 641). За кредитом цього рахунка відображається сума нарахованих податків, а за дебетом — сума податків, перерахо­ваних до бюджету. Шляхом порівняння цих сум, а також перевірки кредиту рахунка 311, із яким кореспондує рахунок 641, перевіряються повнота і своєчасність перерахування до бюджету утриманих податків. При цьому необхідно впевнитися в наявності платіжного доручення, що підтверджує перерахування належних сум до бюджету. В разі розбіжностей по кожному випадку несвоєчасного перерахування податків до бюджету складається докладний розрахунок із нарахуванням пені в подвійному розмірі ставки НБУ.
Обов’язковій перевірці підлягає своєчасність подання відомостей до податкових інспекцій за місцем проживання громадян про сплачені працівникам доходи й утримані суми податку. За книгою реєстрації кореспонденції з’ясовується факт відправлення відповідного листа до податкових органів. За несвоєчасне повідомлен-
ня податковим органам за встановленою формою про виплачені громадянам доходи службові особи підприємств, установ та організацій, а також фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності притягаються до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті самі дії, вчинені повторно протягом року, — в розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.