лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податковий менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зверніть увагу: не можна відносити на валові витрати фінансування будинків відпочинку, туристичних баз, таборів відпочинку та оздоровлення дітей.
Крім того, слід мати на увазі, що наведені в переліку об’єкти мають перебувати на балансі підприємства на момент введення в дію «Закону про оподаткування прибутку підприємств», тобто на 01.07.97 р. Таким чином, витрати на утримання та експлуатацію об’єктів соціальної інфраструктури, придбаних або введених в експлуатацію після 01.07.97 р., у складі валових витрат не перед­бачені. Джерело їх фінансування — прибуток, що залишається на підприємстві після оподаткування.
Податківець, який проводить перевірку, має також упевнитися, що в складі валових витрат по об’єктах соціально-культурної сфери, наведених у переліку, не значаться затрати капітального характеру, які підлягають амортизації.
Якщо під час перевірки встановлено, що на валові витрати віднесено фінансування дитячих музичних та художніх шкіл, а також клубів і будинків культури, то податковий інспектор має пересвідчитися, що ці заклади не надають платних послуг і не займаються іншою комерційною діяльністю.
Щодо перевірки достовірності витрат на утримання житлового фонду та об’єктів житлово-комунального господарства, необхідно мати на увазі, що має бути прийняте рішення про їх передачу на баланс місцевих Рад.
Правильність нарахування зборів до цільових державних фондів. Перевірка цього питання включає такі складові:
встановлення достовірності об’єкта нарахування зборів;
здійснення арифметичних підрахунків з одночасною перевіркою правильності застосування ставок зборів;
перевірка строків перерахування зборів до цільових фондів.
При перевірці правильності визначення об’єкта нарахування зборів слід простежити, щоб до нього не були включені виплати, на які збори не нараховуються. Перелік таких виплат затверджується Кабінетом Міністрів України. Так, наприклад, при нарахуванні зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування та на державне соціальне страхування до об’єкта нарахування зборів не можна включати: вихідну допомогу в разі припинення трудового договору, компенсацію за невикористану відпустку, добові за відрядження у межах норм, встановлених законодавством, та виплати замість добових, вартість безкоштовно наданих відповідно до законодавчих актів деяким категоріям працівників квартир, комунальних послуг, палива, проїзних квитків; вартість виданого спецодягу (крім форменого одягу), спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, спецхарчування тощо. Отже, при перевірці необхідно переконатися, що на ці види виплат не були нараховані суми вказаних зборів.
При проведенні арифметичних підрахунків слід враховувати, що ставка збору на обов’язкове державне пенсійне страхування становить 32% від обчисленого об’єкта, на державне соціальне страхування — 4%, на страхування на випадок безробіття—1,5%.
Перевірка повноти нарахування збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства. Контролю підлягають:
суб’єкти роздрібної торгівлі та громадського харчування у разі продажу алкогольних напоїв та пива, отриманих від товаровиробників;
суб’єкти оптової торгівлі у випадку реалізації алкогольних напоїв та пива суб’єктам роздрібної торгівлі та громадського харчування, а також іншим оптовим підприємствам.
При камеральній перевірці слід мати на увазі, що термін подання звіту встановлений до 20 числа місяця, що настає за звітним. Встановлюється наявність реквізитів підприємства, повнота заповнення рядків та колонок. При арифметичних підрахунках необхідно визначити 1% (ставка збору) від виручки від реалізації алкогольних напоїв та пива, вказаної у першому рядку, і порівняти свій результат з даними, відображеними у третьому рядку звіту. Податковому інспектору слід також упевнитись у достовірності фактично сплаченої до бюджету суми збору, вказаної у четвертому рядку розрахунку. Для цього використовуються дані особового рахунка платника.
При документальній перевірці встановлюється достовірність об’єкта нарахування збору. Для цього використовуються дані, відображені по кредиту рахунка «Реалізація», тобто до об’єкта оподаткування включаються ПДВ та акцизний збір. Разом з цим сума 1%-го збору не включається в обсяг реалізації і торговельна надбавка з цієї суми не обчислюється. Слід також пам’ятати, що сума збору включається до валових витрат платника. А це означає, що зайво нарахована сума зменшить оподатковуваний прибуток і призведе до заниження податку на прибуток.
За несвоєчасне перерахування суми збору сплачується штраф у розмірі 0,5 відсотка за кожний день прострочення платежу.
Перевірка правильності нарахування амортизації включає кілька питань.
1. Правильність визначення об’єктів амортизації. Метою перевірки є встановлення фактів нарахування амортизації на ті об’єкти, що амортизації не підлягають, а саме:
витрати бюджетів на будівництво та утримання споруд благоустрою та житлових будинків, придбання і збереження бібліотечних і архівних фондів;
витрати бюджетів на будівництво та утримання автомобільних доріг загального користування;
витрати на придбання, ремонт, реконструкцію, модернізацію чи інші поліпшення невиробничих фондів.
2. Правильність застосування норм амортизаційних відрахувань. Для цього слід враховувати, що всі основні фонди для нарахування амортизації поділяються на групи, до кожної з яких застосовується відповідна норма амортизаційних відрахувань, а саме:

 

група основних фондів

норма амортизації з рахунка на календарний квартал

1)

будівлі, споруди, їх структурні компоненти, передавальні пристрої, в т.ч. житлові будинки

1,25%

2)

автомобільний транспорт, меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, вклю­чаючи електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, інформаційні системи, телефони, мікрофони та рації, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них

6,25%

3)

будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1 і 2

3,75%

Отже, метою перевірки є встановлення фактів неправильного розподілу основних фондів по групах, що може призвести до зайвого нарахування амортизації, себто до заниження оподатковуваного прибутку.
3. Правильність визначення балансової вартості групи основних фондів, до якої застосовуються норми амортизації. Балансова вартість групи основних фондів на початок звітного періоду розраховується за такою формулою:
Ба = Б(а – 1) + П(а – 1) – В(а – 1) – А(а – 1),
де: Ба — балансова вартість групи на початок звітного періоду;
Б(а – 1) — балансова вартість групи на початок періоду, що передував звітному;
П(а – 1) — сума витрат, понесених на придбання основних фондів, здійснення капітального ремонту, реконструкції, модернізації та інших поліпшень основних фондів протягом періоду, що передував звітному;
В(а – 1) — сума виведених з експлуатації основних фондів протягом періоду, що передував звітному;
А(а – 1) — сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у періоді, що передував звітному.
Особливу увагу при перевірці цього питання слід приділяти правильності збільшення та зменшення балансової вартості груп основних фондів. Порядок відображення в обліку операцій з продажу, реконструкції, модернізації та ліквідації основних фондів затверджений Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств».

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.