лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податковий менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Обґрунтованість витрат на рекламу. При перевірці цього питання необхідно упевнитися в наявності кошторису, в якому мають бути відображені склад витрат на рекламу та їх обсяг. У кошторис можуть бути включені лише ті витрати, що відносяться згідно з чинним законодавством до рекламної діяльності, а саме:
на розробку і видання рекламних виробів (ілюстрованих прейскурантів, каталогів, брошур, альбомів, проспектів, афіш, рекламних листів тощо);
на розробку і виготовлення ескізів, етикеток, зразків, фірмових пакетів та упаковки;
на рекламу в засобах масової інформації (оголошення в пресі, передачі по радіо і телебаченню), витрати на світлову, ком­п’ютерну та іншу зовнішню рекламу;
на придбання, виготовлення, копіювання, дублювання і демонстрацію рекламних кіно-, відео- і діафільмів;
на виготовлення стендів, муляжів, рекламних щитів, покажчиків;
на зберігання та експедирування рекламних матеріалів;
на оформлення вітрин, кімнат-зразків, виставок-продаж;
на уцінку продукції, що повністю або частково втратила первинну якість за час експонування у вітринах;
на проведення інших рекламних заходів, пов’язаних з діяльністю підприємства.
Щойно згадані витрати можуть відноситися до валових без обмежень за винятком витрат на безоплатну роздачу зразків товарів або безоплатне надання послуг (виконання робіт) з рекламними цілями. Обмеження становить 2% оподатковуваного прибутку за попередній квартал.
Усі витрати на рекламу повинні бути підтверджені первинними документами, якими мають бути договір на виготовлення реклами, рахунки-фактури, платіжні доручення.
Під час перевірки слід також звернути увагу на те, щоб у складі валових витрат не значилися витрати на рекламу в разі визнання її недобросовісною.
Обґрунтованість представницьких витрат. При перевірці цього питання слід мати на увазі, що до представницьких витрат належать: витрати на офіційні прийоми та обслуговування іноземних представників та делегацій і представників інших підприємств, які прибули за запрошенням для проведення переговорів з метою встановлення міжнародних зв’язків, взаємовигідного співробітництва, вирішення питань, пов’язаних з комерційною діяльністю.
Тож при перевірці слід встановити наявність документів, які підтверджують такі витрати, а саме:
кошторису представницьких витрат, затвердженого керівником підприємства;
наказу, в якому має бути визначене коло осіб, що візьмуть участь у прийомі іноземної делегації, або представників інших підприємств. У наказі також має бути вказане коло осіб, яких приймає підприємство. У зв’язку з цим податківцю необхідно упевнитися, щоб кількість учасників з боку підприємства не перевищувала кількості осіб, які були запрошені;
переліку заходів, включених до культурної програми прийому, затвердженого відповідними особами;
первинних документів: рахунків-фактур, платіжних доручень, накладних, авансових звітів, товарних чеків, витратних ка­сових ордерів.
Окрім того, потрібно перевірити, щоб сума представницьких витрат за відповідний звітний період (квартал) не перевищувала двох відсотків оподатковуваного прибутку за попередній квартал.
Обґрунтованість витрат на відрядження. Для перевірки цього питання необхідно:

  • встановити зв’язок мети відрядження з напрямом основної діяльності підприємства. Для цього слід упевнитися в наявності підтверджувальних документів, а саме: запрошень сторони, що приймає і діяльність якої збігається за напрямом з діяльністю платника податку, укладених договорів (контрактів), інших документів, які встановлюють або засвідчують бажання платника встановити цивільно-правові відносини, документів, що засвідчують участь особи, яка відряджена стороною, у переговорах, конференціях або симпозіумах, які проводяться за тематикою, що збігається з напрямом діяльності платника;
  • перевірити склад витрат на відрядження, які були віднесені на валові витрати. Для цього слід мати на увазі, що на валові витрати можуть бути віднесені витрати на проїзд (включаючи перевезення багажу) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження; на оплату вартості проживання в готелях, включаючи витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни); наймання інших житлових приміщень, ведення телефонних переговорів; оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд / ввіз; на обов’язкове страхування. Перелічені витрати можуть бути віднесені на валові витрати в межах фактичних сум, але за умови наявності документів, що засвідчують вартість цих витрат у вигляді транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), рахунків готелів або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання фізичної особи, страхових полісів тощо.

Додатково до вказаних витрат можуть відноситися не підтверджені документально витрати на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (суми добових витрат), понесені у зв’язку з відрядженням, у межах граничних норм, встанов­лених Кабінетом Міністрів України. Податковий інспектор має перевірити відповідність віднесених на валові витрати сум добових встановленим нормам, а також упевнитися в наявності позначок відряджуючої та приймаючої сторони на посвідченні про відрядження, форма якого затверджується центральним податковим органом (при відрядженнях у межах України та країн, з якими не встановлено або спрощено прикордонний контроль), та відміток прикордонного контролю в паспорті (при відрядженнях до країн, з якими встановлено повний прикордонний контроль). За відсутності зазначених відміток сума добових не може включатися до валових витрат платника податку.
Слід також звернути увагу на те, щоб у складі витрат на харчування не значилася вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, суми «чайових» (за винятком випадків, коли суми таких «чайових» включаються до рахунка згідно з законами країни перебування), а також плати за видовищні заходи.
Достовірність віднесення на валові витрати сум орендних платежів. Для перевірки цього питання необхідно мати на увазі, що розміри сум орендної плати, які можна відносити на валові витрати, залежать від форми власності майна, яке орендується. Так, при оренді майна комунальної форми власності та державного майна на валові витрати можна відносити суми орендної плати лише в межах встановлених законодавством розмірів. Оренда майна комерційних підприємств дозволяє відносити на валові витрати всю суму орендної плати, яка складається з суми амортизаційних відрахувань і винагороди за оренду. Для перевірки використовуються договори оренди, розрахунки сум орендної плати, платіжні документи.
Обґрунтованість витрат на утримання об’єктів соціально-культурної сфери. Для перевірки цього питання слід упевнитися, що на валові витрати віднесене лише фінансування тих об’єктів, які включено до переліку, встановленого «Законом про оподаткування прибутку підприємств». До таких об’єктів належать:
дитячі садки та ясла;
заклади середньої і середньої професійно-технічної освіти та заклади підвищення кваліфікації працівників даного підприємства;
дитячі музичні та художні школи, школи мистецтв;
заклади охорони здоров’я, пункти безоплатного медичного обстеження, профілактики та допомоги працівникам;
спортивні зали і майданчики, що використовуються безоплатно для фізичного і психічного оздоровлення працівників, клуби та будинки культури;
приміщення, які використовуються для організації харчування працівників підприємства;
багатоквартирний житловий фонд і об’єкти житлово-ко­мунального господарства, що знаходяться на балансі підприємства.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.