лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Податковий менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

О. М. Тимченко

 

 

ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

 

 

Київ 2001

 

 

 

 

Рецензенти:
В. І. Грушко, д-р екон. наук
(Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка)
Ю. О. Тараненко, канд. екон. наук, доц.
(Нац. акад. внутрішніх справ України)

 

 

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 2/413 від 20.03.2000

 

 

 

Тимченко О. М.
Т 41       Податковий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ. — 2001. — 150 с.
ISBN 966–574–205–1
Це перша спроба підготувати комплекс навчально-методичного забезпечення для самостійного вивчення нормативної дисципліни «Податковий менеджмент». Посібник охоплює всі форми навчального процесу. В методичних порадах указуються напрями вивчення кожної теми курсу, пояснюються найскладніші питання. Навчальні завдання відбивають реальні ситуації, що можуть скластися в практиці податкового контролю. Їх виконання сприятиме набуттю навиків контрольної роботи працівників податкових органів за правильністю нарахування і своєчасністю сплати до бюджету податків та обов’язкових платежів. Запропоновані завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів, виконання курсових робіт, а також завдання для перевірки знань.
Для студентів і викладачів економічних вищих навчальних закладів і факультетів.

ББК 65.261.4

© О. М. Тимченко, 2001
ІSBN  966–574–205–1                                                                © КНЕУ, 2001

Навчальне видання

 

 

 

ТИМЧЕНКО Олена Миколаївна

 

податковий менеджмент

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

 

 

Редактор  Ю. Пригорницький
Художник обкладинки  О. Стеценко
Технічний редактор  Т. Піхота
Коректор  А. Бородавко
Верстка Н. Мишко

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.