лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Бюджетний менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Л. Д. САФОНОВА

 

 

БЮДЖЕТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

Київ
2001

 

 

 

 

Рецензенти:
О. Д. Василик, д-р екон. наук, проф.
(Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка)
Н. П. Шульга, канд. екон. наук, доц.
(Київ. держ. торг.-екон. ун-т)

 

 

 

Сафонова Л. Д.
С 21       Бюджетний менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ. — 2001. — 186 с.
ISBN 966–574–206–Х
У навчально-методичному посібнику зосереджено весь комплекс на­вчально-методичного забезпечення, необхідний для самостійного вивчення дисципліни «Бюджетний менеджмент».
Посібник складається із вступу, типової програми курсу, тематичного плану, навчально-методичного забезпечення, яке включає в себе: структурно-логічні схеми вивчення дисципліни, термінологічний словник, плани семінарських і практичних занять, навчальні завдання, тематику курсових робіт та методичні вказівки щодо їх виконання. Підрозділи 2.2. «Терміноло­гічний словник» і 2.6.2. «Контрольні тести» підготовлені разом з асистентом Г. Б. Булавською
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 
ББК 65.261.3

       © Л. Д. Сафонова, 2001
ІSBN  966–574–206–Х                                                                    © КНЕУ, 2001

Навчальне видання

 

 

САФОНОВА Людмила Дмитрівна

БЮДЖЕТНИЙ менеджмент

Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

Редактор  І. Судзиловська
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор  Т. Піхота
Коректор  І. Савлук
Верстка  Н. Мишко

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.