лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Кількісні методи в управлінні інвестиціями

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

 

ЗМІСТ


Передмова......................................... 3
Розділ І. Проценти та ануїтети......................... 7

  1. Концепція вартості грошей у часі ..................... 7
  2. Прості і складні проценти........................... 8
  3. Безперервні проценти............................. 13
  4. Майбутня вартість ануїтета ......................... 15
  5. Теперішня вартість ануїтета ........................ 17

Розділ 2. Оцінка ефективності інвестицій
в довгострокові цінні папери
......................... 22
2.1. Вартість активів. Метод капіталізації прибутків і його
використання для оцінки вартості активів ............. 22
2.2. Оцінка вартості облігацій і привілейованих акцій ....... 23
2.3. Оцінка вартості звичайних акцій .................... 31
Розділ 3. Математичні методи оцінки доцільності
інвестування в умовах визначеності
................... 37

  1. Класифікація інвестиційних проектів
   за критерієм залежності ........................... 37
  2. Період окупності інвестицій........................ 39
  3. Середня ставка прибутковості (ССП) інвестицій......... 42
  4. Чиста теперішня вартість (ЧТВ) інвестиційного проекту... 43
  5. Індекс прибутковості (ІП ) інвестиційного проекту...... 46
  6. Внутрішня ставка прибутковості (ВСП)
   інвестиційного проекту........................... 48
  7. Порівняльний аналіз використання моделей
   ЧТВ, ІП та ВСД для аналізу інвестиційних проектів...... 50
  8. Модифікована внутрішня ставка прибутковості (МВСП).. 52

Розділ 4. Кількісні методи оцінки ефективності
альтернативних інвестиційних проектів
................ 56
4.1. Аналіз конфліктних ситуацій, що виникають
при використанні моделей дисконтованих грошових
потоків альтернативних проектів .................... 56
4.2. Узагальнення базової моделі ЧТВ ................... 61
4.3. Схема ранжирування альтернативних
інвестиційних проектів ........................... 64
4.4. Приклади оцінювання альтернативних
інвестиційних проектів........................... 66
Розділ 5. Математичні методи аналізу інвестиційних
проектів в умовах  ризику
........................... 78
5.1. Визначення ризику та його види .................... 78
5.2. Інвестиційний ризик ............................. 79
5.3. Абсолютні і відносні міри ризику ................... 81
5.4. Метод еквівалента певності (МЕП) .................. 84
5.5. Метод ставки дисконту з урахуванням ризику .......... 87
5.6. Визначення стандартних відхилень розподілів
імовірностей грошових надходжень інвестиційних
проектів ...................................... 89
Розділ 6. Проблеми вибору портфелів інвестиційних
проектів
........................................ 100
6.1. Визначення портфеля інвестиційних проектів ......... 100
6.2. Криві байдужості інвестора........................ 101
6.3. Сподівана прибутковість, стандартне відхилення
та коваріація інвестиційного портфеля ............... 104
6.4. Теорема про ефективну множину портфелів проектів (ЦП) 105
6.5. Портфелі інвестиційних проектів з мінімальним ризиком. 107
Розділ 7. Модель оцінки капітальних активів
та її використання для оцінки інвестиційних проектів
.... 115
7.1. Загальна характеристика моделі оцінки капітальних
активів (МОКА) ............................... 115
7.2. Однофакторна модель оцінки капітальних активів
(модель У. Шарпа) .............................. 116
7.3. Визначення параметрів портфелів інвестицій .......... 118
7.4. Використання МОКА для оцінки інвестиційних проектів. 120
Розділ 8. Математичні методи моделювання
інвестиційної діяльності
............................ 131
8.1. Мотивації для використання методів
математичного програмування ........................ 131
8.2. Оптимізація розподілу інвестиційних ресурсів
між проектами..................................... 132
Основна література ................................ 142

Додаткова література .............................. 145

Додаток ......................................... 147

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.