лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Контроль і ревізія

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Н. С. Вітвицька
О. Е. Кузьмінська

 

контроль і ревізія

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

 

 

 

Київ 2000

 

 

 

 

Рецензенти:

М. І. Горбаток, канд. екон. наук, доц.
(Київ. нац. екон. ун-т)
В. Г. Швець, д-р екон. наук, проф.
(Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка)

 

 

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 2/60 від 18.01.2000 р.

 

Вітвицька Н. С., Кузьмінська О. Е.
В 54       Контроль і ревізія: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 166 с.
ISBN 966–574–149–7
У навчально-методичному посібнику викладено теоретичні основи організації контролю і ревізії, методику і техніку контрольно-ревізійної роботи, а також порядок проведення ревізії господарсько-фінансової діяльності промислового підприємства. Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть розроблені авторами питання для перевірки знань та навчальні зав­дання.
Посібник призначено для студентів, що вивчають дисципліну «Контроль і ревізія», а також для ревізорів, бухгалтерів, аудиторів, працівників податкової системи.

ББК 65.052

  a Н. С. Вітвицька,
О. Е. Кузьмінська, 2000
ISBN 966–574–149–7                                                              a КНЕУ, 2000

Навчальне видання

 

 

 

Вітвицька Неоніла Степанівна
Кузьмінська Ольга Едуардівна

КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

Редактор Т. Зарембо
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор Л. Денисенко
Комп’ютерна верстка Т. Мальчевської

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.