лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Регулювання міжнародних фондових ринків

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Таблиця 25

РИНКОВА КАПІТАЛІЗАЦІЯ

млн дол. США


Країни

1999 рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

Бангладеш

997.4

1,001.0

930.0

896.8

948.6

1,016.8

974.6

Ботсвана

712.7

717.9

718.8

699.2

691.4

761.6

836.5

Болгарія

961.1

944.3

942.2

895.3

883.6

839.4

846.5

Хорватія

3,334.8

3,002.5

2,798.0

2,716.8

2,767.1

2,681.6

2,668.4

Еквадор

1,426.2

1,115.8

1,016.0

1,168.0

1,100.7

928.9

915.8

Естонія

582.1

1,232.0

1,296.3

1,312.6

1,774.6

1,611.7

1,743.8

Гана

1,447.1

1,397.4

1,394.7

1,362.1

1,331.1

1,309.0

1,275.8

Ямайка

2,072.2

1,962.6

2,071.4

2,037.5

2,008.1

2,078.7

2,417.9

Кенія

2,030.7

1,931.0

1,807.7

1,666.5

1,638.1

1,573.7

1,616.5

Латвія

366.7

425.0

380.2

410.5

372.6

372.1

375.5

Литва

1,130.7

1,164.3

1,130.9

1,138.1

1,062.8

1,049.6

1,090.8

Румунія

1,158.4

1,097.4

915.9

839.4

858.3

961.8

821.7

Словенія

2,692.9

2,678.6

2,422.9

2,356.0

2,297.4

2,173.4

2,331.7

Туніс

2,320.9

2,696.5

2,536.7

2,430.0

2,427.1

2,289.0

2,267.1

Україна

441.4

589.3

577.6

614.1

641.1

963.8

632.8

Всього

29,060.0

29,118.6

27,972.2

27,359.0

27,514.1

27,500.1

27,596.0

Таблиця 26

КІЛЬКІСТЬ КОМПАНІЙ У ЛІСТИНГУ

Країни

1999 рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

Бангладеш

208

208

209

209

209

210

210

Ботсвана

14

14

14

14

13

13

13

Болгарія

1,000

890

865

844

846

848

850

Хорватія

50

50

50

52

52

52

55

Еквадор

35

35

35

35

34

34

32

Естонія

26

26

26

26

26

26

26

Закінчення табл. 26


Країни

1999 рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

Гана

21

21

21

21

21

21

21

Ямайка

49

46

47

47

47

47

47

Кенія

57

57

57

57

57

57

57

Латвія

68

70

71

74

74

73

72

Литва

59

59

59

59

56

56

56

Румунія

5,773

5,781

5,784

5,780

5,791

5,795

5,797

Словенія

28

28

28

28

28

28

28

Туніс

39

39

39

40

40

40

42

Україна

129

125

130

140

138

130

132

Всього

7,657

7,551

7,537

7,530

7,536

7,534

7,542

Особливості організації ринку
Сучасний ринок цінних паперів в Україні має такі характерні риси:
1) допускається обіг як іменних цінних паперів, так і на пред’явника (абсолютно переважають іменні);
2) допускається обіг як документарних, так і бездокументарних цінних паперів (абсолютно переважають документарні);
3) змішана форма участі в особі торговців цінними паперами (як банки, так і небанківські фінансові установи);
4) приватизація і боротьба за контроль над підприємствами, що приватизуються, і як наслідок:
? обіг приватизаційних паперів і компенсаційних сертифікатів;
? ринок первинного розміщення і розподілу не через організовані ринки;
? переважають операції на неорганізованих ринках, слабкість вторинного ринку;
5) класичний emerging market — швидкозростаючий і високодохідний, проте — надзвичайно високоризикований, зі слабкою інфраструктурою, значним впливом зарубіжних інвесторів, високою нестабільністю;
6) слабкість внутрішнього інвестора, недовіра населення до цінних паперів.

· Внаслідок приватизаційних процесів в Україні:
? власниками цінних паперів стали понад 32 млн осіб;
? функціонують більше ніж 35 000 акціонерних товариств, у тому числі 12 000 відкритих;
? створені і діють 160 інвестиційних фондів та 128 взаємних фондів інвестиційних компаній.
· Концептуальні засади розбудови українського ринку цінних паперів визначає Концепція функціонування і розвитку фондового ринку України, яка була схвалена Верховною Радою України 22 вересня 1995 р.
· Станом на 01.10.99 в Україні функціонують такі організатори торгівлі цінними паперами:
1. Фондові біржі:
? Українська фондова біржа (УФБ);
? Київська міжнародна фондова біржа (КМФБ);
? Українська міжбанківська валютна біржа (УМВБ);
? Донецька фондова біржа (ДФБ);
? Придніпровська фондова біржа (ПФБ, м. Дніпропетровськ).
Зареєстрована також Кримська фондова біржа.
2. Позабіржові торговельно-інформаційні системи:
? Позабіржова фондова торговельна система (ПФТС);
? Південноукраїнська торговельно-інформаційна система (м. Ми­колаїв).
Депозитарно-клірингові установи — Національний депозитарій, Міжрегіональний фондовий союз, депозитарій Національного банку України.
· Станом на 01.07.99 загальний обсяг емісій акцій, зареєстрованих Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР), становив 27,733 млрд грн, у тому числі в 1997 р. — 9,97 млрд грн, у 1998 р. — 12,24 млрд грн.
Зростання обсягів емісій акцій, що спостерігалося протягом 1998 р., пояснювалося не стільки збільшенням обсягів залучення коштів підприємствами для свого розвитку (приблизно 20 % від загального обсягу випусків акцій у 1998 р.), скільки процесами первинного розміщення акцій підприємств, створених у процесі приватизації та корпоратизації, збільшення статутних фондів товариств у зв’язку з індексацією основних фондів.
За перше півріччя 1999 р. Комісією зареєстровано емісій акцій на загальну суму 3,571 млрд грн. Порівняно з першим півріччям 1998 р. випуск акцій скоротився на 38 %, що пов’язано з поступовим завершенням процесу приватизації державних підприємств. Слід відзначити, що частка реально залучених коштів при здійсненні емісій акцій, порівняно з минулим роком, майже не змінилася і становить лише 22,5 % від загального обсягу емісій акцій. Протягом цього періоду також скасовано реєстрацію випусків акцій на суму 210,6 тис. грн.

Таблиця 27

ОБСЯГ ВИПУСКУ АКЦІЙ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ
У ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ 1999 р.

тис. грн


Положення ДКЦПФР

I квартал

II квартал

Разом

%

07.01.98
(Загальні підстави)

172359,2

630993,14

803352,34

22,49

07.02.98 (Приватизація державних
підприємств)

79510,6

225036,7

304547,3

8,53

07.03.98 (Корпоратизація підприємств)

35924

168029,13

203953,13

5,71

07.04.98 (Індексація основних фондів)

101670,5

469367,52

571038,02

15,99

07.05.98 (Приватизація підприємств відповідно до Указу Президента України № 699 від 26.12.94)

1386

2598,48

3984,48

0,11

07.06.98 (Випуск акцій ЗАТ)

782969,2

864378,17

1647347,37

46,13

07.07.98 (Створення шляхом заснування органом, уповноваженим управляти об’єк­том державної власності, та холдингових компаній, що створюються в процесі приватизації та корпоратизації)

 

37161,02

37161,02

1,04

Разом

1173819,5

2397564,16

3571383,66

100

Таблиця 28

РЕЄСТРАТОРСЬКІ ПОСЛУГИ

Показники

01.01.98

01.07.98

01.01.99

01.04.99

01.07.99

Кількість емітентів іменних цінних паперів, що передали ведення реєстрів незалежним реєстраторам

7409

9883

12 373

13 347

14 009

Кількість власників іменних цінних паперів у реєстрах

14 992 760

17 118 563

18 511 502

18 818 629

19 411 285

Кількість номінальних утримувачів у реєстрах

455

266

256

408

1107

Кількість випусків іменних цінних паперів, які обслуговують реєстратори

7801

10 456

12 909

13 853

14 580

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.