лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Регулювання міжнародних фондових ринків

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

РОМАШКО Олексій Юрійович

РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ
ФОНДОВИХ РИНКІВ

 

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

 

 

Київ
2000

 

 

Рецензенти:
М. А. Гольцберг, д-р екон. наук, проф.
(Міжнар. ін-т менеджменту, м. Київ);
В. Ф. Беседін, д-р екон. наук, проф.
(Наук.-дослід. ін-т М-ва екон. України);
Є. Г. Панченко, д-р екон. наук, проф.
(Міжнар. центр приватизації, інвестицій та менеджменту)

 

Редактор
Т. О. Зарембо

 

Ромашко О. Ю.
Р 69       Регулювання міжнародних фондових ринків: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 240 с.
ISBN 966–574–119–5
У навчальному посібнику розглянуто механізми регулювання міжнародних фондових ринків. Головну увагу приділено сучасному стану, особливостям організації та загальним засадам регулювання найкрупніших ринків цінних паперів у США, Великобританії, Японії, Німеччині, Франції. Проаналізо­вані напрями вдосконалення державного регулювання на ринках, що розвиваються, зокрема в Україні. Ключові питання висвітлені на основі міжнародних нормативних і загальновизнаних рекомендаційних документів та з урахуванням практичного досвіду.
Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за фаховим спрямуванням «Міжнародний менеджмент», аспірантів та викладачів економічних вузів, спеціалістів-практиків фондового ринку.

ББК 65.268

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 1/499 від 11.04.2000 р.

 

a О. Ю. Ромашко, 2000
ISBN 966–574–119–5                                                                a  КНЕУ, 2000


Навчальне видання

 

 

 

РОМАШКО Олексій Юрійович

РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ
ФОНДОВИХ РИНКІВ

Навчальний посібник

 

 

 

 

 

Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор І. Савлук
Комп’ютерна верстка  Н. Мишко

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.