лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Шкільний дім бідний і нелюдяний. В ньому немає чим зачудувати, здивувати дітей. Шкільні їдальні не витримують жодної критики. Школа віддалена від культури і часто-густо плодить духовне убозтво. В школі десь подівся вибір як акт розумово-логічної діяльності — дітей учать на готових завданнях з єдино правильними відповідями.
Методика занять за розкладом не дає можливості учням бачити світ по-своєму, працювати в одноосібному ритмі. Виховується вміння «харчуватись» результатами чужої інтелектуальної діяльності — стандартними «таблетками» знань без витрат енергії на власне інтелектуальне «травлення». В історичному, правовому і культурному аспектах освіти — величезні прогалини, в ній занедбані шкільна соціологія і статистика, величезними лишаються проблеми в психології і методиці викладання.
Серед молоді знижується коефіцієнт її інтелектуалізації (за питомою вагою тих, які мають вищу освіту). За цим показником країна на 41 місці в світі. У деяких вищих навчальних закладах — слабкі вимоги до знань студентів, які помилково вважають, що якість їхніх знань мають поліпшити викладачі, а власні зусилля необов’язкові. Немає інтересу до знань і через слабку узгодженість навчального процесу з виробництвом. Одне слово, потрібно рішуче відкидати застаріле і рутинне в навчанні, настирливо шукати і впроваджувати ефективні шляхи співпраці між учнем і вчителем, студентом і викладачем, оздоровлювати стан справ і в школі, і в суспільстві.
7. Торгівля, громадське харчування та побутове обслуговування
Це галузі, що здійснюють кінцеву реалізацію товарів з метою їх кінцевого споживання. Розвиток чи занепад цих галузей позначається на стані та динаміці галузей і підприємств виробничої сфери і навпаки. В Україні діє 145 тис. магазинів і 60 тис. підприємств громадського харчування, але їх функціонування не цілком відповідає запитам суспільства. Торгівля та харчування мають отримувати прибутки, підпорядковуючи свою діяльність правилам джентльменської конкуренції і взаємовигідного співробітництва, змагаючись між собою в сервісі і нових ідеях, шукаючи шляхи найраціональнішого постачання міст і сіл товарами.
Має бути відпрацьована концепція торговельного обслуговування, яка б дозволяла кожному покупцеві в місті, селі, будь-якому населеному пункті купити будь-який товар, що виробляється будь-де в світі. Пропозиція повсюди має перевищувати попит. Для цього має бути достатньо потужностей і резервів виробництва, щоб у будь-який час збільшити випуск товарів у відпо­відності з попитом. Повинна бути створена система комерційної логістики, що наповнює крамниці всім, за що покупці ладні викласти гроші. Торгівля має постійно враховувати потреби і смаки споживачів, розробляти свою стратегію і формувати замовлення промисловості. Споживач це не тільки король, від милості якого залежать доходи виробничників і торгівців, а ще й законодавець мод і смаків, суворий контролер, який пильнує стан економіки.
8. Житлово-комунальне господарство
Житлове господарство — це галузь, у якій створюється житловий фонд, де відбувається реконструкція та оновлення житла, його матеріально-технічне забезпечення і збереження; в цій галузі зосереджене комунальне господарство та комунальні послуги.
Житлова проблема для багатьох громадян країни залишається нерозв’язаною. Значна кількість громадян не має свого житла, або ж мешкає в умовах, які потребують нагального поліпшення. Приблизно 13% населення України живе в гуртожитках або на умовах піднайму. Всього ж на квартирному обліку сьогодні перебуває 2,6 млн громадян. А забезпечувати житлом на старих засадах, безплатно, держава більше не збирається. Гострою є проблема утримання житла, яке вже надане громадянам. Верховна Рада має прийняти закон про «Основи державної житлової політики в Україні», в якому передбачається законодавчо закріпити засоби та напрями розв’язування житлової проблеми в нових соціально-економічних умовах, забезпечити перехід від безоплатного надання житла громадянам до створення умов, за яких кожний зможе згідно зі своїми потребами та можливостями побудувати, придбати у власність або одержати в найм чи оренду квартиру, будинок або їх частину. Безплатно чи на пільгових умовах житлову площу держава надаватиме лише тим, хто справді потребує соціального захисту. Це сім’ї, які опинилися за межею малозабезпеченості, ветерани війни, інваліди, особи, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та ін.
Особи, які перебували на квартирному обліку до введення закону в дію, будуть на цьому обліку залишені.
Має суттєво змінитися кредитна політика. Громадянам стане доступнішим кредит під заставу нерухомості, під гарантії держав­них органів, підприємств. Передбачаються значні податкові та інші пільги інвесторам, які будують дешеве житло. Важливим також є створення умов для конкуренції різних суб’єктів підприємництва у сфері будівництва, реконструкції та утримання житлового фонду. Розвиватиметься мережа різноманітних ринкових структур (бірж, фондів, страхових компаній) для створення най­сприятливіших умов купівлі, продажу, обміну квартир і будинків. Так має формуватися ринок житла в Україні — доступний, з помірними цінами, а не як заповідна зона для кількох заможних власників. Забезпечення громадян України житлом має бути по-справжньому пріоритетним напрямом соціально-економічного розвитку нашої держави.
9. Діяльність з екологічного захисту громадян
Вона спрямована на забезпечення природокористування, збереження і збільшення природних ресурсів, підтримки екологічної безпеки завдяки оновленню виробничих фондів, підвищенню їх надійності і безаварійності; пошук засобів протистояння спробам забруднювати довкілля, перевищувати нормативний рівень викидів; створення і поліпшення законодавства із захисту природних ресурсів від нищівного використання.
Екологічна ситуація в Україні викликає занепокоєння. Через порушення традицій природокористування зникають геобіосистеми, що здатні самозахищатися. Дніпровські та інші водоймища погіршують природокористування. Ріки «цвітуть» від маси синьозелених водоростей. Продукти їхнього розпаду викликають онкологічні, шлунково-кишкові та алергійні захворювання. Мінеральні добрива, гербіциди, отрутохімікати, що гіперакумулюються в ґрунтах, призводять до вигоряння посівів та деградації посівних площ. Хімія нищить тварин і комах, що були ворогами шкідників сільського господарства, викликає мутаційні процеси в рослинному і тваринному світі. Повітря забруднюється гірничодобувною, вугільною, хімічною, енергетичною, металургійною та іншими галузями промисловості. Викиди забруднюють тропо-
сферу висотою до 3 км. У середньому в Україні на 1 км припадає 26 т шкідливих викидів. Тяжкими є наслідки Чорнобильської катастрофи: заражені 2186 населених пунктів, потерпіло 2 млн 856 тис. чоловік, зокрема 600 тис. дітей.
10. Культура і мистецтво
Це галузь і заклади, які призначені для духовного життя людей, для утвердження норм моралі, для виховання глибоких і твердих переконань громадян, прищеплення віри в гідність людини, в її високе призначення, це середовище, в якому вирощується і наснажується особистість.
Для розвитку культури в країні:

  • мають діяти високі школи, спеціальна освіта; працювати вчені, розвиватися наука;
  • повинно вирувати театральне життя, створюватися шедеври музичного та образотворчого мистецтва, архітектури, філософії;
  • мають функціонувати численні музеї, вивчатись історія міст, населених пунктів, підтримуватися нові таланти, що з’являються, створюватись і розповсюджуватися твори літератури, зберігатись і використовуватися культурні цінності.

Культурність людей полягає в:

  • доглянутості їхнього житла; чистоті середовища, яке їх оточує;
  • намаганні жити в достатку завдяки своїй майстерності, працьовитості, хисту;
  • потязі до пізнання творів літератури, мистецтва;
  • порядності, сумлінності, чистоті помислів, подоланні таких вад, як бездіяльність, брехливість, заздрісність;
  • діянні в ім’я вітчизни.

Українські генії Шевченко, Франко, Леся Українка, Грушевський, Вернадський мали блискучий розум, талант, та крім того, високе сумління і дивовижну відповідальність. Якщо цих чеснот у людей немає — то нічого від них чекати, крім марнославства і користолюбства.
Незважаючи на матеріальну скруту в Україні відроджується національна культура, мова, розпочався духовний і культурний розвиток усіх національностей, що тут живуть. Розвиваються ті галузі культури і мистецтва, які безпосередньо залежать від значних обсягів капіталовкладень. Завдяки самовідданості і любові до своєї справи тисячі працівників культури і мистецтва щедро віддають свій талант суспільству. Щорічно проводяться десятки українських та міжнародних фестивалів музичного, театрального і кіномистецтва, всеукраїнські і міжнародні художні виставки, мистецькі конкурси, культурно-мистецькі свята.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.