лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЛІТЕРАТУРА

 1. Конституція України — Закон України від 28 червня 1996 р. (Відомості Верховної Ради України). № 30, 1996.
 2. Закон України «Про встановлення величини вартості межі мало­забезпеченості та розміру мінімальної заробітної плати на 1998 рік» // Урядовий кур’єр. — 1998. — № 5, 6.
 3. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».
 4. Закон України «Про зайнятість населення».
 5. Закон України «Про захист прав споживачів».
 6. Закон України «Про індексацію грошових доходів насе­лення».
 7. Закон України «Про мінімальний споживчий бюджет».
 8. Закон України «Про оплату праці».
 9. Закон України «Про освіту».
 10. Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку».
 11. Закон України «Про основу містобудування» // Голос України. — 09.12.1992 р.
 12. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» // «Голос України». — 1991.
 13. Закон України «Про охорону праці» // Урядовий кур’єр. — 27 листопада 1992 р.
 14. Закон України «Про пенсійне забезпечення» // Хрещатик — 1991. — 19 грудня.
 15. Закон України «Про підвищення соціальних гарантій для трудящих».
 16. Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» // Голос України. 22.06.1992 р.
 17. Закон України «Про прожитковий мінімум» // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 14. — С. 170.
 18. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
 19. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
 20. Закон України «Про страхування» від 7 березня 1996 р., № 85/96 — ВР.
 21. Кучма Л.Д. Шляхом радикальних економічних реформ. Доповідь про основні засоби економічної та соціальної політики // Урядовий кур’єр від 13.10.94 р.
 22. Указ Президента України «Про основні напрямки соціальної політики на 1997—2000 роки». К., 18.10.1997 р., № 1166/97.
 23. Про комерціалізацію торгівлі і громадського харчування. Указ Президента України // Голос України. — 1.02.1992 р.
 24. Про заходи щодо державної підтримки освіти в Україні. Постанова Президента України від 9 червня 1994 року.
 25. Про деякі заходи щодо розвитку національної культури. Розпорядження Президента України від 9 березня 1994 р.
 26. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 1992 р. «Про регулювання цін» // Підприємництво і ринок України. — 1993. — № 2. — С. 107.
 27. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 1993 р. — № 71 «Про регулювання фондів споживання у 1993 році» // Підприємництво і ринок України. — 1993. — № 3. — С. 57.
 28. Величко О. Бюджетне фінансування соціальної інфраструктури: проблеми та перспективи / Економіка України, №7, 1997.
 29. Витренко Н. М. Социальная инфраструктура Украины: Оценка уровня и перспектив развития. — К.: Наукова думка, 1993.
 30. Гайдуцький П. І., Подолєва О. Е. Фінансування соціальної політики. — К.: УАДУ, 1995.
 31. Государственное регулирование экономики и социальный комплекс / Под ред. проф. Морозовой Т. Г. — М.: Финстат-информ, 1997.
 32. Гриненко А., Кожан Т. Соціальний захист і боротьба з бідністю за умов переходу до ринку Україна: Аспекти праці. — № 5, 1997.
 33. Громадське харчування на сьогодні. Баланс. — № 34, 1998.
 34. Данилишин Б. Сучасні тенденції регулювання процесів природокористування в Україні / Економіка України. № 11, 1996.
 35. Державна програма охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів України (концептуальний варіант). — К., 1995.
 36. Економіка міст / За загальною ред. Макухи В. — К.: Основи, 1997.
 37. Економіка охорони здоров’я. — К.: Здравреформ, 1995.
 38. Економіка України / За ред. доц. Заблоцького Б. Ф. — Львів: ЛБК НБУ, 1997.
 39. Іванкевич В. Законодавство України щодо виплати заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат // Україна: Аспекти праці. — № 6, 1998.
 40. Карлін М. І. Фінансове забезпечення закладів соціальної сфери // Фінанси України. — № 1, 1999.
 41. Карсекін В., Сипливий Ю. Удосконалення організаційно-еконо­мічного механізму державного регулювання діяльності сфери послуг // Економіка України. — № 8, 1996.
 42. Кисельов М. Як стимулювати природоохоронну діяльність // Вісник Національної Академії Наук. — № 11—12. — 1996.
 43. Коломойцев В. Є. Соціально-економічні параметри розвитку промислового комплексу України. — К.: Видавництво «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1997.
 44. Колот А. М. Оплата праці на підприємстві: Організація та вдосконалення. — К.: Фірма «Праця», 1997.
 45. Кравчина Н., Рудик А. Школа в умовах ринкової економіки // Економіка України. — № 2. — 1992.
 46. Крамаренко В. И. Экономика здравоохранения. — Симферополь, 1997.
 47. Курс экономики: Учебник (под ред. Райзберга Б.А.). М., Инфра, 1997.
 48. Лібанова Є. Ситуація на ринку праці в контексті новітніх макроекономічних змін. Україна: Аспекти праці, № 6, 1996.
 49. Мандибура В., Тимофеєв В. Аналіз економічних та правових методів регулювання мінімальної заробітної плати. — К.: Парламентське видавництво, 1997.
 50. Медицина Украины — только цифры // Медицина Украины. — № 3. — 1997.
 51. Мельник Л. Ф. Державне регулювання економіки. — К.: ТІНГ, 1994.
 52. Нешпорова О. Стан соціальної інфраструктури та бюджетне фінансування // Економіка України. — №7. — 1999.
 53. Олійник Б. Культура — це грядуще нації // Урядовий кур’єр. — № 58—59. — 1994.
 54. Основи законодавства України про культуру // Голос України від 28.03.1992 р.
 55. Основи ринкової економіки / За ред. доц. Петюха В. М. — К.: Урожай, 1995.
 56. Основні напрями соціальної політики на 1997—2000 роки. — К.: Соцінформ, 1997.
 57. Петюх В. М. Ринок праці та зайнятості: Навчальний посібник, КНЕУ, 1997.
 58. Правовідносини в сфері житлово-комунальних господарств України: Практичний посібник. Україна, 1999.
 59. Про соціально-економічне становище України за 1997 рік. — К.: Держкомстатистика, 1997.
 60. Про хід реформування житлово-комунального господарства // Міське господарство України. — № 4, 1997.
 61. Скуратівський В., Палій О., Лібанова Е. Соціальна політика. — К.: УАДУ, 1997.
 62. Соціальне забезпечення в Україні: збірник законодавчих актів та офіційних документів. — Випуск 4. — К., 1998.
 63. Торговое дело: экономика и организация. — М.: Инфра-М, 1997.
 64. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протиріччя, перспективи) / За ред. акад. Гейця В.М. — К.: Логос, 1999.
 65. Теренс М. Ганслі. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки. — К.: Основи, 1996.
 66. Україна за роки незалежності. (Аналітичний огляд за 1991—1997 ро­ки). — К., 1998.
 67. Україна у дзеркалі статистики ООН (інформаційно-аналітичний огляд). — К.: Секретаріат Верховної Ради України, 1996.
 68. Фінансування охорони здоров’я. Міжнародний досвід // Вісник УАДУ. — № 3, 1996.
 69. Щетинин В. П., Хроменков Н. А., Рябушкин Б. С. Экономика образования. — М.: Российское педагогическое общество, 1998.
 70. Яценко В., Вінер М. Стратегія пенсійного реформування для України // Україна: Аспекти праці. — № 2, 1999.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.