лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

В умовах переходу до ринкових відносин у практиці прогнозування застосовують і другий спосіб розрахунку, при якому використовується норматив числа лікарських відвідувань у розрахунку на одного жителя на рік. Тоді прогнозований обсяг потужностей амбулаторно-поліклінічних установ розраховується як добуток даного нормативу та чисельності населення регіону, і ця величина співвідноситься (ділиться) з кількістю днів роботи амбулаторно-поліклінічних установ протягом року з урахуванням коефіцієнта змінності цієї роботи. При цьому способі розрахунку прогнозована потужність залежить не лише від чисельності населення регіону і нормативу лікарських відвідувань, а й від продовження роботи медичних установ протягом року і коефіцієнта змінності їх роботи. Формула для розрахунку може бути записана так:
,
де: Мамб — прогнозована потужність амбулаторно-поліклінічних установ;
Чж — прогнозована чисельність жителів;
Нл — норматив кількості лікарських відвідувань на одного жителя на рік;
t — кількість днів роботи амбулаторно-поліклінічних установ протягом року;
Кзм —        коефіцієнт змінності роботи амбулаторно-поліклініч­них установ протягом дня.
Цей спосіб розрахунку більш точний, оскільки норматив встановлений на одного жителя і враховується тимчасовий режим діяльності медичних установ. Після розрахунку прогнозованої потужності амбулаторно-поліклінічних установ для кожного регіону може бути визначена необхідна кількість таких установ у прогнозованому періоді як відношення величини загальної потужності до нормативів потужності однієї поліклініки, амбулаторії.
Прогноз має бути обґрунтований і наявністю відповідної кількості медичних кадрів, і насамперед — лікарського персоналу. Для цього визначається обсяг роботи, який повинен бути виконаний одним лікарем (або в розрахунку на одну лікарську посаду). Величина його залежить від норми прийому хворих одним лікарем протягом години, тривалості роботи лікаря на прийомі хворих протягом дня і кількості робочих днів у році. Тож розрахунок може бути здійснений за такою формулою:
Рлп = Нн ? Др ? tl ,
де: Рлп — прогнозований річний обсяг роботи в розрахунку на одну лікарську посаду;
Нн — норма навантаження прийому хворих одним лікарем на годину;
Др — тривалість роботи лікаря протягом року (днів);
tl —   тривалість роботи лікаря за день (годин).
Цей показник розраховується для лікарської посади кожної спеціальності (терапевта, хірурга, окуліста та ін.). Для того, щоб визначити прогнозовану кількість лікарських посад по кожній спеціальності, потрібно використати розрахований раніше показник кількості відвідувань протягом року за кожною спеціальністю і розділити його на прогнозований обсяг роботи. Це можна записати у вигляді формули:
,
де: Чл —  прогнозована кількість лікарських посад за кожною спеціальністю;
Nлв —        прогнозована кількість відрахувань по кожній спеціальності;
Qс —  прогнозований обсяг роботи лікаря по кожній спеціальності.
Для обґрунтування прогнозу про кількість кадрів середнього і молодшого медичного персоналу також використовується нормативний метод.
Важливе значення для прогнозування розвитку охорони здоров’я мають нормативи потреби в лікарях та середньому медичному персоналі, розраховані на 10 000 жителів і наведені нижче (табл. 7.2 — 7.4).

Таблиця 7.2

НОРМАТИВ  ПОТРЕБИ  ЛІКАРІВ  НА  10 000  жителів (осіб)


1. Стаціонарна допомога населенню

11,35

2. Амбулаторно-поліклінічна допомога

20,78

3. Швидка і невідкладна допомога

1,29

4 Санаторно-курортні заклади

1,06

5. Санітарно-профілактичні заклади

2,04

6. Інші заклади

0,58

7. Навчальні заклади, НДІ, управління

2,7

Разом

39,8

Таблиця 7.3
НОРМАТИВИ  ПОТРЕБИ  В  ЛІКАРЯХ
ЗА  СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ  НА  ПЕРСПЕКТИВУ  (на 10 000 жителів)


1. Соціальна гігієна

1,77

2. Терапія

7,72

3. Хірургія

4,3

4. Педіатрія

5,44

5. Акушерство

2,04

6. Отоларингологія

0,75

7. Офтальмологія

0,68

8. Неврологія

1,22

9. Фтізіатрія

0,4

10. Психіатрія

1,16

11. Дерматовенерологія

0,63

12. Стоматологія

5,55

13. Рентгенологія

1,12

14. Лабораторії

0,82

15. Лікувальна фізкультура

0,23

16. Швидка допомога

1,29

17. Санітарно-епідемічна служба

2,38

18. Санаторно-курортні заклади

1,06

19. Судово-медичні експерти

0,19

20. Інші

1,05

Разом

39,8

Таблиця 7.4

НОРМАТИВИ  ПОТРЕБИ  В  СЕРЕДНЬОМУ  МЕДИЧНОМУ  ПЕРСОНАЛІ
(чоловік на 10 000 жителів)


1. Фельдшери

11,1

2. Акушери

7,2

3. Лаборанти

5,5

4. Санітарні фельдшери

3,9

5. Зубні техніки

2,2

6. Медичні сестри

86,5

7. Рентген-лаборанти

2,2

Разом

118,6

Використання вищезазначених нормативів потреби в лікарях і середньому та молодшому медичному персоналі дасть можливість прогнозувати розвиток охорони здоров’я, а також забезпечення санаторно-курортних і оздоровчих установ трудовими ресурсами.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.