лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ВСТУП

В умовах переходу до ринкових відносин і одно­часної гуманізації всього суспільного вироб­ництва пріоритетного розвитку потребують насамперед ті господарські системи, які пов’я­зані з безпосереднім задоволенням потреб населення (послугами) і одночасно виступають елементом інфраструктури ринку. До таких найважливіших функціональних підсистем належить соціальна інфраструктура.
Соціальна інфраструктура — це сфера, що безпосередньо забезпечує обслуговування різних потреб людини, її можна характеризувати як комплекс галузей народного господарства, що виконують соціально-економічні функції, задоволення матеріальних і духов­них потреб населення, створення нормальних умов життєдіяльності.
До складу соціальної інфраструктури вхо-
дять житлове і комунальне господарство, торгівля
і громадське харчування, транспорт і зв’язок, культура і мистецтво, освіта, охорона здоров’я, охоро-
на довкілля, соціальне забезпечення і захист населення, зайнятість і безробіття, рівень та якість життя населення, споживчий ринок, реальні доходи тощо.
В роботі особлива увага приділяється реалізації активної соціальної політики та інфраструктури на рівні держави та галузей.
Особливістю даної роботи є те, що в ній висвітлюються методи розрахунку показників та прогнозування і регулювання основних галузей та видів діяльності соціальної сфери (освіти, охорони здоров’я, культури і мистецтва, житлово-комунального господарства тощо).
Широко використовуються нормативні акти органів державної влади та управління з проблем державного регулювання економіки та соціального розвитку.
Робота розрахована на те, щоб слухачі магістерської програми «Державне регулювання економіки» могли з’ясувати суть та зміст соціальної політики, методи державного впливу на соціальну спрямованість ринкових перетворень, механізми розробки і впровадження соціальних нормативів і програм соціального захисту населення і на цій основі сформувати практичні навики і вміння аналізувати, узагальнювати і моделювати складові елементи і напрями розвитку соціальної політики.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.