лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Пенсія в разі втрати годувальника встановлюється на весь період, протягом якого член сім’ї померлого вважається непрацездатним, а члени сім’ї, які досягли: чоловіки — 60 років, жінки — 55 років, — довічно.
Пенсія за вислугу років. Встановлюється окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності чи придатності до настання віку, що дає право на пенсію за віком. Таке право мають:

 • окремі категорії працівників авіації та льотно-випробного складу;
 • робітники локомотивних бригад і окремі категорії робітників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізниці і в метрополітені;
 • водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайняті в технологічному процесі на шахтах, у рудниках, в розрізах і рудникових кар’єрах на вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи;
 • механізатори комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах; плавсклад морського і річкового флоту рибної промисловості;
 • працівники експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад, зайнятих на геологорозвідувальних, пошукових, топографо-геодезичних роботах, гідрографічних, геофізичних, гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах;
 • робітники і майстри, зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві, включаючи зайнятих на обслуговуванні механізмів і обладнання;
 • деякі категорії артистів театрів, театрально-видовищних підприємств і колективів;
 • працівники освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, зайнятих обслуговуванням пенсіонерів та інвалідів у будинках-інтернатах;
 • спортсмени.

Пенсії за вислугу років призначаються в розмірах, встановлених законом для пенсії за віком. Пенсії обчислюються з середньомісячного заробітку, одержаного перед припиненням роботи, яка дає право на пенсію за вислугу років.
5.3. СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ГРОМАДЯНАМ
Соціальна допомога — це допомога, що здійснюється на диференційній основі в грошовій та натуральній формах, у вигляді медичної допомоги, різного виду натуральних та побутових послуг, фінансових пільг. Вона охоплює окремі види забезпечення, які практично не можливо здійснити на принципах соціального страхування, надається найменш захищеним і найнужденнішим категоріям населення, як правило, в індивідуальному порядку.
Соціальна допомога громадянам охоплює різні види забезпечення найменш захищених категорій населення за рахунок державного та місцевих бюджетів та добровільних пожертвувань і сплачується знедоленим людям як на основі перевірки їхніх засобів до існування, так і за певними критеріями, без перевірки доходу. Соціальній допомозі властиві такі основні характеристики, згідно з визначенням Міжнародного бюро праці:

 • фінансування та виплати соціальної допомоги забезпечуються державним та місцевим бюджетами;
 • соціальна допомога надається окремим категоріям громадян згідно з чинним законодавством;
 • при оцінці нужденності враховуються доходи та розміри особистого майна, але заощадження невеликих розмірів, як правило, не беруться до уваги;
 • мета виплати соціальної допомоги — доведення рівня доходу особи до суспільно визначеного мінімуму з урахуванням низки факторів (складу сім’ї, інші виплати тощо). Розмір допомоги не пов’язаний з попередніми доходами чи життєвим рівнем;
 • розмір соціальної допомоги на відміну від виплат по соціальному страхуванню визначається суб’єктивно, виходячи із ступеня бідності об’єкта допомоги та наявних ресурсів.

Наданню соціальної допомоги передує встановлення наявності засобів до існування у вигляді межі малозабезпеченості. Згідно з законом України «Про межу малозабезпеченості» від 4 жовтня 1994 року, межа малозабезпеченості — це величина середнього сукупного дохо­ду, який забезпечує непрацездатному громадянинові споживання товарів і послуг на мінімальному рівні, встановленому законодавством.
Межа малозабезпеченості формується на основі нормативно-статистичного методу. Нормативним методом формується набір продовольчих товарів, який визначається відповідно до соціальних норм споживання для осіб непрацездатного віку, що розробляється науковими установами і організаціями відповідного профілю. Вартість непродовольчих товарів і послуг визначається від­повідно до фактичних витрат сімей з низькими доходами, згідно з положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Вартість непродовольчих товарів не може становити менше 15% вартості продуктового набору.
Грошову допомогу одержують непрацездатні громадяни — пенсіонери, середньодушовий сукупний дохід сімей яких не перевищує величини вартості межі малозабезпеченості. Надання цієї допомоги може здійснюватися в матеріальній формі, виходячи з конкретики нужденності особи.
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів «Про величину середньодушового доходу та розміри цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з мінімальними доходами» (від 10.12.1998 року за № 1952) — установлено, що з 1 жовтня 1997 р. цільова грошова допомога на прожиття призначається непрацездатним громадянам у сім’ях, де середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї за попередні 3 місяці з урахуванням індексу зростання цін не перевищує 41 гривню. Розмір вказаної грошової допомоги на прожиття встановлюється в сумі 22,5 грн. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів «Про розміри державної допомоги сім’ям з дітьми у ІІ півріччі 1999 року» (від 27 травня 1999 року за № 215) виплачується:

 • одноразова допомога громадянам при народженні дитини — 74 грн.
 • додаткова допомога матерям при народженні дитини — 25% від 74 грн. дорівнює 18,5 грн.
 • допомога особам, які доглядають чотирьох і більше дітей віком до 16 років і яким призначені грошові виплати, — 20% від 74 грн. дорівнює 14,8 грн.
 • допомога особам, яким призначена допомога на дітей, що перебувають під опікою чи піклуванням, — 11,82 грн.
 • допомога особам, яким призначена допомога по догляду за дитиною-інвалідом — по досягнення нею 16-річного віку, — 35% від 74 грн. дорівнює 25,90 грн.
 • допомога працюючим особам, яким призначена допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку — 25% від 74 грн. дорівнює 18,50 грн.
 • допомога особам, які доглядають трьох дітей віком до 16 років, яким призначені грошові виплати, — 25% від 74 грн. дорівнює 18,50 грн.
 • допомога особам з числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, колишніх вихованців дитячих будинків (шкіл-інтернатів), якими призначена допомога на дітей, — 20% від 74 грн. дорівнює 14,80 грн.
 • особам, яким призначена допомога на дітей військовослужбовців строкової служби, — 15% від 74 грн. дорівнює 11,10 грн.
 • особам, яким призначена допомога на дітей віком до 16 років (учням до 18 років), — 20% від 74 грн. дорівнює 14,80 грн.
 • непрацездатним особам, яким призначена допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, — 20% від 74 грн. дорівнює 14,80 грн.
 • особам, яким призначена допомога на дітей, одиноким матерям, — 20% від 74 грн. дорівнює 14,80 грн.
 • особам, яким призначена тимчасова допомога на неповнолітніх дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, або коли стягнення аліментів неможливе, — 20% від 74 грн. дорівнює 14,80 грн.

Соціальна допомога ветеранам праці та іншим громадянам похилого віку (закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» // Урядовий Кур’єр. № 11—12 від 20 січня 1994 року). Держава гарантує кожному ветерану праці та громадянину похилого віку належний рівень життя, задоволення різноманітних життєвих потреб, надання різних видів допомоги шляхом:

 • реалізації права на працю відповідно до професійної підготовки, трудових навичок і з урахуванням стану здоров’я;
 • забезпечення пенсіями та допомогами;
 • надання житла;
 • створення умов для підтримання здоров’я й активного довголіття відповідно до сучасних досягнень науки;
 • організації соціально-побутового обслуговування, розвитку мережі матеріально-технічної бази для стаціонарних закладів і наданих форм обслуговування громадян похилого віку, а також підготовки відповідних спеціалістів.

Ветеранам праці надаються такі пільги:

 • користування при виході на пенсію чи зміні місця роботи поліклініками, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
 • першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);
 • переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також на компенсацію (вартості самостійного санітарно-курортного лікування в порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України);
 • щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;
 • першочергове обслуговування у лікувально-профілактич­них закладах, оплата та першочергова госпіталізація;
 • використання чергової щорічної відпустки в зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати терміном до двох тижнів на рік;
 • переважне право на забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт житлових будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом;
 • першочергове одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове будівництво з погашенням її протягом 10 років, починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва, а також першочергове одержання позики для будівництва чи придбання дачних будинків і благоустрою садових ділянок;
 • переважне право на вступ до садівницьких товариств (кооперативів), кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів;
 • переважне право на встановлення квартирних телефонів;
 • звільнення від плати за землю та земельного податку;
 • безплатний проїзд всіма видами транспорту (за винятком таксі), автотранспортом загального користування (за винятком таксі) в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах області за місцем проживання.

Відповідно до закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» («Урядовий Кур’єр», № 164 від 11 листопада 1993 р.), згідно зі статтею 12 встановлюються такі пільги учасникам бойових дій:

 • безплатне одержання ліків;
 • першочергове зубопротезування;
 • безплатне щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також компенсація вартості санаторно-курортного лікування;
 • 75-процентна знижка плати за житлову площу в межах норми, передбаченої законодавством;
 • 75-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією тощо);
 • 75-відсоткова знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню;
 • безплатний проїзд всіма видами пасажирського транспорту (за винятком таксі), автотранспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах області;
 • користування при виході на пенсію поліклініками чи госпіталями;
 • щорічне медичне обстеження (диспансеризація);
 • першочергове обслуговування в лікувально-профілактич­них закладах та першочергова госпіталізація;
 • виплати допомоги за тимчасовою непрацездатністю в розмірі 100% середньої зарплати незалежно від стажу роботи;
 • використання чергової щорічної відпустки в зручний для них час, а також на одержання додаткової відпустки без збереження зарплати терміном 2 тижні;
 • переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштуванні у разі ліквідації підприємства чи установи.

Запитання і завдання для перевірки знань

  • Що розуміють під поняттям «соціальний захист»?
  • Назвіть принципи, на яких ґрунтується соціальний захист.
  • Що, на ваш погляд, є найбільшим гарантом захисту людини в ринкових умовах: професіоналізм та активна трудова діяльність, власність на засоби виробництва чи соціальна допомога?
  • Охарактеризуйте основні елементи системи соціального захисту на сучасному етапі.
  • Назвіть основні складові механізму соціального захисту.
  • Дайте визначення поняттю «соціальне страхування» та місцю його в соціальному захисті.
  • На які загальні принципи спирається соціальне страхування?
  • Дайте характеристику основним видам соціального страхування.
  • Які бувають види пенсій?
  • Які особи мають право на трудову пенсію?
  • Якій категорії працівників призначається пенсія за віком на пільгових умовах?
  • Які розміри пенсій за віком призначаються (чоловікам і жінкам)?
  • Який механізм призначення пенсій у разі втрати годувальника?
  • Що розуміють під поняттям «соціальна допомога»?
  • Які основні характеристики притаманні соціальній допомозі?
  • Які розміри грошової допомоги встановлюються окремим категоріям населення?
  • Які пільги мають ветерани праці?
  • Назвіть основні види пільг ветеранам війни.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.