лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Трудові пенсії. Пенсії за віком призначаються: чоловікам — після досягнення 60 років і при стажі роботи не менше 20 років, жінкам — після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 20 років.
Пенсії за віком на пільгових умовах призначаються:

  • працівникам, зайнятим повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими умовами праці (ч. 50/20 років, ж. 45/15 років),
  • працівникам, зайнятим повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці (ч. 55/25 років, ж. 50/20 років),
  • трактористам, машиністам, безпосередньо зайнятим у виробництві сільськогосподарської продукції (ч. 55/25 років, ж. 50/20 років),
  • жінкам, що працюють доярками, свинарками — операторами на підприємстві сільського господарства (50/20 років),
  • жінкам, зайнятим протягом певного сезону на вирощуванні, збиранні та на післязбиральній обробці тютюну — (50/20 років),
  • робітницям текстильного виробництва, зайнятим на верстатах і машинах (50/20 років),
  • жінкам, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро і більше дітей — незалежно від віку і трудового стажу в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів,
  • водіям міського пасажирського транспорту, великовагових автомобілів, зайнятих у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв (ч. 55/25 років, ж. 50/20 років).

Пенсії за віком інвалідам, учасникам війни та сім’ям загиблих воїнів призначають: чоловікам — після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років, жінкам — після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років.
Пенсії за віком багатодітним матерям і матерям інвалідів з дитинствапризначають: жінкам, які народили п’ятеро і більше дітей і виховали їх до восьмирічного віку; матерям інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 15 років із зарахуванням до стажу часу догляду за дітьми.
При цьому до числа інвалідів з дитинства належать також діти-інваліди віком до 16 років, які мають право на одержання соціальної пенсії.
Пенсії за віком окремим категоріям громадян призначають: ліліпутам і карликам, чоловікам — після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 20 років, жінкам — після досягнення 40 років і при стажі роботи не менше 15 років, інвалідам по зору, сліпим та інвалідам з дитинства І групи. Чоловікам — після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 15 років, жінкам — після досягнення 40 років і при стажі роботи не менше 10 років.
Розміри пенсій за віком. Пенсії за віком призначаються в розмірі 55% заробітку, але не нижче мінімального розміру пенсії. За кожний повний рік роботи понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам пенсія збільшується на 1% заробітку, але не менше як на 1% мінімального розміру пенсії.
Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі мінімального споживчого бюджету, який визначається Кабінетом Міністрів, максимальний розмір пенсії не може перевищувати 3—4-х пенсій за віком.
До пенсії за віком встановлюються такі надбавки: непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім’ї — на кожного непрацездатного члена сім’ї в розмірі соціальної пенсії, передбаченої для відповідної категорії непрацездатних; самотнім пенсіонерам, які потребують постійного стороннього догляду — на догляд за ними
в розмірі соціальної пенсії. Пенсії за віком призначаються
довічно.
Пенсії за інвалідністю призначаються в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату здоров’я внаслідок: трудового каліцтва або професійного захворювання; загального захворювання. Ці пенсії призначаються незалежно від того, коли настала інвалідність — у період роботи, до влаштування на роботу чи після припинення роботи. Пенсії за інвалідністю внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання призначаються незалежно від стажу роботи. Пенсії за інвалідністю внаслідок загального захворювання призначаються за наявності такого стажу роботи на час настання інвалідності, як показано у табл. 5.1.
Особам, які стали інвалідами внаслідок загального захворювання в період роботи чи після її припинення до досягнення 20 років, пенсії призначаються незалежно від стажу роботи.
Таблиця 5.1


Вік

Стаж роботи, років

До досягнення 23 років

1

Від 23 до 25 років

2

Від 25 до 31 року

3

Від 31 до 36 років

5

Від 36 до 41 року

7

Від 41 до 46 років

9

Від 46 до 51 року

11

Від 51 до 56 років

13

Від 56 до 61 року

14

Від 61 року і старше

15

Розмір пенсії за інвалідністю. Пенсії за інвалідністю призначаються в таких розмірах у відсотках до заробітку: інвалідам І групи — 70 процентів; інвалідам ІІ групи — 60 процентів; інвалідам ІІІ групи — 40 процентів.
Якщо в інвалідів є трудовий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком, у тому числі на загальних умовах, то пенсія за інвалідністю призначається в розмірі пенсії за віком при відповід­ному стажі роботи.
Мінімальний розмір пенсії встановлюється на рівні соціальної пенсії за відповідною групою інвалідності, а особам, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії чи каліцтва при захисті Батьківщини чи при виконанні інших обов’язків військової служби, чи внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, чи виконання «інтернаціонального обов’язку» реабілітованим інвалідам встановлюється: інвалідам І та ІІ груп — у розмірі трьох мінімальних пенсій за віком; інвалідам ІІІ групи — у розмірі півтора мінімальної пенсії за віком.
Максимальна пенсія не може перевищувати трьох, а для працівників, зайнятих на роботах, передбачених законом, чотирьох мінімальних пенсій за віком.
Пенсії інвалідам внаслідок трудового каліцтва та професійного захворювання обчислюються із середнього заробітку на підприємстві для даної професії.
Пенсії призначаються на весь час інвалідності, встановленої медико-соціальною експертизою. Інвалідам — чоловікам старше 60 років і жінкам — старше 55 років пенсії за інвалідністю призначаються довічно.
Пенсії в разі втрати годувальника. Призначаються непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні. При цьому дітям пенсії призначаються незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.
Батьки (чоловік або дружина) померлого, які не були на його утриманні, також мають право на пенсію, якщо згодом втратили джерело засобів для існування.
Сім’ї годувальника, який помер внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання, а також сім’ї померлого пенсіонера пенсія призначається незалежно від стажу роботи годувальника.
Пенсія в разі втрати годувальника, який помер внаслідок загального захворювання чи каліцтва, не пов’язаного з роботою, призначається, якщо годувальник на день смерті мав стаж, який був би необхідний йому для призначення пенсії за інвалідністю.
Пенсії в разі втрати годувальника призначаються на кожного непрацюючого члена сім’ї в розмірі 30 відсотків заробітку годувальника, але не менше соціальної пенсії, встановленої для відповідної категорії непрацездатних.
На дітей, які втратили обох батьків, а також дітей померлої самотньої матері пенсія на кожну дитину не може бути меншою від двократного розміру соціальної пенсії.
Сім’ям, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків, пенсія обчислюється із загальної суми заробітку обох батьків.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.