лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

5.2. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ГРОМАДЯН
ТА ЇХ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Соціальне страхування — це система правових, економічних і організаційних заходів, необхідних для компенсації доходу працівника у випадках втрати працездатності чи роботи. Через систему соціального страхування здійснюються такі виплати: допомога в разі загального захворювання, трудового каліцтва і професійного захворювання; у зв’язку з вагітністю і пологами; по догляду за хворою дитиною та до досягнення нею трирічного віку; пенсії, допомоги на поховання, компенсація вартості путівок на лікування та відпочинок.
Соціальне страхування громадян є джерелом матеріального забезпечення громадян на випадок безробіття, захворювання, нещасних випадків. Відповідно до цього в країні соціально орієнтованої економіки запроваджені самостійні види соціального страхування:

 • на випадок безробіття;
 • на випадок хвороби;
 • від нещасних випадків на виробництві;
 • пенсійне страхування.

Соціальне страхування спирається на такі загальні принципи:

 • обов’язковість соціального страхування для всіх, які працююють по найму, а також осіб, що ведуть індивідуальну трудову діяльність, творчу діяльність, фермерів, дрібних підприємців;
 • обов’язковість фінансової участі застрахованих осіб у витратах на різні види матеріальної підтримки та послуг, що є голов­ною умовою отримання права на соціальні виплати;
 • рівність усіх застрахованих осіб з погляду зобов’язань щодо фінансування витрат і набутих внаслідок такої участі прав і гарантій;
 • особливий порядок фінансування страхових фондів, який забезпечує автоматичне відтворення коштів на виплати за соціальним страхуванням. З цією метою наймані робітники і службов­ці та підприємці сплачують страхові внески, розміри яких встановлюються у відсотках до коштів на оплату праці;
 • додаткова гарантованість виплат із соціального страхування;
 • автономність управління фондами соціального страхування через систему соціального партнерства та солідарності. Відбувається перерозподіл коштів від працездатних — непрацездатним; від здорових — хворим; від тих, які працюють, — безробітним. Усі, які працюють, відраховують частину свого заробітку на медичне обслуговування, на утримання безробітних тощо під гарантії держави.

Страхування на випадок безробіття
В Україні для захисту громадян від безробіття створено Державний фонд сприяння зайнятості населення та його територіальні установи.
Фонд утворюється за рахунок страхових внесків підприємств, громадян та надходжень з державного та місцевих бюджетів, а також добровільних пожертв від підприємств і громадян.
Кошти фонду спрямовуються на фінансування:

 • професійної орієнтації населення;
 • професійного навчання вивільнюваних робітників і безробітних;
 • сприяння їх працевлаштуванню;
 • виплат допомог по безробіттю;
 • організації додаткових робочих місць;
 • утримання працівників державної служби зайнятості;
 • інших витрат, пов’язаних із соціальним захистом прав громадян на працю.

Страхування на випадок хвороби
Забезпечує права громадян, які працюють, та членів їхніх сімей на кваліфіковане медичне обслуговування, на матеріальне забезпечення в разі захворювання.
Фонд медичного страхування утворюється за рахунок страхових внесків підприємств, громадян та надходжень з державного бюджету.
За рахунок коштів фонду фінансується:

 • медична допомога;
 • амбулаторне лікування;
 • лікування в медичних закладах;
 • допомога по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з хворобою;
 • допомога по догляду за хворою дитиною;
 • допомога по вагітності та пологах;
 • допомога при народженні дитини;
 • допомога на малу дитину до досягнення нею трирічного віку;
 • санітарно-курортне лікування та відпочинок;
 • допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів);
 • розвиток матеріальної бази медичних закладів.

Страхування від нещасних випадків на виробництві
Фонд цього виду страхування створюється виключно за рахунок підприємств, розмір якого диференціюється в залежності від ступеня ризику для здоров’я на тому чи тому підприємстві.
Кошти фонду спрямовуються на:

 • виплату пенсій за інвалідністю в зв’язку з нещасним випадком та професійним захворюванням на виробництві;
 • виплату допомоги за тимчасовою непрацездатністю у зв’язку з нещасним випадком, професійним захворюванням на виробництві;
 • компенсацію шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків, а також на виплати особам, які мають право на відшкодування збитків у разі втрат годувальника у зв’язку з нещасним випадком на виробництві;
 • заохочення підприємств за систематичне зниження рівня або відсутність виробничого травматизму, професійних захворювань.

Страхування працівників від нещасних випадків за рахунок коштів підприємств має на меті повернення 50% страхових внесків після закінчення термінів страхування.
Пенсійне страхування і пенсійне забезпечення громадян
Пенсійний фонд країни є самостійною фінансово-банківською системою і формується за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, організацій державного бюджету і використовується на такі цілі:

 • на виплату трудових пенсій за віком, за вислугу років, за інвалідністю, в разі втрати годувальника тощо;
 • на виплату соціальних пенсій для осіб, які не мають відповідного трудового стажу;
 • на виплату допомоги на поховання пенсіонерів.

Усі непрацездатні громадяни України мають право на матеріальне забезпечення за рахунок суспільних фондів споживання шляхом надання трудових і соціальних пенсій.
Трудові пенсії призначаються: за віком; за інвалідністю; в разі втрати годувальника; за вислугу років.
Соціальні пенсії призначаються і виплачуються громадянам, які не працюють, крім інвалідів з дитинства, при відсутності права на трудову пенсію. Право на трудову пенсію мають особи, зайняті суспільно корисною працею. Це:

 • особи, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, кооперативах, незалежно від форми власності та господарювання — за умови сплати підприємствами та організаціями страхових внесків до Пенсійного фонду;
 • особи, які займаються підприємницькою діяльністю
  на основі особистої власності фізичної особи та виключно
  її праці за умови сплати страхових внесків до Пенсійного фонду;
 • члени творчих спілок, а також творчі працівники, які не є членами таких спілок, — за умови сплати страхових внесків до Пенсійного фонду;
 • інші особи, які підлягають державному соціальному страхуванню;
 • працівники воєнізованих формувань, які не підлягають дер­жавному спеціальному страхуванню, особи складу фельд’єгер­ської служби Міністерства зв’язку України;
 • вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, статисти, ординатори, аспіранти, докторанти;
 • особи, які стали інвалідами у зв’язку з виконанням державних та громадських обов’язків або у зв’язку з виконанням дій з рятування людського життя, охорони державної, колективної та індивідуальної власності, а також з охорони правопорядку;
 • особи, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який потребує догляду;
 • члени сім’ї у разі втрати годувальника.

Право на соціальну пенсію мають усі непрацездатні громадяни на умовах, що визначаються законом.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.