лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Подпись: 5РОЗДІЛ


СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ

 • Соціальний захист як складова соціальної політики.
 • Соціальне страхування громадян та їх пенсійне забезпечення.
 • Соціальна допомога громадянам.

5.1. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЯК СКЛАДОВА
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Сучасний стан суспільства в Україні, обумовлений соціально-економічною кризою, вимагає визначення основних напрямів та засад реалізації положень щодо основних норм і гарантій соціального захисту громадян. Загальний стан правового регулювання питань соціальної політики принципово не відповідає завданням забезпечення соціального захисту населення у суспільстві з економікою перехідного типу та формування громадянського суспільства з соціально орієнтованою ринковою економікою.
Складовою соціальної політики є гарантування прав громадянам України на соціальний захист.
В умовах ринкової економіки працівника можуть захистити, по-перше, його знання, досвід, професіоналізм, активна трудова діяльність; по-друге, власність, володарем якої він є; по-третє, державні гарантії та різноманітні види соціальної допомоги. Йдеться про соціальний захист, який забезпечується державою, громадськими організаціями та трудовими колективами.
Аналіз соціально-економічних процесів, які тривають не тільки в нашій, а й в інших країнах, переконливо доводить необхідність спеціальних законодавчих та організаційних заходів із соціального захисту й підтримки населення. Інакше в умовах ринко­вої економіки можливі відносні, а іноді й абсолютні зниження життєвого рівня окремих прошарків населення, прогресуюче посилення нетрудової основи майнового, а потім і соціального розшарування населення, виникнення безробіття у великих масштабах, зниження престижу суспільно корисної праці, розвиток надмірної експлуатації найманих працівників та ін.
Тож перехід до ринкової економіки не можливий без створення надійної системи соціального захисту населення, здатної максимально нейтралізувати вищенаведені негативні процеси. Виходячи з цього та спираючись на світовий та вітчизняний досвід розвитку основних галузей права, найоптимальнішим способом комплексного недопущення зазначених негативних процесів є шлях розробки Соціального кодексу України як законодавчого акту прямої дії.
Основним завданням Соціального кодексу має бути правове забезпечення дотримання конституційних гарантій шляхом здійснення загальнообов’язкового державного страхування, функціонування мережі державних, комунальних, приватних закладів охорони здоров’я та соціального обслуговування, інших організаційних та фінансових заходів, що здійснюються безпосередньо державою, чи сприяння здійсненню таких заходів громадянами та недержавними підприємствами.
Соціальний захист — це система державного гарантування прав громадян України на матеріальне забезпечення їх у разі повної, часткової чи тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законодавством України. А тому соціальний захист слід розглядати як систему законодавчих, економічних, соціальних і соціально-психологіч­них гарантій, що надає: а) працездатним рівні умови для поліпшення свого добробуту за рахунок особистого трудового внеску; б) непрацездатним і соціально вразливим категоріям населення, насамперед дітям, молоді, що навчається, інвалідам, пенсіонерам, молодим, неповним та багатодітним сім’ям, переваги в користуванні суспільними фондами споживання, в прямій матеріальній підтримці, в зниженні податків.
Система соціального захисту, яка б відповідала умовам перехідного етапу до ринкової економіки, в Україні тільки започатковується. Розглянемо принципи, на яких ґрунтується така система в ринкових умовах.
Соціальний захист населення України здійснюється за наступ­ними принципами:

 • визначення соціального захисту пріоритетним напрямом діяльності суспільства і держави;
 • законодавче визначення основних соціальних гарантій;
 • загальнодоступність і гарантований рівень соціального забезпечення найнагальніших життєвих потреб для всіх громадян;
 • визначення рівня наданих гарантій на підставі соціальних нормативів;
 • законодавчо встановлений розподіл відповідальності між державою, роботодавцями та працівниками щодо забезпечення гарантій із соціального страхування;
 • забезпечення непрацездатному населенню рівня життя, який відповідає встановленому законом прожитковому мінімуму;
 • відповідність основних засад соціального захисту рівню соціально-економічного розвитку держави.

Реалізуючи вищезазначені принципи, необхідно з самого початку подолати стереотипи, що склалися, закоренілий погляд на наше суспільство як на якийсь загальнодержавний «соцзабез». У соціальній політиці центр уваги повинен зміщуватися в бік посилення мотивації високопродуктивної праці кожної здорової людини.
Прийнятими в Україні нормативними та законодавчими актами передбачено, що елементами системи соціального захисту на сучасному етапі є:

 • державні гарантії в галузі зайнятості, підготовки та перепідготовки кадрів;
 • компенсація населенню збитків у зв’язку з разовим підвищенням цін на товари й послуги при проведенні комплексної реформи підвищення цін;
 • індексація грошових доходів населення при поточному підвищенні цін на товари й послуги та введення механізму перегляду мінімальної заробітної плати, пенсій, стипендій тощо;
 • індексація вкладів населення в Ощадбанку в зв’язку зі зростанням цін та інфляційними процесами;
 • захист інтересів споживача за допомогою різноманітних соціально-економічних інновацій, пов’язаних з переходом від «ринку продавця» до «ринку покупця» (стимулювання розвитку споживчого сектора економіки, антимонопольне регулювання, сприяння діяльності споживчих асоціацій та ін.).

Розглянемо деякі складові механізму соціального захисту, спрямованого на закріплення форм і рівнів надання економічної підтримки і гарантій дотримання соціальних прав різних верств населення.
Рівень життя людей, які позбавлені можливості брати участь в суспільному виробництві, повністю чи значною мірою залежить від держави. До цієї категорії належать: особи непрацездатного віку, серед яких більшість становлять діти в сім’ях, а також діти, що знаходяться в спеціалізованих дитячих закладах; інваліди з дитинства; особи, які досягли непрацездатного віку (пенсіонери, а також особи, що з різних причин не мають права на пенсійне забезпечення); тимчасово непрацездатні внаслідок захворювання, вагітності і пологів, по догляду за дитиною та хворими членами сім’ї.
В умовах становлення ринкових відносин, яке супроводжується структурною перебудовою і спадом виробництва, зростанням цін, інфляційними процесами, економічне становище непрацездатних погіршується, тому завдання їх соціального захисту — одне з першочергових.
Разом з пенсійним забезпеченням складовими соціальної допомоги непрацездатним, а також малозабезпеченим громадянам є:

  • надання грошової допомоги і пільг сім’ям, які виховують дітей;
  • надання натуральної допомоги малозабезпеченим громадянам (забезпечення безплатними обідами, безплатним проїздом на транспорті, одягом, паливом, оплата житла тощо);
  • обслуговування пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян у будинках-інтернатах, територіальних центрах соціального обслуговування, а також відділеннями соціальної допомоги вдома.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.