лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Соціальна інфраструктура і політика

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

Вступ........................................ 3
Розділ 1. Соціальна сфера: склад та призначення......... 5
1.1. Суть соціальної сфери, її інфраструктура
та їхня роль у житті суспільства............. 5
1.2. Структура соціальної сфери:
галузі та види діяльності.................. 8
1.3. Необхідність та можливість
державного регулювання соціальної сфери..... 16
Розділ 2. Принципи соціальної політики держави........ 18
2.1. Мета соціальної політики в Україні.......... 18
2.2. Принципи соціальної політики країни
в умовах формування ринкових відносин...... 21
2.3. Завдання соціальної політики держави
та напрями її здійснення................. 24
Розділ 3. Зайнятість населення та охорона праці......... 29
3.1. Суть зайнятості і безробіття................ 29
3.2. Формування ринку праці в Україні........... 32
3.3. Основні принципи, методи
та інструменти регулювання ринку праці
та зайнятості населення.................. 40
3.4. Державне управління охороною праці......... 46
Розділ 4. Державне регулювання доходів
та заробітної плати
....................... 51
4.1. Економічні та організаційні засади
оплати праці в державному
секторі економіки...................... 51
4.2. Система договірного регулювання
оплати праці......................... 57
4.3. Прогнозування та державне регулювання
доходів населення...................... 63
Розділ 5. Соціальний захист
малозабезпечених верств населення
............ 69
5.1. Соціальний захист як складова
соціальної політики..................... 69
5.2. Соціальне страхування громадян та
їх пенсійне забезпечення................. 72
5.3. Соціальна допомога громадянам............. 80
Розділ 6. Державне регулювання споживання
товарів та послуг
......................... 86
6.1. Сутність та зміст споживання.............. 86
6.2. Система вивчення попиту населення
на товари і послуги та засоби його задоволення.. 90
6.3. Регулювання споживання товарів та послуг..... 96
Розділ 7. Політика держави в сфері охорони здоров’я..... 101
7.1. Суть та значення державної політики
охорони здоров’я населення.............. 101
7.2. Прогнозування розвитку охорони здоров’я.... 106
7.3. Фінансове забезпечення галузі
охорони здоров’я...................... 116
Розділ 8. Політика держави у галузі освіти............ 124
8.1. Основні принципи організації
і функціонування системи освіти в Україні.... 124
8.2. Прогнозування розвитку освіти............ 129
8.3. Фінансування освіти.................... 134
Розділ 9. Політика держави в галузі
культури та мистецтва
.................... 137
9.1. Завдання і повноваження державних органів
по регулюванню суспільних відносин
у сфері культури...................... 137
9.2. Прогнозування розвитку галузі «культура» ... 141
9.3. Фінансування і матеріально-технічне
забезпечення культури.................. 146
Розділ 10. Торговельне обслуговування населення....... 149
10.1. Сутність торгівлі, громадського харчування
та їх організація..................... 149
10.2. Прогнозування розвитку торгівлі
та громадського харчування.............. 152
10.3. Ефективність роздрібної торгівлі.......... 157
10.4. Регулювання роздрібного товарообігу....... 160
Розділ 11. Житлова політика та її реформування........ 165
11.1. Суть житлової політики
та необхідність її реформування........... 165
11.2. Методика визначення
показників діяльності
житлово-комунального господарства....... 171
11.3. Державне регулювання в
сфері містобудування.................. 174
Розділ 12. Екологічний стан країни
та його державне регулювання
............. 179
12.1. Основні джерела антропогенного
забруднення довкілля та необхідність
його захисту........................ 179
12.2. Органи державного управління
охороною довкілля.................... 185
12.3. Сучасні тенденції регулювання
процесів природокористування
та охорони довкілля................... 190
Розділ 13. Ефективність соціальної діяльності.......... 196
13.1. Суть та критерії ефективності
соціальної діяльності.................. 196
13.2. Методи вимірювання соціальних
результатів і витрат................... 199
Література................................... 204

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.