лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

9.3. МЕТОДИКА ТА АЛГОРИТМИ
РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ОБЛІКУ
БЕЗРОБІТТЯ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯН

Як зазначалося, задачі з облікубезробіття та працевлаштування громадян на рівні районних центрів зайнятості розв’язуються на автоматизованих робочих місцях інспектора та економіста відділу працевлаштування, аналізу ринку праці та зайнятості. Тому методику та алгоритми розв’язування цього комплексу задач розглянемо на прикладі функціонування таких АРМ.
АРМ інспектора відділу працевлаштування, аналізу ринку праці та зайнятості створюється з метою організації обліку громадян, які звернулися до центру зайнятості в пошуках роботи, надання їм інформації про наявність вільних робочих місць у даному регіоні та підбору підходящої роботи.
Схему функціонування цього АРМ наведено на рис. 9.4. Її аналіз показує, що обробка оперативної інформації здійснюється в інтерактивному режимі, тобто у вигляді діалогу «інспектор-ПЕОМ». При цьо­му для зменшення обсягів введення первинних даних інспектор може вести діалог з ПЕОМ типу: вибір режиму або підрежиму з меню, робота за підказкою, заповнення шаблонів, запитання-відповідь тощо.
Після введення пароля діалог у системі підтримується за допомогою багаторівневого меню. Меню будь-якого рівня містить перелік видів виконуваних робіт (автоматизованих функцій). Так, головним меню АРМ передбачено чотири основних режими:

 • Безробітні;
 • Вакансії;
 • Підбір підходящої роботи;
 • Консультації.

У режимі «Безробітні» виконуються процедури формування та ведення інформаційної бази мережі, яка включає оперативні масиви: особи, що шукають роботу, та безробітні (INFBASE), консультації (KONSULT) і довідники підприємств (PRED), професій (PROF), посад (DOLG), спеціальностей (SPEC) та ін. Інформація для формування оперативних масивів міститься в паспорті, трудовій книжці та документі про освіту громадянина, який звернувся до районного центру зайнятості, а для формування довідників — у відповідних класифікаторах.
Крім того, у цьому режимі здійснюється формування і друкування наказів про надання громадянину статусу безробітного та списків безробітних для нарахування допомоги з безробіття.
Схему функціонування режиму «Безробітні» наведено на рис. 9.5.
Режимом «Вакансії» передбачено також процедури формування інформаційної бази мережі у вигляді оперативного масиву обліку вакансій (VAKANT) згідно з даними звітів підприємств щодо вакансій та корінців направлень на роботу.
У режимах «Підбір підходящої роботи» та «Консультації» виконуються інформаційні процедури, пов’язані з пошуком вакансій певних професій, які містяться в базі даних АРМ, та друкування у разі потреби направлень на роботу.

Рис. 9.4. Схема функціонування АРМ інспектора відділу працевлаштування, аналізу ринку праці та зайнятості

Результатна інформація цього комплексу задач залежно від потреб користувачів подається у вигляді машинограм або відеокадрів. Це можуть бути направлення на роботу, списки громадян, яким надано статус безробітного, тощо.

АРМ економіста відділу працевлаштування, аналізу ринку праці та зайнятості створюється з метою автоматизації функцій обліку громадян, прийнятих на роботу підприємствами та установами району за направленнями центру зайнятості, обліку громадян, які підпадають під звільнення на підприємствах, в установах та організаціях району, та формування показників місячної і квартальної звітності з працевлаштування та зайнятості населення району. Інформаційну модель АРМ наведено на рис. 9.6.

У головному меню АРМ передбачено режими:

 • Прийняті;
 • Скорочені;
 • Статистика.

У режимах «Прийняті» та «Скорочені» автоматизовано функції введення нової картки, коригування, пошуку та знищення запису, робота з довідниками, формування і друкування наказів, а також різноманітної довідкової інформації.
У режимі «Статистика» (рис. 9.7) здійснюються розрахунки показників місячної та квартальної звітності про працевлаштування та зайнятість населення.
Практично всі підрахунки в системі здійснюються методом алгебраїчного сумування.
За умов подальшого перевищення пропозиції робочої сили над попитом на неї, зростають вимоги до посередництва між претендентами на вільні робочі місця і посади та роботодавцями. Одним із головних напрямів підвищення ефективності обслуговування клієнтів є удосконалення роботи служби зайнятості краї­ни на всіх рівнях функціонування.
Удосконалення може здійснюватися за трьома основними напрямами:

 • розробка нової уніфікованої технології обслуговування клієнтів;
 • розподіл функцій з обслуговування клієнтів за рівнями управління;
 • впровадження сучасних комп’ютерних технологій шляхом створення Єдиної інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС).

Нині здійснюються роботи зі створення ЄІАС. Передбачено, що в ній буде впроваджено нову технологію обслуговування клієнтів, а саме:

 • оперативне та якісне надання послуг, облік яких є похідною здійснених технологічних процедур;
 • диспетчеризація прийому, тобто розподіл клієнтів між фахівцями центру зайнятості за причинами звернення;


Рис. 9.7. Схема функціонування режиму «Статистика»
 • уніфікація документообігу та спрощення процедури оформлення персональної справи клієнта.

Функціональна частина ЄАІС складається з восьми підсистем. Це підсистеми:

 • «Організація прийому осіб, які звернулися за послугами до центру зайнятості (ЦЗ)»;
 • «Обслуговування осіб, що звернулися до ЦЗ»;
 •  «Робота з навчальними закладами»;
 • «Статистика та аналітика»;
 • «Контроль надходжень до Державного фонду зайнятості»;
 • «Ведення НДІ»;
 • «Адміністрування».

Кожна підсистема містить певне коло автоматизованих функцій. Наприклад, до підсистеми «Обслуговування осіб, що звернулися до ЦЗ» включено 13 груп функцій: «Реєстрація осіб», «Працевлаштування», «Працевлаштування на тимчасові роботи», «Професійне навчання», «Надання консультаційних послуг», «Довідки», «Достроковий вихід на пенсію», «Працевлаштування іноземних громадян в Україні», «Працевлаштування за кордоном», «Ведення архіву персональних карток», «Розрахунки з безробітними» та ін.
В ЄІАС планується забезпечення певних пріоритетів в роботі Державної служби зайнятості. З населенням — послуги клієнтам щодо профінформації та працевлаштування мають надаватися незалежно від категорії та стану зайнятості. Для безробітних планується здійснювати автоматизований пошук роботи як у базі даних районного (базового) центру зайнятості, так і в базах даних регіонального і державного рівнів з урахуванням професійного досвіду безробітних та їх вимог до роботи. Крім того, для безробітних необхідно визначити додаткові способи підтримки, такі як організація професійного навчання, тимчасових оплачуваних громадських робіт, розвиток підприємницької діяльності, надання матеріальної допомоги та заходи психологічної підтрим­ки. З роботодавцями — оперативне інформування населення про потребу в кадрах на вимоги роботодавця, в тому числі на тимчасові громадські та сезонні роботи; підбір кадрів з баз даних різного рівня; організація безпосередньої співбесіди безробітних і роботодавців як на підприємствах, в організаціях, установах, так і в центрах зайнятості; організація професійного навчання та підвищення кваліфікації безробітних за замовленням роботодавців, а також організація співпраці з надходження зборів на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття, уперед­жувальних заходів з питань скорочення чисельності працівників тощо.
Отже, метою функціонування ЄІАС «Служба зайнятості» є підвищення ефективності роботи базових центрів, які обслуговують клієнтів, шляхом перерозподілу функцій між районними (базовими), обласними (регіональними) та державним центрами зайнятості.
Так, на базовому рівні здійснюватимуться: надання послуг клієнтам та їх реєстрація, формування оперативної бази даних про вакансії, про клієнтів та надані послуги; організація дострокового виходу на пенсії працівників, які втратили роботу у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці та формування бази даних про таких осіб; контроль за надходженням коштів до Державного фонду зайнятості населення та формування бази даних про платників обов’язкового збору на соціальне страхування від безробіття; формування проектного обсягу робіт щодо сприяння зайнятості населення на прогнозний рік.
На регіональному рівні формуватиметься статистична звітність та здійснюватиметься аналіз ринку праці, нарахування та виплати допомоги безробітним; укладатимуться угоди з роботодавцями стосовно питань постійної та тимчасової зайнятості та навчальними закладами з питань профнавчання безробітних; здійснюватимуться розрахунки з Пенсійним фондом щодо витрат, пов’язаних із достроковим виходом на пенсію працівників, які втратили роботу у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці; розроблятимуться регіональні програми зайнятості та формування відповідного кошторису; створюватиметься єдина регіональна база даних про клієнтів, вакансії, можливості профнавчання та ін.
На державному рівні проводитимуться роботи з: формування статистичної звітності та аналізу ринку праці в цілому по державі та по її регіонах; створення єдиної бази даних про вакансії, осіб, які звернулися за сприянням до служби зайнятості; формування бюджету служби зайнятості на прогнозний рік; розподілу коштів бюджету по регіонах.
Для створення єдиного інформаційного середовища пропонується використати всесвітньо відому мережу — INTERNET. Використання INTERNET-технологій дасть змогу здійснювати роботу в базових центрах у режимі реального часу, обмін інформацією між базовими і регіональними центрами — в нічний час, а інформацією про вакансії — двічі на добу; обмін інформацією між регіональними та державним центром зайнятості про вакансії — в нічний час, статистичною інформацією — двічі на місяць.
Із розділу необхідно запам’ятати

 • За умов перевищення пропозиції робочої сили над попитом на неї виникає проблема зайнятості населення. В Україні для її вирішення створено Державну службу зай­нятості, яка має трирівневу структуру і за кожним рівнем якої закріплено певне коло функцій.
 • Низовою ланкою даної служби є районні (базові) центри зайнятості, до яких передусім звертаються безробітні та інші особи в пошуках роботи та за консультаціями.
 • Кількість звернень до районних центрів зайнятості постійно зростає, що супроводжується зростанням потоків інформації, яку необхідно оперативно обробляти. Тому в районних центрах зайнятості країни використовуються різноманітні засоби обчислювальної техніки та програмні продукти.
 • Найпоширенішим із програмних продуктів є ППП «Зайнятість», який дає змогу автоматизувати функції з обліку безробітних, нарахування допомоги з безробіття, обліку вакансій, підбору роботи і друкування направлень на неї тощо.
 • За умов подальшого погіршання стану ринку праці країни зростають вимоги до посередництва між претендентами на вільні робочі місця і посади та роботодавцями. Одним із головних напрямів підвищення ефективності обслуговування клієнтів є вдосконалення технології роботи служби зайнятості на всіх трьох рівнях в ієрархії управління на базі створення Єдиної інформаційно-аналітичної інформаційної системи «Служба зайнятості».
 • Метою створення ЄІАС «Служба зайнятості» є підвищення ефективності роботи районних (базових) центрів зайнятості, які обслуговують клієнтів, шляхом перерозподілу функцій між рівнями управління служби зайнятості.
 • В ЄІАС передбачається створення єдиного інформаційного середовища за допомогою INTERNET і використання INTERNET-техно­логій для організації обміну інформацією між рівнями.

Запитання для самоконтролю

 • Причини створення служби зайнятості України. Охарактеризуйте її структуру.
 • Які функції Державної служби зайнятості України?
 • Які технічні й програмні засоби використовуються для обробки інформації з управління зайнятістю на районному (базовому), обласному (регіональному) та державному рівнях?
 • Чим відрізняється ППП «Зайнятість» від інших програмних продуктів?
 • Якою є структура локальної мережі АРМ для управління процесами зайнятості на базовому рівні?
 • Які функції виконуються на АРМ інспектора відділу працевлаштування, аналізу ринку праці та зайнятості районного центру зайнятості?
 • Які функції виконуються на АРМ економіста відділу працевлаштування, аналізу ринку праці та зайнятості районного цент­ру зайнятості?
 • Охарактеризуйте основні режими головного меню АРМ інспектора відділу працевлаштування, аналізу ринку праці та зай­нятості районного центру зайнятості.
 • Охарактеризуйте основні режими головного меню АРМ економіста відділу працевлаштування, аналізу ринку праці та зай­нятості районного центру зайнятості.
 • Назвіть склад позамашинної інформаційної бази мережі АРМ районного центру зайнятості, особливості її формування.
 • Назвіть склад машинної інформаційної бази мережі АРМ районного центру зайнятості, особливості її формування.
 • Мета створення Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Служба зайнятості».
 • Характеристика функціональної структури ЄІАС.
 • Основні принципи функціонування ЄІАС.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.