лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

8.3. МЕТОДИКА ТА АЛГОРИТМИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Методику та алгоритми розв’язування задач з пенсійного забезпечення громадян розглянемо на прикладі функціонування АРМ інспектора з ведення особових рахунків. Призначенням цього АРМ є автоматизоване формування повної інформації про одержувачів пенсій, допомоги та компенсацій.
Функціонування АРМ інспектора з ведення особових рахунків (рис. 8.3) починається з введення коду інспектора і пароля. Якщо вони вірогідні, на екрані відеотермінала з’являється зміст головного меню АРМ. Алгоритмом функціонування системи передбачено сім режимів:
1) ведення пенсійних справ;
2) візування змін особових рахунків;
3) обробка списків померлих;
4) фіксація виплати на майбутній період;
5) фіксація від’їзду за кордон;
6) перекодування особових справ;
7) постобробка особових рахунків.
Спинимося на особливостях функціонування кожного із режимів. Робота в режимі «Ведення пенсійних справ (особових рахунків)» починається з уведення інформації про одержувача пенсії. Одночасно при введенні даних з нової пенсійної справи і виплаті пенсії через відділення зв’язку система автоматично визначає дільницю, де виплачуватиметься пенсія, та дату її виплати. Якщо результат негативний (у довіднику відділень зв’язку відсутня дільниця, до якої належить вулиця, де мешкає пенсіонер), то здійснюється пошук умовної дільниці зв’язку або перевіряється наявність уведеної адреси пенсіонера у довіднику адрес поштових індексів.
При внесенні змін до особових справ можуть проводитися деякі розрахунки. Нехай, наприклад, уведено дані про потребу в перерахунку пенсії, причому  — сума боргу від перерахунку пенсії за m-й борговий місяць g-му пенсіонеру за с-м РВСЗН. У такому разі автоматично здійснюється розрахунок заборгованості за формулою
,
де:  — сума перерахованої за m-й місяць пенсії g-му пенсіонеру за с-м РВСЗН;
 — сума утримань з пенсії g-го пенсіонера с-го РВСЗН за m-й місяць;
k — вид утримань (k = 1, 2, ..., l).
Функціонування режиму «Візування змін особових справ» починається з відкриття особового рахунка конкретного користувача. Відкриття особової справи — це візуалізація даних з пенсійної справи з подальшим програмним контролем на наявність двійника серед існуючих особових рахунків. У разі його виявлення інспектор може прийняти рішення про відкриття особового рахунка або відмовитися від його відкриття. Якщо інспектор відкриває особовий рахунок, то система автоматично присвоює йому номер.
Після перегляду змін за особовими рахунками інспектор щодо кожного з них може прийняти такі рішення:

 • дозволити зміни;
 • відмовити в змінах з можливістю їх доопрацювання;
 • заборонити всі зміни за даним рахунком.

Режим «Обробка списків померлих» починає функціонувати зі входження до меню першого рівня, де наведено перелік функцій, які в ньому автоматизовано, а саме:

 • обробка списків померлих;
 • видача допомоги на поховання;
 • робота зі списком невпізнаних померлих;
 • відновлення за помилкою;
 • довведення документальних даних.

Схему функціонування режиму наведено в лівій частині рис. 8.3.
Виконання підрежиму «Обробка списків померлих» починається з пошуку власника особового рахунка. Потім вводиться дата смерті і тип документа, що засвідчує його смерть. Якщо пошук був результатним, інспектор формує і друкує доручення на виплату допомоги на поховання. Якщо ж процес пошуку померлого був безрезультатним, його реквізити заносять до списку невпізнаних померлих для подальшої обробки.
Підрежим «Відновлення за помилкою» виконується у тому разі, коли в момент фіксації смерті трапилися помилки в ідентифікації померлого. Якщо при цьому за фактом смерті не видали допомоги, то вона обов’язково нараховується (поновлюється).
Підрежим «Довведення документальних даних» виконується в тому разі, коли в момент смерті пенсіонера не було необхідних юридичних документів, але акт його смерті зафіксовано.Закінчення рис. 8.3
Режим «Фіксація від’їзду за кордон» дає змогу:

 • обробляти заяви власника особового рахунка на від’їзд за кордон;
 • нараховувати суми, які належать пенсіонерові, для виплати за майбутній час;
 • поновляти виплати за особовими рахунками, які помилково заблоковані;
 • друкувати поштові перекази на одержання пенсії та інших виплат;
 • формувати й друкувати атестат з даними про одержані виплати для передачі за новим місцем проживання;
 • вести журнал виданих атестатів.

У режимі «Фіксація виплати за майбутній час» виконуються такі дії:

 • обробка заяв на виплату пенсії за майбутній період на вимогу власника особового рахунка;
 • нарахування всіх належних пенсіонерові виплат;
 • поновлення виплат за особовими рахунками, які помилково заблоковані;
 • друкування поштових переказів на одержання нарахованих за майбутній час сум.

Режим «Перекодування особових рахунків» дає змогу в разі потреби коригувати номери особових рахунків в усіх масивах бази даних.
Режим «Постобробка особових рахунків» необхідний для внесення змін до масивів бази даних АРМ. У процесі внесення змін інспектор аналізує змінену за особовими рахунками інформацію; формує масиви змін за особовими рахунками; нараховує відповідні виплати за зміненими особовими рахунками.
Із розділу необхідно запам’ятати

 • Управління соціальним захистом населення України здійснюється за ієрархічною системою, в якій виокремлюють центральний, обласний і районний рівні управління.
 • Кожному із зазначених рівнів притаманне певне коло задач управління, але задачі з пенсійного забезпечення громадян розв’язуються на всіх трьох рівнях.
 • Метою створення багаторівневої комп’ютерної ІС «Пенсій-
  не обслуговування» є автоматизація процесів з пенсійного забезпечення населення України на всіх рівнях і в усіх ланках управління.
 • Інформаційна система «Пенсійне обслуговування» створюється на базі мережі ПЕОМ типу IBM, які за своїм призначенням поділяється на функційні та системні.
 • Інформаційне забезпечення системи складається з методичних та інструктивних матеріалів та інформаційної бази, яка поділяється на позамашинну та машинну.
 • При визначенні складу і структури машинної ІБ враховано такі принципи: БД, в яких відображено однотипні об’єкти, мають однакову структуру; мінімальне дублювання даних і мінімальні обсяги пам’яті для їх збереження; інформація, що міститься в БД об’єкта районного рівня, зберігається в БД обласного рівня, до якого належить об’єкт, та ін.
 • Кожному рівню системи управління пенсійним забезпеченням населення України притаманна певна технологія і методика автоматизованого розв’язування задач.

Запитання для самоконтролю

  • Які економічні показники з управління трудовими ресурсами визначаються в установах соціального захисту населення?
  • Які економічні показники з управління трудовими ресурсами визначаються в установах соціального страхування?
  • Які економічні показники з управління трудовими ресурсами визначаються в галузевих міністерствах і відомствах?
  • Які економічні показники з управління трудовими ресурсами визначаються в Міністерстві праці та Міністерстві соціального забезпечення України?
  • Мета створення автоматизованої ІС «Пенсійне обслуговування».
  • Специфіка створення інформаційної бази ІС «Пенсійне обслуговування».
  • Яка методика використовується при автоматизації розрахунків з пенсійного забезпечення громадян?
  • Алгоритми автоматизованого розв’язування типових задач з пенсійного забезпечення громадян.
  • Технологія автоматизованого розв’язування типових економічних задач з обліку і контролю за надходженням і використанням коштів Пенсійного фонду України.
  • Технологія автоматизованого розв’язування типових економічних задач з обліку і контролю за надходженням і використанням коштів інших фондів соціального захисту населення.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2020 BPK Group.