лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ


Передмова................................................... 3
Розділ 1. Створення автоматизованої технології управління
працею — органічна складова об’єктивного
процесу комп’ютеризації суспільства
................... 5
1.1. Необхідність автоматизації інформаційних
процесів управління трудовими ресурсами ............. 5
1.2. Перспективи, основні концепції та напрями створення
і розвитку сучасних інформаційних технологій управління
трудовими ресурсами країни ......................... 9

Розділ 2. Управлінські інформаційні системи (УІС) ............... 20

2.1. Основні етапи створення інформаційних систем ........ 20
2.2. Класифікація управлінських інформаційних систем ...... 25
2.3. Системи підтримки прийняття рішень (СППР) .......... 29
2.4. Інтелектуальні інформаційні системи ................. 37
2.5. Автоматизовані експертні системи ................... 44
2.6. Автоматизовані інформаційно-пошукові системи ........ 56
Розділ 3. Організаційно-методичні основи створення
та функціонування інформаційних систем з УТР
........ 71
3.1. Принципи створення та функціонування
інформаційних систем з УТР ........................ 71
3.2. Структура ІС з управління трудовими ресурсами ....... 75
3.3. Організація робіт зі створення, впровадження
та функціонування ІС в управлінні ТР ................. 78
3.4. Організаційне, методичне та правове 
забезпечення АІС з УТР ............................ 85
3.5. Види та комплектність проектних документів 
на розробку і впровадження ІС з УТР ................. 86
3.6. Економічна ефективність АІС з УТР .................. 92

Розділ 4. Інформаційне забезпечення ІС з УТР ................... 97

4.1. Загальна характеристика 
інформаційного забезпечення ....................... 97
4.2. Характеристика форм подання первинної
документації та зведеної звітності ................... 101
4.3. Засоби формалізованого опису елементів
економічної інформації в ІС з УТР ................... 111
4.4. Машинна інформаційна база ІС з УТР ............... 117
Розділ 5. Комплекс технологічних забезпечувальних засобів ІС з УТР 126
5.1. Технічне забезпечення ІС з УТР .................... 126
5.2. Обчислювальні мережі та їх рівні ................... 129
5.3. Локальні інформаційно-обчислювальні мережі в ІС з УТР 134
5.4. Характеристика програмного забезпечення ІС з УТР ... 141
Розділ 6. Автоматизовані інформаційні технології
та їх використання в системі УТР
.................... 157
6.1. Технологічні процеси автоматизованої
обробки економічної інформації в АС з УТР ........... 157
6.2. Зміст типових технологічних операцій
та організація їх виконання ........................ 158
6.3. Технологія розробки програмних засобів ............. 162
6.4. Технологія баз даних ............................. 166
6.5. Технологія первісної організації
та ведення інформаційного фонду ................... 171
6.6. Технологія обробки текстової інформації ............. 174
6.7. Технологія обробки табличної інформації ............ 176
6.8. Гіпертекстова технологія .......................... 179
6.9. Розподілені технології обробки інформації ............ 182
Розділ 7. Автоматизація управління трудовими
ресурсами на рівні підприємства
..................... 187
7.1. Організація автоматизованого розв’язування задач із
забезпечення виробництва трудовими ресурсами ...... 187
7.2. Інформаційна база ............................... 191
7.3. Методика та алгоритми автоматизованого
розв’язування задач з нормування трудових показників . 196
7.4. Методика та алгоритми автоматизованого
розв’язування задач з планування трудових показників . 202
7.5. Методика та алгоритми автоматизованого розв’язування 
задач з  контролю та обліку трудових показників ...... 209
7.6. Методика та алгоритми автоматизованого
розв’язування задач з аналізу трудових показників ..... 216
7.7. Методика та алгоритми автоматизованого
розв’язування задач з управління кадрами ............ 223
7.8. Особливості технологічного процесу
автоматизованої обробки інформації з праці на ПЕОМ .. 227
Розділ 8. Автоматизація управління трудовими ресурсами
в установах соціального захисту населення
............ 236
8.1. Організація автоматизованого розв’язування задач
з пенсійного забезпечення громадян ................. 236
8.2. Інформаційне забезпечення ІС «Пенсійне обслуговування» 239
8.3. Методика та алгоритми розв’язування задач
з пенсійного забезпечення ......................... 245
Розділ 9. Автоматизація управління трудовими ресурсами
в службі зайнятості
................................. 252
9.1. Організація автоматизованого розв’язування задач з
управління зайнятістю населення ................... 252
9.2. Інформаційне забезпечення ........................ 257
9.3. Методика та алгоритми автоматизованого розв’язування задач 
з обліку безробіття та працевлаштування громадян .... 260
Додаток ................................................ 271
Література ............................................. 276

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.