лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Міжнародна інвестиційна діяльність

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Зміст

 

Тема 1. Вступ: міжнародні інвестиції

Економічна сутність інвестицій. Валові та чисті інвестиції. Ефект мультиплікатора. Внутрішні, іноземні та зарубіжні інвестиції. Міжнародні інвестиції. Прямі та портфельні інвестиції. Систематизація міжнародних інвестицій.
Ключові терміни і поняття
Література
Контрольні запитання
Проблемні запитання

 

Тема 2. Міжнародне інвестування

2.1. Сутність і мотивація міжнародної інвестиційної діяльності
Інвестиційна діяльність, її суб’єкти і об’єкти. Міжнародна інвестиційна діяльність. Мотивація суб’єктів інвестування. Інвестиційні ресурси і світове інвестиційне багатство. Фактори міжнародного інвестування. Міжнародна інвестиційна інфраструктура.
Ключові терміни і поняття
Література
Контрольні запитання
Проблемні запитання
2.2. Міжнародна підприємницька інвестиційна діяльність
Контрактні та інвестиційні форми міжнародного бізнесу, їх порівняльна характеристика. Міжнародне інвестування у контексті інтернаціоналізації. Стратегічна орієнтація країн базування і приймаючих країн. Переваги і стримуючі фактори іноземної підприємницької діяльності. Мотивація безпосередніх партнерів. Міжнародні спільні підприємства та їх систематизація.
Ключові терміни і поняття
Література
Контрольні запитання
Проблемні запитання

2.3. Міжнародні операції з цінними паперами

Міжнародні операції з цінними паперами. Цінні папери, їх фундоментальні якості та систематизація. Характеристики акцій та облігацій. Похідні цінні папери. Види міжнародних операцій з цінними паперами. Учасники міжнародних операцій з цінними паперами. Фондова біржа.
Ключові терміни і поняття
Література
Контрольні запитання
Проблемні запитання
2.4. Особливості венчурного інвестування
Сутність венчурного капіталу. Джерела венчурного фінансування. Венчурні інвестори. Підприємницькі структури венчурного капіталу в розвинутих країнах світу. Мали венчурні фірми. Квазіризикові форми організації венчура.
Ключові терміни і поняття
Література
Контрольні запитання
Проблемні запитання

 

Тема 3. Міжнародний інвестиційний ринок
і розвиток його структури

3.1. Міжнародний інвестиційний ринок і його кон’юнктура
Факторні, товарні і фінансові ринки. Грошовий ринок і ринок капіталу. Інвестиційний ринок і міжнародні інвестиційні ринки. Розвиток структури міжнародного інвестиційного ринку. Попит і пропозиція на міжнародному ринку.
Ключові терміни і поняття
Література
Контрольні запитання
Проблемні запитання
3.2. Особливості функціонування міжнародного ринку цінних паперів
Місце та роль ринку цінних паперів у структурі міжнародного інвестиційного ринку. Особливості побудови та функціонування міжнародного ринку цінних паперів. Складові та структурна міжнародного ринку облігацій. Єврооблігації: їх класифікація та характеристики. Рейтинг цінних паперів. Методи обліку обсягів торгівлі цінними паперами на фондових біржах. Біржові та позабіржові ринки.
Ключові терміни і поняття
Література
Контрольні запитання
Проблемні запитання

Тема 4. Регулювання міжнародної інвестиційної діяльності

4.1. Загальні методи та рівні регулювання
Методи і форми регулювання міжнародної інвестиційної діяльності. Особливості їх застосування на національному і міжнародному рівнях. Національний рівень регулювання. Глобалізація інвестування і сучасні регулятивні проблеми.
Ключові терміни і поняття
Література
Контрольні запитання
Проблемні запитання
4.2. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ РИНКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Моделі організації РЦП і його державне регулювання. Саморегулювання ринку цінних паперів. Міжнародні інститути регулювання РЦП. Фондова біржа як суб’єкт і об’єкт регулювання.
Ключові терміни і поняття
Література
Контрольні запитання
Проблемні запитання

 

тема 5. Міжнародна інвестиційна діяльність в Україні

5.1. Формування і оцінка параметрів національного інвестиційного клімату

Сегменти і рівні середовища інвестиційної діяльності. Політична стабільність та ризики. Етапи розвитку правового регулювання іноземного інвестування. Економічне середовище здійснення іноземних інвестицій. Інституціональне регулювання прямих і портфельних інвестицій. Інфраструктура інвестування. Параметри і експертні оцінки інвестиційного клімату в Україні.

Ключові терміни і поняття
Література
Контрольні запитання
Проблемні запитання
5.2. Масштаби, тенденції і проблеми іноземного інвестування
Обсяги залучення і динаміка іноземних інвестицій в економіку України. Форми і види іноземних інвестицій. Суб’єкти інвестування. Географічна і галузева структура прямих інвестицій, їх регіональний розподіл. Тенденції іноземного інвестування. Результативність і проблеми залучення іноземних інвестицій. Міжнародні портфельні запозичення України. Кредитування з боку міжнародних організацій і технічна допомога.
Ключові терміни і поняття
Література
Контрольні запитання
Проблемні запитання

5.3. Стратегія залучення і використання іноземних інвестицій

Внутрішні і зовнішні фактори інвестиційної стратегії України. Необхідність і сутність селективного регулювання іноземних інвестицій. Проблема обсягів залучення іноземних інвестицій. Селекція інвестицій за суб’єктами, розмірами і термінами. Галузева селекція і регіональні пріоритети. Національний, пільговий і обмежувальний режими іноземного інвестування. Форми стимулювання і критерії обмеження іноземної інвестиційної діяльності. Концепція “інвестиційних полів” і активізація прямого іноземного інвестування. Розвиток національного фондового ринку як умова портфельного іноземного інвестування.
Ключові терміни і поняття
Література
Контрольні запитання
Проблемні запитання
5.4. Проблеми інвестування за рубіж
Масштаби і структура інвестицій за рубіж. Порядок інвестування за рубіж майнових і валютних цінностей. Можливості створення українських ТНК. Проблема «втечі капіталу»
Ключові терміни і поняття
Література
Контрольні запитання
Проблемні запитання
5.5. Потенціал вільних (спеціальних) економічних зон
Вільні (спеціальні економічні зони) та їх типи. Підходи до створення ВЕЗ. Масштаби і особливості використання ВЕЗ у світогосподарській практиці. Створення і функціонування СЕЗ в Україні. Території пріоритетного розвитку та спеціальні режими інвестиційної діяльності. Проблеми і перспективи розвитку форм локалізації інвестиційного клімату.
Ключові терміни і поняття
Література
Контрольні запитання
Проблемні запитання
5.6. Можливості венчурного інвестування в Україні
Венчурне інвестування в інноваційних процесах. Становлення венчурного бізнесу в Україні. Основні види джерел інвестування інноваційної діяльності. Управління інноваційною діяльністю. Роль міжнародних структур в інвестуванні національних венчурних фірм. Форми та методи стимулювання інноваційної діяльності в Україні.
Ключові терміни і поняття
Література
Контрольні запитання
Проблемні запитання

 

Тема 6. Облік інвестиційних операцій

6.1. Методологія і порівняльний аналіз міжнародної
та національної систем обліку інвестування

Інтернаціоналізація господарського життя і стандартизація бухгалтерського обліку. Міжнародні і національні органи із стандартизації бухгалтерського обліку. Характеристика МСБО і відображення в них інвестиційних операцій. Гармонізація українських П(С)БО з міжнародними стандартами.
Ключові терміни і поняття
Література
Контрольні запитання
Проблемні запитання
6.2. Особливості обліку у спільних підприємствах
Специфіка обліку при формуванні і змінах статутного фонду СП. Облік фінансових результатів та використання прибутку. Складання і надання фінансової звітності СП.
Ключові терміни і поняття
Література
Контрольні запитання
Проблемні запитання

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.