лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Міжнародна інвестиційна діяльність

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Д.Г. Лук'яненко, Б.В. Губський, О.М. Мозговий

 

 

 

Міжнародна інвестиційна діяльність

 

Підручник

 

 

 

Затверджено Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів, на навчаються на спеціальності “Міжнародна економіка”

 

 

 

 

Київ КНЕУ 2002

 

 

Рецензенти:
Ю. В. Макогон, д-р екон. наук, проф.
(Донецький національний університет)
А. П. Румянцев, д-р екон. наук, проф.
(Національний університет ім. Тараса Шевченка)

 

Міжнародна інвестиційна діяльність. Підручник / Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В., Мозговий О.М. та ін. — К.: КНЕУ, 2002. —   с.
ISBN

Розглядається інвестиційна діяльність у системі міжнародного бізнесу. Основна увага приділена сутності, мотивації і формам міжнародного інвестування. Показано розвиток міжнародного інвестиційного ринку і його структури, висвітлено суттєві моменти щодо регулювання інвестиційної діяльності на національному, між- і наднаціональному рівнях. Розглянуто умови, масштаби, динаміку, проблеми і перспективи міжнародної інвестиційної діяльності в Україні, включаючи обліково-аналітичний аспект.

Підручник рекомендується для студентів вищих економічних навчальних закладів при вивченні дисципліна «Міжнародна інвестиційна діяльність».

ББК___
ISBN                                                                                        O КНЕУ, 2002
Навчальне видання

 

Лук’яненко Д.Г.
Губський Б.В.
Мозговий О.М. та ін.

 

 

Міжнародна
інвестиційна
діяльність

 

 

 

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.