лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Господарське законодавство

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

3. Державна реєстрація суб’єктів господарської діяльності


Визначаючи поняття державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, потрібно запам’ятати, що реєстрація є засвідченням факту створення або припинення юридичної особи, засвідченням факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.
Положення про порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності (СПД) затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 р. № 740. Окремо потрібно з’ясувати положення Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 р. Відповідно до чинного законодавства державна реєстрація суб’єк­тів підприємницької діяльності проводиться у виконавчому комітеті міської, районної ради або в районній, районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації за місцезнаходженням або місцем проживання суб’єкта.
Для того щоб правильно визначити реєстраційну процедуру, вам необхідно з’ясувати визначення місцезнаходження суб’єкта підприємницької діяльності, що підтверджує статус засновників СПД.
Зверніть особливу увагу на перелік документів, що підлягають поданню до органу державної реєстрації.
Від процедури державної реєстрації слід відрізняти постановку на облік або реєстрацію в різноманітних уповноважених державних органах. Насамперед, суб’єкт господарювання після проходження процедури державної реєстрації стає на облік:

  • у податковій інспекції (крім того керівник і засновники реєструються в податковій міліції);
  • у територіальних органах статистики;
  • у територіальних органах Пенсійного фонду;
  • у територіальних органах соціального страхування (від нещасних випадків на виробництві, тимчасової непрацездатності);
  • у територіальних органах Фонду зайнятості.

Самостійно визначте підстави і порядок проведення перереєстрації СПД.
Скасування державної реєстрації суб’єкта підприємницької ді-
яльності — юридичної особи
здійснюється органом державної реєстрації за заявою власника (власників) або уповноваженого ним (ними) органів, а також на підставі рішення господарського суду у разі: визнання установчих документів недійсними або такими, що суперечать законодавству; провадження діяльності, що суперечить установчим документам та законодавству; несвоєчасного повідомлення суб’єктом підприємницької діяльності про зміну назви, організаційної форми, форми власності та місцезнаходження; визнання суб’єкта підприємницької діяльності банкрутом (у випадках, передбачених законодавством); неподання протягом 1 року до органів державної податкової служби податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності згідно із законодавством.


4. Засоби державного регулювання господарської діяльності.


Державна підтримка господарської діяльності

Вивчаючи останнє питання цієї теми, в першу чергу з’ясуйте, що таке метод і форма державного впливу на господарські відносини.
Варто знати, що ГК оперує терміном «засоби регулюючого впливу». Основними засобами регулюючого впливу держави на суб’єктів господарювання відповідно до ст. 12 ГК є: державне замовлення, державне завдання; ліцензування, патентування і квотування; сертифікація та стандартизація; застосування нормативів та лімітів; регулювання цін і тарифів; надання інвестиційних, податкових та інших пільг; надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій.
Після цього охарактеризуйте кожний засіб регулюючого впливу окремо.
Так, державне замовлення є засобом державного регулювання економіки шляхом формування на договірній (контрактній) основі складу та обсягів продукції (робіт, послуг), необхідної для державних потреб, розміщення державних контрактів на поставку (закупівлю) цієї продукції (виконання робіт, надання послуг) серед суб’єктів господарювання, незалежно від їх форми власності.
Законодавством України можуть бути передбачені особливості державного замовлення в певних сферах.
Визначаючи термін «ліцензування», запам’ятайте, що це засоби державного регулювання господарської діяльності, направлені на забезпечення єдиної державної політики у тій чи іншій сфері та захист економічних і соціальних інтересів громадян.
Відносини, пов’язані з ліцензуваннямпідприємницької діяльності, регулюються Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1.06.2000 р. Крім того, ліцензування банківської діяльності, діяльності з надання фінансових послуг, зовнішньоекономічної діяльності, ліцензування каналів мовлення, ліцензування у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії, ліцензування у сфері освіти, ліцензування у сфері інтелектуальної власності, виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, у сфері телекомунікацій здійснюється згідно з законами, що регулюють відносини у цих сферах.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» в Україні діє 34 органи ліцензування. На підставі ліцензії, виданої центральним органом виконавчої влади, господарська діяльність провадиться по всій території України, а на підставі ліцензії, виданої місцевим органом виконавчої влади, — на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Суб’єкт господарювання, який має намір провадити певний вид господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії. До заяви про видачу ліцензії додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа.
Для окремих видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, до заяви про видачу ліцензії також додаються документи, вичерпний перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 4.07.2001 р. № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності».
З’ясуйте, в яких випадках видача ліцензії здійснюється тільки за результатами відкритих конкурсів.
Вивчаючи тексти лекції за темою 2 з підручника, ви зможете з’ясувати, що патентуваннюзгідно із Законом України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23.03.1996 р. підлягає торговельна діяльність за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток на території України, діяльність з обміну готівкових валютних цінностей (включаючи операції з готівковими платіжними засобами, вираженими в іноземній валюті, та з кредитними картками), а також діяльність з надання послуг у сфері ігрового бізнесу та побутових послуг.

 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.