лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Господарське законодавство

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Питання, які виносяться
на залік з дисципліни
«Господарське законодавство України»

 

 

 

  • Поняття, сутність та зміст господарських відносин.
  • Поняття, елементи господарських правовідносин.
  • Поняття, ознаки, система господарського законодавства України.
  • Поняття, види джерел господарського законодавства.
  • Поняття та ознаки підприємницької діяльності.
  • Принципи підприємницької діяльності.
  • Види суб’єктів підприємницької діяльності.
  • Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності.
  • Ліцензування господарської діяльності.
  • Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.
  • Особливості державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності за участю іноземців.
  • Перереєстрація суб’єктів підприємницької діяльності: підстави і порядок.
  • Припинення підприємницької діяльності.
  • Регуляторна політика держави у сфері підприємництва. Правові гарантії підприємницької діяльності.
  • Поняття сертифікації та стандартизації та їх значення у здійсненні господарської діяльності.
  • Поняття патентування у підприємницькій діяльності.
  • Поняття підприємств за законодавством України.
  • Види підприємств за законодавством України.
  • Правовий статус майна підприємств.
  • Правове положення об’єднань підприємств.
  • Припинення діяльності підприємств.
  • Кооперативи як суб’єкти господарської діяльності.
  • Особливості правового статусу фізичних осіб-підприємців.
  • Правовий статус неприбуткових установ та організацій. Порядок визнання установи та організації неприбутковою.
  • Поняття, ознаки та види господарських товариств.
  • Органи управління господарським товариством.
  • Поняття, види акціонерних товариств, порядок створення акціонерного товариства. Засновники, учасники акціонерного товариства.
  • Правовий режим акцій.
  • Особливості правового статусу товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю.
  • Особливості правового статусу командитного товариства.
  • Особливості правового статусу повного товариства.
  • Право власності. Поняття та форми власності в економіці України.
  • Право оперативного управління: правовий статус.
  • Право господарського відання: правовий статус.
  • Правовий статус Фонду державного майна України.
  • Поняття та ознаки права державної та комунальної власності.
  • Поняття та ознаки права приватної власності.
  • Приватизація як особливий вид набуття права власності.
  • Правовий режим використання природних ресурсів за законодавством України.
  • Об’єкти прав промислової власності.
  • Правовий режим майна державних (комунальних) підприємств.
  • Поняття господарсько-правових зобов’язань.
  • Принципи виконання господарсько-правових зобов’язань.
  • Способи забезпечення виконання господарсько-правових зобов’язань.
  • Поняття та ознаки господарського договору.
  • Класифікація господарських договорів.
  • Порядок укладання господарських договорів.
  • Умови господарських договорів.
  • Види цін та порядок їх встановлення.
  • Державне регулювання цін і тарифів.
  • Поняття та ознаки біржі.
  • Функції, права та обов’язки біржі.
  • Правове положення товарної біржі.
  • Правове положення фондової біржі.
  • Біржові угоди.
  • Правила біржової торгівлі.
  • Поняття неплатоспроможності за законодавством України.
  • Підстави для порушення справи про банкрутство.
  • Стадії провадження у справах про банкрутство.
  • Відновлення платоспроможності боржника. Правовий статус санації.
  • Мирова угода як одна з процедур провадження у справах про банкрутство.
  • Наслідки визнання боржника банкрутом. Ліквідація банкрута.
  • Законодавство про захист економічної конкуренції. Прояви порушення законодавства щодо економічної конкуренції.
  • Правовий статус Антимонопольного комітету України.
  • Поняття монопольного (домінуючого) становища. Прояви зловживання монопольним (домінуючим) становищем.
  • Антиконкурентні узгоджені дії як порушення економічної конкуренції.
  • Правовий статус природних монополій.
  • Дискримінація суб’єктів господарювання органами влади і управління як порушення економічної конкуренції.
  • Концентрація як прояв порушення економічної конкуренції.
  • Прояви недобросовісної конкуренції за законодавством України.
  • Поняття і захист комерційної таємниці.
  • Юридична відповідальність суб’єктів господарської діяль­ності.
  • Види господарсько-правових санкцій.
  • Поняття та види банків за законодавством України.
  • Відкриття та ведення рахунків в установах банків.
  • Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності.
  • Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
  • Види зовнішньоекономічної діяльності.
  • Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.
  • Зовнішньоекономічні договори (контракти).
  • Порядок здійснення розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності.
  • Інвестиційна діяльність в Україні. Роль інноваційних технологій у розвитку економіки України.
  • Правовий режим іноземних інвестицій. Форми іноземного інвестування.
  • Правове положення концесій. Види концесій в Україні.
  • Правовий режим вільних економічних зон.
  • Система і повноваження господарських судів в Україні.
  • Справи, які розглядаються господарськими судами.
  • Роль третейських судів у розгляді спорів між суб’єктами господарювання.
  • Правовий статус міжнародного комерційного арбітражного суду в Україні.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.