лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Господарське законодавство

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Тема 12
ПРАВОВІ ЗАСАДИ БЕЗПЕКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


1. Поняття та елементи економічної безпеки
2. Система правоохоронних та правозастосовчих органів, які визначають ступінь безпеки суб’єктів господарювання
3. Повноваження посадових осіб Державної податкової служби, Державної контрольно-ревізійної служби, митної служби, Державного департаменту по боротьбі з економічною злочинністю МВС України та інших органів
12.1. Методичні вказівки до вивчення теми


1. Поняття та елементи економічної безпеки


Розглядаючи це питання, наголосимо, що держава здійснює контроль і нагляд за господарською діяльністю, а саме:

 • у сфері збереження та витрачання коштів і матеріальних цінностей суб’єктами господарських відносин — за станом і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності;
 • у сфері фінансових, кредитних відносин, валютного регулювання та податкових відносин — за додержанням суб’єктами госпо­дарювання кредитних зобов’язань і розрахункової дисципліни, додержанням вимог валютного законодавства, податкової дисципліни;
 • у сфері цін і ціноутворення — з питань додержання суб’єктами господарювання державної дисципліни цін на продук­цію і послуги;
 • у сфері земельних відносин — за використанням і охороною земель; водних ресурсів і лісового господарства — за використанням і охороною вод та лісів, відтворенням водних ресурсів і лісів;
 • у сфері виробництва і праці — за безпекою виробництва і праці, додержанням законодавства про працю; за протипожежною, екологічною, санітарно-гігієнічною безпекою; за додержанням стандартів, норм і правил, якими встановлено обов’язкові вимоги щодо різних умов здійснення господарської діяльності;
 • у сфері споживання — за якістю і безпечністю продукції;
 • у галузі зовнішньоекономічної діяльності — з питань технологічної, економічної, екологічної та соціальної безпеки.

2. Система правоохоронних та правозастосовчих органів, які визначають ступінь безпеки суб’єктів господарювання


Треба запам’ятати, що основними органами, які мають право здійснення контролю у межах своєї компетенції, є:

 • органи і посадові особи податкової служби (Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 4.12.1990 р.);
 • органи і посадові особи державної контрольно-ревізійної служби (Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26.01.1993 р.);
 • органи і посадові особи Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю МВС України (Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 р.);
 • органи і посадові особи санітарно-епідеміологічної служби (Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р.);
 • органи і посадові особи Державної пожежної охорони (Закон України «Про пожежну безпеку» від 17.12.1993 р.);
 • органи і посадові особи Державного комітету з нагляду за охороною праці (Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р.);
 • органи і посадові особи служби у справах захисту прав споживачів та ін.

За певних обставин господарська діяльність потребує поперед­нього проведення екологічної експертизи відповідно до Закону України «Про екологічну експертизу» від 09.02.1995 р.
Існують спеціалізовані установи щодо контролю якості різних видів продукції, наприклад, ліків (Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 р.), харчових продуктів (Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» від 23.12.1997 р.) та ін.
Держава зобов’язує суб’єктів господарювання вести бухгалтерський облік та звітність відповідно до вимог, встановлених законодавством (Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р.).
Держава забезпечує захист прав суб’єктів господарювання та споживачів незалежно від їх організаційних форм і форм влас-
ності на майно.
Детальніше з цим питанням можна ознайомитись з матеріалів підручника.


3. Повноваження посадових осіб Державної податкової служби, Державної контрольно-ревізійної служби, митної служби, Державного департаменту по боротьбі з економічною злочинністю МВС України та інших органів


Наголосимо, що державні органи і посадові особи, уповноважені здійснювати державний контроль і державний нагляд за гос­подарською діяльністю в зазначених сферах, їх статус та загальні умови здійснення контролю і нагляду встановлюються закона­ми. Але втручання державних органів у господарську діяльність суб’єктів господарювання не допускається, якщо ця діяльність не зачіпає передбачених законодавством України прав державних органів із здійснення контролю та нагляду за господарською діяльністю. Державні органи і посадові особи зобов’язані здійснювати інспектування і перевірки діяльності суб’єктів господарювання неупереджено, об’єктивно і оперативно, точно додержу­ючись вимог законодавства і встановлених правил, поважаючи права і законні інтереси суб’єктів господарювання.
Зазначимо, що суб’єкт господарювання має право на одержання інформації про результати інспектування і перевірок
його діяльності протягом 30 днів після їх закінчення. Дії та рішення державних органів контролю та нагляду, а також їх посадових осіб, які проводили інспектування і перевірку, можуть бути оскаржені суб’єктом господарювання у встановленому законодавством порядку.
12.2. Рекомендована література
Основна

  • Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 4. — Ст. 20.
  • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 27. — Ст. 218.
  • Закон України «Про пожежну безпеку» 17.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 5. — Ст. 21.
  • Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 49. — Ст. 668.
  • Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» від 23.12.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 19. — Ст. 98.
  • Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.1990 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 6. — Ст. 37.
  • Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26.01.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 13. — Ст. 110.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.