лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Господарське законодавство

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

5. Обмеження щодо демпінгового та субсидованого імпорту та інших порушень конкуренції у зовнішньоекономічній діяльності в Україні


Варто звернути увагу на те, що поряд із заінтересованістю у створенні конкурентного середовища, держава зацікавлена в розвитку національного товаровиробника і захищає його від антикон­курентних дій імпортерів аналогічної продукції.
Правовою основою такого захисту є закони України від 22.12.1998 р.: «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту», «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну». Крім того, до цієї сфери можна зарахувати і Закон України «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження» від 17.02.2000 р.
Законодавством передбачено, що у разі застосування суб’єкта­ми господарювання за кордоном певних дій, які не відповідають конкурентним правилам і у свою чергу завдають або можуть зав­дати шкоди національному товаровиробнику, компетентні державні органи мають право прийняти рішення про запровадження особливих умов імпортування.
До дій, які можуть викликати впровадження особливих заходів, належать:

 • субсидований імпорт;
 • демпінговий імпорт.

Крім того, спеціальні заходи щодо імпорту здійснюються за наявності дослідження, в ході якого визначаються:
1) тенденції зростання обсягу імпорту в Україну товару (товарів) та (або) умов його здійснення;
2) факти (фактів) заподіяння значної шкоди та (або) виникнення загрози заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику, що є наслідком цього імпорту;
3) наявність причинно-наслідкового зв’язку між зростанням обсягу імпорту товару та (або) умовами його здійснення та заподіянням значної шкоди та (або) виникненням загрози заподіяння значної шкоди.
Зазначимо, що проведення антидемпінгового розслідування, а також розгляд питань щодо субсидованого імпорту та особливих умов імпорту в Україні здійснюється Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції, Державною митною службою України, а також Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі.
Якщо зростання обсягу імпорту в Україну відбувається у таких розмірах та (або) у такі строки або на таких умовах, що заподіюється або існує загроза заподіяння значної шкоди, з метою захисту національних інтересів може бути прийняте рішення про застосування таких спеціальних заходів:

 • обмеження строку дії дозволів на імпорт;
 • запровадження режиму квотування імпорту в Україну, що є об’єктом спеціального розслідування, з визначенням обсягів квот та порядку їх розподілу;
 • перегляд розміру ввізного мита на імпортований товар та ін.

Детальніше з цим питанням можна ознайомитися з матеріалів підручника.
8.2. План семінарського заняття

 • Поняття економічної конкуренції. Законодавство про захист економічної конкуренції.
 • Прояви порушення законодавства щодо економічної конкуренції. Правовий статус природних монополій.
 • Прояви недобросовісної конкуренції. Поняття і захист комерційної таємниці.
 • Правовий статус Антимонопольного комітету України.
 • Обмеження щодо демпінгового та субсидованого імпорту в Україну, який завдає шкоди інтересам національного товаровиробника та інших порушень конкуренції у зовнішньоекономічній діяльності в Україні.

Теми рефератів

 • Антимонопольна політика за законодавством країн Західної Європи.
 • Державне втручання у діяльність природних монополій.

8.3. Термінологічний словник

 • Недобросовісна конкуренція.
 • Антимонопольний комітет України.
 • Субсидований імпорт.
 • Демпінг.
 • Комерційна таємниця.
 • Економічна конкуренція.

8.4. Завдання для перевірки знань

 • Правовий статус комерційної таємниці за законодавством України.
 • Порівняльна реклама як прояв недобросовісної конкуренції. Відповідальність за її здійснення.
 • Процедура порушення справи щодо демпінгового імпорту на територію України.

8.5. Рекомендована література
Основна

 • Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 12. — Ст. 64.
 • Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26.11.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 50. — Ст. 472.
 • Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 36. — Ст. 164.
 • Закон України «Про природні монополії» від 20.04.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 30. — Ст. 238.
 • Закон України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» від 22.12.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 12—13. — Ст. 80.
 • Закон України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» від 22.12.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 11. — Ст. 78.
 • Закон України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» від 22.12.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 9—10. — Ст. 65.
 • Закон України «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження» від 17.02.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 12. — Ст. 97.
 • Розпорядження Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 р. № 5 (В редакції Розпорядження Антимонопольного комітету № 169-р від 29.06.1998 р.) Правила розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України.

Додаткова

  • Антимонопольне законодавство України / Ред. В. П. Супрун. — К.: Юрінком Інтер, 2001.
  • Чумарин И. Г. Тайна предприятия: что и как защищать. — СПб.: ДНК, 2002.
  • Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны / Г. А. Андрощук, П. П. Крайнев. — К.: Ин Юре, 2000.
 

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.