лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Економіка аграрного підприємства

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

ЗМІСТ

Вступ...................................... 3
Програма дисципліни «Економіка аграрних підприємств»...... 5
Тема 1.    Предмет і метод курсу «Економіка аграрних підприємств».. 30
Тема 2.    Попит і пропозиція на сільськогосподарську
продукцію в умовах ринку.................... 38
Тема 3.    Підприємство як основна ланка ринкової економіки...... 45
Тема 4.    Зовнішнє середовище діяльності аграрних підприємств
у ринковій економіці........................ 60
Тема 5.    Витрати виробництва і собівартість продукції
(робіт, послуг) аграрних підприємств.............. 72
Тема 6.    Кінцеві результати діяльності аграрних підприємств...... 95
Тема 7.    Земельні ресурси та ефективність їх використання
в аграрних підприємствах.................... 115
Тема 8.    Трудові ресурси і продуктивність праці
в аграрних підприємствах.................... 139
Тема 9.    Основні фонди і виробничі потужності
аграрних підприємств...................... 158
Тема 10. Матеріально-речові елементи основних виробничих фондів
та ефективність їх використання................ 175
Тема 11. Оборотний капітал аграрних підприємств........... 191
Тема 12. Нематеріальні ресурси (активи) підприємств......... 206
Тема 13. Авансований і власний капітал аграрних підприємств.... 213
Тема 14. Інвестиції та їх ефективність................... 231
Тема 15. Ефективність діяльності аграрних підприємств
та оцінка їх ринкової позиції.................. 243
Тема 16. Ціни на сільськогосподарську продукцію........... 260
Тема 17. Якість продукції аграрних підприємств............. 273
Тема 18. Науково-технічний прогрес та інноваційна
діяльність аграрних підприємств................ 284
Тема 19. Інтенсивність розвитку аграрних підприємств......... 298
Тема 20. Розміщення і спеціалізація сільськогосподарського
виробництва та галузева структура аграрних підприємств. 313
Тема 21. Агропромислова інтеграція і організаційні
форми її функціонування.................... 328
Тема 22. Державне регулювання і підтримка розвитку
аграрних підприємств...................... 337

Методичні поради до написання курсових робіт............ 346

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.