лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Маркетинговий менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Для чіткого розподілу функцій між окремими працівниками може бути використаний матричний метод, тобто побудова відповідних лінійних карт, в яких відображається інформація щодо того, хто і в якій мірі бере участь у вирішенні тих чи інших питань. Приклад такої карти наведено в табл. 5. При цьому літерами позначено:
Р — прийняття рішення;
П — підготовка рішення;
У — участь у підготовці рішення;
С — участь в узгодженні рішення;
К — контроль за виконанням рішення;
И — виконання рішення.
Таблиця 5
ЛІНІЙНА КАРТА РОЗПОДІЛУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ


Функції

Виконавці

 

А

Б

В

Дослідження

Р

П

У

Управління асортиментом продукції

С

И

К

Реклама

У

Р

С

Розробка цін

С

У

Р

Відповідно до визначеної структури, задач та функцій відділу маркетингу здійснюється підбір його працівників. Слід знати, що ті, хто буде працювати, повинні відповідати цілому комплексу вимог. Ось деякі з найголовніших:

 • відповідність загальним вимогам до управлінських кадрів (компетентність, високі моральні якості, пунктуальність, дисциплінованість тощо);
 • системність знань, ерудиція;
 • комунікабельність;
 • спрямованість до нового, динамізм;
 • дипломатичність, уміння запобігти виникненню конфліктів;
 • знання іноземних мов.

Для фахівців з маркетингу дедалі необхіднішими стають такі якості:

 • стратегічне мислення;
 • комунікативні здібності;
 • орієнтованість на споживача;
 • здатність керувати людьми;
 • підприємницькі здібності;
 • орієнтація на обслуговування;
 • творче, новаторське ставлення до справи;
 • уміння вести переговори;
 • аналітичні здібності;
 • орієнтація на глобальний підхід;
 • підготовка в області загального менеджменту;
 • уміння опрацювання інформації за допомогою комп’ютера;
 • глибокі спеціальні маркетингові знання.

У сучасних умовах розвитку економіки України досить актуальним є питання про переведення підприємств на маркетингові засади діяльності, тобто переорієнтацію підприємств із вирішення власних проблем на інтереси і потреби споживачів.
Серед причин невдалої переорієнтації головними є:

 • недостатня глибина та інтенсивність навчання і підготовки керівників вищої ланки;
 • неправильне розуміння сутності маркетингу (максимальна орієнтація не на маркетинг, як філософію підприємницької діяльності, а на вдосконалення збуту);
 • небажання зв’язувати себе зобов’язаннями щодо здійснення тривалих процесів реорганізації;
 • несприйняття змін;
 • відсутність часу і коштів.

Одна з причин невдач — незнання алгоритму такої переорієнтації. Він, на наш погляд, може бути таким.
Вихідний етап — визначення місії підприємства, націленої на задоволення потреб споживачів, роз’яснення її сутності всім працівникам організації.
Результат цього етапу — сформована команда керівників, яка здатна і готова сформулювати завдання перебудови, оголосити її, здійснити докорінні зміни в стосунках підприємства і споживачів.
Другий етап — маркетинговий аудит, тобто збір інформації для детального аналізу поточної ситуації та розроблення рекомендацій з підвищення ефективності діяльності підприємства.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.