лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Маркетинговий менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Рис.11. Структура відділів
збуту і самостійного відділу
маркетингу

Рис.12. Сучасна схема управління маркетингом підприємства

Формуючи організаційну структуру, підприємство мусить розраховувати на наявні ресурси (у тому числі кадрові), бути готовим до змін і нововведень, запроваджувати маркетингову психологію у всі підрозділи управління.
Таблиця 4
ЦІЛІ МАРКЕТИНГУ ТА ІНШИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІДПРИЄМСТВА


Сфери діяльності

Цілі маркетингу

Цілі інших підрозділів

Виробництво

Випуск «адресованої проду­кції».
Різноманітність асортименту, інновацій

Випуск масової стандартизованої продукції.
Обмеженість асортименту, стабільність технологічного процесу

Фінанси

Гнучкість бюджету, достатність витрат на маркетинг

Незмінність бюджетних асигнувань, пріоритетність забезпечення внутрішніх потреб

Конкурентна
позиція

Активна наступальна діяльність проти конкурентів

Пасивна, захисна конкурентна позиція

Матеріально-тех­нічне забезпечення

Пошук нових товарів виробничо-технічного призначення

Стабільність господарських зв’язків

Слід також знати, що стосовно побудови організаційних струк­тур управління до кінці 90-х років превалювали ідеї Ф. Тейлора (пошук найкращого варіанта виконання робіт). Як альтернатива їм, виник інший підхід — «організація управління на основі гуманних відносин». Але для організації маркетингу на підприємстві найприйнятливішою, на наш погляд, є ідея Бернса і Сталкера, які в 1961 р. запропонували підхід до організації управління «з погляду дії факторів навколишнього середовища». Згідно з цим підходом кожне підприємство повинно визначатися зі своїм місцем на відрізку між двома діаметрально протилежними моделями побудови організаційних структур відділу маркетингу (рис. 13).

Рис. 13. Організація відділу маркетингу
«з погляду чинників навколишнього середовища»
Одним з найбільш складних і відповідальних є наступний етап організації маркетингу на підприємстві — розподілення функцій між виконавцями.
Для цього можуть бути використані такі підходи:

    • затратний — робота займає повний робочий день, між виконуваними функціями існує логічний зв’язок;
    • управлінський — створюються умови для того, щоб процес виконання маркетингових функцій здійснювався послідовно і в одному напрямі;
    • соціальний — виконувані функції відповідають статусу працівників;
    • гнучкий — залишається простір для швидкого реагування на зміну умов навколишнього середовища.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2022 BPK Group.