лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Маркетинговий менеджмент

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

А. В. ВОЙЧАК

МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

Рекомендовано Міністерством освіти України

 

 

 

 

 

Київ 2000

 

 

Рецензенти:
В. Я. Кардаш, канд. екон. наук, проф.
(Київ. нац. екон. ун-т)
В. П. Оніщенко, д-р екон. наук, проф.
(Укр. акад. зовніш. торгівлі)

 

 

 

 

 

 

 

Войчак А. В.
В 65       Маркетинговий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 100 с.
ІSBN 966–574–168–3
Навчально-методичний посібник містить типову програму, мето­дичні вказівки щодо вивчення окремих тем, плани практичних занять, задачі і завдання для самоконтролю, словник основних термінів, те­матику курсових робіт.
Для студентів вищих навчальних закладів, які самостійно вивчають дисципліну «Маркетинговий менеджмент».

ББК 65.290–2

a А. В. Войчак, 2000
ISBN 966–574–168–3                                                 a КНЕУ, 2000

Навчальне видання

ВОЙЧАК Анатолій Володимирович

МАРКЕТИНГОВИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

 

 

 

Редактор Л. Чуприна
Художник обкладинки О. Стеценко
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор А. Бородавко
Комп’ютерна верстка О. Чуб
Комп’ютерний набір О. Михолат,
О. Костюк
, О. Баранівської

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2021 BPK Group.