лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Страхові послуги

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

План семінарського заняття
1. Поняття страхової послуги, її необхідність і сутність.
2. Особливості маркетингу в страхуванні та його зав-
дання.
3. Характеристика систем продажу страхових полісів.
4. Страхові агенти та їхні функції. Система генеральних
агентств.

5. Страхові брокери та їхні функції.
6. Роль реклами в реалізації страхових послуг.
7. Необхідність і методи контролю з боку страхових
компаній і держави за реалізацією страхових послуг.

Література

&

   1, 11, 25, 26, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 59,
63, 64, 66, 76, 80, 81, 91, 92, 97, 99, 101, 102.

Термінологічний словник

Агент страховий — громадянин чи юридична особа, яка діє від імені та за дорученням страховика і виконує частину його страхової діяльності (укладення договорів страхування, одержання страхових платежів, виконання робіт, пов’язаних з виплатами страхових сум і страхового відшкодування). Страхові агенти є представниками страховика і діють у його інтересах за комісійну винагороду на підставі договору із страховиком.
Аквізиція — процес укладення нових договорів страхування (продажу страхових полісів).
Брокер страховий — громадянин чи юридична особа, яка зареєстрована у встановленому порядку як суб’єкт підприємницької діяльності й здійснює посередницьку діяльність на страховому ринку від свого імені на підставі доручень страхувальника або страховика.
Маркетинг страховий — комплексна система дій страховика (включаючи організацію і управління всією діяльністю страхової компанії), спрямована на надання таких страхових послуг і в такій кількості, які відповідають потенційному попиту.
Продаж страхових послуг через посередників — продаж за допомогою брокерів і агентів.
Прямий продаж страхових послуг — продаж самими страховиками (в тому числі через філії).
Реклама — платне, спрямоване на певну категорію потенційних споживачів повідомлення, що здійснюється через засоби масової інформації чи будь-яким іншим способом публічного звертання і агітує на користь певного товару, послуги, марки, фірми, особистості тощо.
Система продажу страхових послуг — канали просування страхових послуг до страхувальників.
Страхова послуга — товар, що його пропонує страхова компанія страхувальнику за певну плату (страхову премію).

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Теми рефератів

1. Роль і місце страхових брокерів в реалізації страхових послуг.
2. Особливості страхового маркетингу.
3. Роль реклами в просуванні страхових послуг до страхувальників.
4. Вимоги законодавства України щодо страхових посередників.
5. Особливості надання страхових послуг у Ллойді.
6. Споживна вартість страхової послуги та її ціна.

? Питання для дискусій

1. Переваги і недоліки прямого продажу страхових послуг.
2. Переваги і недоліки продажу страхових послуг через посередників.
3. Значення маркетингових досліджень для розробки маркетингової стратегії страхової компанії.
4. Основні напрями маркетингової політики страховика.
5. Фактори, які сприяють розвитку сфери страхових послуг в Україні.
6. Фактори, які заважають розвитку сфери страхових послуг в Україні.
!    ЗАВДАННЯ
ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

1. Хто такі страхові агенти і страхові брокери? В чому полягає принципова відмінність між ними?
2. Яку роль відіграє «система генеральних агентств» у розпов­сюдженні страхових послуг?
3. Що означає маркетинг у страхуванні?
4. В чому полягає споживна вартість страхової послуги?
5. Яку роль відіграє у реалізації страхових послуг «альтерна­тивна система розповсюдження»?
6. Які із перелічених робіт можуть виконувати:
— страхові агенти;
— страхові брокери:
а) реклама страхових послуг окремого страховика;
б) вдосконалення правил страхування;
в) пошук страхувальників;
г) пошук страховиків;
д) укладення договорів страхування;
є) розрахунок страхових тарифів;
ж) збирання страхових внесків;
з) консультування страхувальників;
7. Страхова премія — це:
а) винагорода страхувальнику за беззбиткове проходження страхової угоди;
б) оплата послуг страхового брокера;
в) плата страхувальника за страховку;
8. Аквізитор — це:
а) спеціаліст, який обчислює страхові тарифи;
б) інкасатор;
в) уповноважена страховиком особа, що укладає або поновлює договори страхування;
г) спеціаліст, який оцінює збитки у морській аварії.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.