лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Страхові послуги

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

n Тема 10. Автотранспортне страхування

Необхідність і значення страхування автотранспортних ризиків. Поняття автотранспортного страхування, його сутність. Об’єкти страхування. Розвиток системи автотранспортного страхування. Сучасний стан автотранспортного страхування.
Страхування автомобілів. Характеристика об’єктів страхування. Варіанти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Стра­хова сума. Страховий тариф. Фактори, що впливають на розмір страхового тарифу. Страхова премія. Строк страхування. Франшиза. Пільги страхувальникам. Оцінка збитків. Страхове відшкодування.
Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. Форми страхування. Суб’єкти страхування. Об’єк­ти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Строк страхування. Оцінка збитків. Страхове відшкодування.
Моторне (транспортне) страхове бюро України, його функції. Права і обов’язки членів МТСБ.
Міжнародна система «Зелена картка», її розвиток.
Страхування вантажів, що перевозяться автомобільним транспортом. Об’єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Визначення й порядок відшкодування збитків.
Страховий захист громадян від нещасних випадків на автомобільному транспорті. Форми страхування. Суб’єкти страхування. Обсяг відповідальності. Винятки. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Визначення та порядок виплати страхових сум.

n Тема 11. Морське страхування

Необхідність і особливості страхування морських ризиків. Суб’єкти страхування. Клуби взаємного морського страхування. Визначення договору морського страхування в Кодексі торговельного мореплавання.
Страхування морських суден. Об’єкти страхування. Класифікація суден за категоріями ризику. Обсяг відповідальності. Варіанти страхування. Винятки. Страхова сума. Страховий тариф. Стра­хова премія. Строк страхування. Оцінка збитків. Страхове від-
шкодування.
Страхування відповідальності власників суден: перед третіми особами, за забруднення державних територіальних вод. Обсяг відповідальності. Винятки. Страхова сума. Страховий тариф. Стра­хова премія. Строк страхування. Оцінка збитків. Страхове від-
шкодування.
Страхування вантажів, що перевозяться морським транспортом. Об’єкти страхування. Обсяг відповідальності. Варіанти стра­хування. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Оцінка збитків. Страхове відшкодування.
Страховий захист громадян від нещасних випадків на морському транспорті: членів судової команди, пасажирів. Форми стра­хування. Обсяг відповідальності. Винятки. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія та порядок її сплати. Визначення та виплата страхових сум. Перспективи розвитку морського страхування в Україні.

n Тема 12. Авіаційне страхування

Необхідність та особливості страхування авіаційних ризиків. Суб’єкти страхування. Об’єкти страхування. Законодавча база в авіаційному страхуванні. Авіаційний поліс Ллойда.
Страхування повітряних суден. Форми страхування. Об’єкти страхування. Обсяг відповідальності. Варіанти страхування. Винятки. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Строк страхування. Оцінка збитків. Страхове відшкодування.
Страхування відповідальності власників повітряних суден. Вар­шавська Конвенція (1929 р.). Суб’єкти страхування. Обсяг відповідальності. Винятки. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Строк страхування. Оцінка збитків. Страхове відшкодування.
Страхування вантажів, що перевозяться авіаційним транспортом. Об’єкти страхування. Обсяг відповідальності. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Оцінка збитків. Страхове відшкодування.
Страховий захист громадян від нещасних випадків на повітряному транспорті. Види страхування й умови їх проведення. Суб’єкти страхування. Форми страхування. Обсяг відповідальності. Винятки. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Визначення та виплата страхових сум.

n Тема 13. Страхування майна і відповідальності громадян

Необхідність і значення страхового захисту майна громадян. Розвиток і сучасний стан страхування особистої власності громадян. Види послуг страхових компаній громадянам — власникам майна. Суб’єкти страхування.
Страхування будівель і споруд. Об’єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Винятки. Страхове забезпечення. Стра­хова оцінка будівель і споруд. Страхова премія. Пільги страхувальникам. Оцінка збитку. Страхове відшкодування.
Страхування тварин у господарствах громадян. Страхування домашнього майна.
Інші види страхування майна громадян. Страховий захист відповідальності громадян перед третіми особами. Види й форми страхування.
Страхування особистої відповідальності власників будівель.
Страхування особистої відповідальності власників домашніх тварин.
Страхування професійної та іншої відповідальності.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.