лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Страхові послуги

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

n Тема 5. Медичне страхування

Необхідність, розвиток і сучасний стан медичного страхування. Суб’єкти страхування і відносини між ними. Форми проведення медичного страхування та їх особливості.
Обов’язкове медичне страхування. Обсяг відповідальності стра­ховика. Страхова сума. Порядок визначення розміру страхових премій і порядок їх сплати. Права і обов’язки сторін страхових відносин. Організація роботи страхової компанії, пов’язана з настанням відповідальності за фактом страхового випадку.
Добровільне медичне страхування. Договір страхування. Обсяг відповідальності страховика. Строк страхування. Страхова сума. Страхова премія. Порядок виплати страхового забезпечен­ня. Відмова у виплаті. Медичне страхування громадян, які виїздять за кордон.

n Тема 6. Страхування підприємницьких ризиків

Зміст поняття «підприємницькі ризики». Роль страхування у забезпеченні потреб підприємця в страховому захисті. Форми й види страхування.
Страхування від вогню та інших небезпек. Основні умови страхування. Суб’єкти страхування. Обсяг відповідальності страховика. Об’єкти страхування, їх оцінка. Винятки. Строк дії договору. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Оцінка збитку. Страхове відшкодування.
Страхування від перерв у виробництві внаслідок знищення або пошкодження застрахованого майна.
Страхування відповідальності товаровиробників за якість про­дукції, що виробляється; за забезпечення зайнятості робочих місць; за забруднення навколишнього середовища; страхування праців­ників від нещасних випадків за рахунок коштів підприємств.

n Тема 7. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ

Економічні завдання страхового захисту в сільському господарстві. Розвиток і сучасний стан страхування майна виробників сільськогосподарської продукції. Форми й види страхування май­на сільськогосподарських підприємств.
Обов’язкове страхування урожаю сільськогосподарських куль­тур і багаторічних насаджень. Об’єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Характеристика страхових випадків. Стра­хове забезпечення. Визначення вартості урожаю, обчислення й порядок сплати страхових премій. Організація роботи страхової компанії щодо визначення збитків і страхового відшкодування. Визначення факту й причин загибелі (пошкодження) урожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. Оцінка збитків при загибелі (пошкодженні) урожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. Страхове відшкодування.
Добровільне страхування урожаю сільськогосподарських куль­тур і багаторічних насаджень.
Страхування сільськогосподарських тварин.
Страхування будівель та іншого майна сільськогосподарських підприємств.

n Тема 8. Страхування технічних ризиків

Необхідність і значення страхування технічних ризиків. Види страхування. Страхування будівельно-монтажних ризиків. Умови страхування. Суб’єкти страхування. Об’єкти страхування, їх оцінка. Обсяг страхової відповідальності. Винятки. Строк дії договору. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Оцінка збит­ку. Страхове відшкодування.
Страхування машин від поломок. Умови страхування.
Страхування електронної техніки. Умови страхування.
Страхування післяпускових гарантійних зобов’язань. Умови страхування.
Тема 9. Страхування кредитних і фінансових ризикіВ
Необхідність і значення страхування у фінансово-кредитній сфері.
Сутність та економічний зміст страхування кредитів. Форми забезпечення кредитів: матеріальна або юридична.
Характеристика основних організаційних форм страхування кредитів. Страхування товарних кредитів. Страхування кредитів під інвестиційні засоби. Страхування споживчих кредитів. Страхування матеріальних цінностей, що передаються в заставу. Стра­хування експортних кредитів.
Характеристика окремих видів страхування кредитних ризиків. Страхування відповідальності позичальника за непогашен­ня кредиту. Об’єкт страхування. Обсяг страхової відповідальності. Страхова сума. Строк страхування. Страховий тариф. Стра­хова премія. Визначення розміру збитків. Страхове відшкодування.
Страхування ризику непогашення кредиту. Страхування банківських гарантій.
Сутність та економічний зміст страхування фінансових ризиків.
Характеристика окремих видів страхування фінансових ризиків: страхування прибутку (доходу); страхування депозитів; інші види. Умови страхування.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.