лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Страхові послуги

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

Курсова робота № 23
Страхування цивільної відповідальності
1. Необхідність і значення страхування цивільної відповідальності.
2. Форми та види страхування.
3. Сучасний стан і напрями удосконалення страхування цивільної відповідальності в Україні.

Література

&

   1; 8; 9; 10; 38; 40; 49; 61; 80; 81; 82; 86; 89; 90;
91; 94; 96; 103.
Курсова робота № 24
Страхування цивільної відповідальності
власників транспортних засобів

1. Економічна необхідність і розвиток страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.
2. Форми страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні та їх характеристика.
3. Проблеми і перспективи страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні.

Література

&

   1; 9; 10; 19; 38; 40; 47; 49; 75; 86; 89; 91; 92; 94;
103.
Курсова робота № 25
Страхування екологічних ризиків
1. Економічна необхідність, значення та сучасний стан екологічного страхування.
2. Форми та види страхування.
3. Страхування відповідальності підприємства на випадок забруднення навколишнього природного середовища.

Література

&

   1; 7; 8; 40; 61; 82; 86; 89; 92; 96; 103.

Тематика курсових робіт
з дисципліни «Страхові послуги»
(для студентів денної форми навчання)

1. Класифікація страхових послуг і проблеми її удосконалення.
2. Страхова послуга і дослідження попиту на неї.
3. Маркетинг в страхуванні та його значення.
4. Організація реалізації страхових послуг.
5. Розвиток системи страхових послуг в умовах монополії держави на ведення страхової справи.
6. Стан і розвиток системи страхових послуг в умовах ринкових відносин.
7. Форми надання страхових послуг фізичним  та юридичним особам.
8. Контроль за реалізацією страхових послуг.
9. Основи побудови тарифів майнового страхування.
10. Страхування майна сільськогосподарських підприємств як економічний важіль в забезпеченні стабільності сільськогосподарського виробництва.
11. Роль страхування в розвитку агропромислового комплексу.
12. Страхування урожаю сільськогосподарських культур та бага­торічних насаджень.
13. Страхування тварин сільськогосподарських підприємств.
14. Страхування будівель та іншого майна сільськогосподарських підприємств.
15. Особливості і розвиток кооперативного страхування в Україні.
16. Добровільне страхування майна сільськогосподарських під­приємств.
17. Страхування майна промислових підприємств та основні напрями його удосконалення.
18. Страхування майна від вогню.
19. Страхування вантажів.
20. Страхування засобів транспорту підприємств і організацій та напрями його удосконалення.
21. Страхування ризиків під час морських перевезень.
22. Страхування ризиків під час перевезень автомобільним транспортом.
23. Морське страхування та його розвиток.
24. Автотранспортне страхування.
25. Страхування ризиків під час перевезень авіаційним транспортом.
26. Страхування авіаційної і космічної техніки.
27. Страхування засобів водного транспорту.
28. Економічний зміст, значення і види страхування кредитних ризиків.
29. Страхування банківських ризиків.
30. Страхування банківських кредитів.
31. Страхування фінансових ризиків.
32. Депозитне страхування в Україні: сутність, проблеми та перспективи розвитку.
33. Проблеми і шляхи удосконалення страхового захисту майна громадян.
34. Страхування будівель, які належать громадянам.
35. Страхування тварин, які належать громадянам.
36. Страхування засобів транспорту, які належать громадянам.
37. Страхування особистої власності громадян та етапи його розвитку.
38. Особисте страхування та його місце в системі страхового захисту громадян.
39. Основні етапи розвитку особистого страхування в Україні.
40. Основи визначення тарифних ставок щодо страхування життя.
41. Місце і роль страхування життя в системі особистого стра­хування.
42. Страхування здоров’я громадян.
43. Страховий захист життя і здоров’я дітей.
44. Страховий захист осіб літнього віку.
45. Страхування пенсій.
46. Змішане страхування життя та його розвиток.
47. Страховий захист дітей.
48. Індивідуальне страхування громадян від нещасних випадків.
49. Обов’язкове страхування громадян від нещасних випадків.
50. Колективне страхування громадян від нещасних випадків.
51. Страхування від нещасних випадків в Україні і його розвиток.
52. Реклама та її роль в реалізації страхових послуг.
53. Добровільне страхування громадян від нещасних випадків.
54. Страхування цивільної відповідальності.
55. Страхування професійної відповідальності.
56. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.
57. Страховий захист осіб, які від’їжджають за кордон.
58. Медичне страхування та проблеми його розвитку в Україні.
59. Медичне страхування: необхідність, сутність, значення.
60. Добровільне медичне страхування та його значення.
61. Обов’язкове медичне страхування та його значення.
62. Страхові посередники та їх роль в реалізації страхових послуг.
63. Перестрахування та його роль в стабілізації страхового ринку.
64. Організація роботи перестраховика.
65. Механізм перестрахувальних операцій.
66. Сучасний стан та проблеми забезпечення страховим захистом фізичних осіб.
67. Сучасний стан та проблеми забезпечення страховим захистом юридичних осіб.
68. Страховий ринок України та проблеми його удосконалення.
69. Страхові послуги в умовах страхового ринку України: оцінка сучасного стану та існуючих проблем.


Додаток 1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінансів підприємств і страхової справи

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

на тему

                                                                                                            
                                                                                                            

 

 

 

 

Студента                                           
факультет, курс
група                                                  
прізвище, ім’я, по батькові
                                              
Науковий керівник                         
                                              

 

 

Київ 2000

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2018 BPK Group.